Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Archív kategorie ‘R.I.P.’

René Alleau

René Alleau

René Alleau, narozený roku 1917 ve Francii, zemřel 18. října 2013.

René Alleau byl filosofem a historikem tradičních věd. Ve třicátých letech 20. století studoval filosofii a dějiny vědy u Gastona Bachelarda. Po skončení druhé světové války pracoval jako inženýr v Africe na řadě průmyslových staveb. Tam se bezprostředně seznámil s archaickými tradicemi místních kmenů, s jejich mýty a rituály.

Počátkem 50. let se vrátil do Francie, aby shrnul své zkušenosti načerpané z dvojího pramene intenzivního teoretického studia a osobních prožitků a zkušeností. Kromě prací věnovaných alchymii – česky vyšlo Aspekty tradiční alchymie (Praha, 1993), Hermés a dějiny věd (Praha, 2005) – se v knihách O povaze symbolů (Paříž, 1958) či Věda symbolů (Paříž, 1974) věnoval zkoumání role symbolů v lidském myšlení a metodologii obecné symboliky. V neposlední řadě pak zkoumal působení esoterických koncepcí v historii: Tajné společnosti, jejich vznik a osudy (Praha, 2006). On sám bývá někdy považován za dědice a pokračovatele Fulcanelliho.

Pohlcení lidské existence časem je sice jen iluzí, avšak tato iluze ovládá celou současnost a odsuzuje nás k otroctví, připoutává nás k modlářskému uctívání historie, pohybu a kvantity. Proti tomuto modlářství je třeba bojovat ze všech sil, protože je to „ďábelský“ proces – ve významu „diaballein“ „odhazovat sem a tam“, „rozptylovat“. Moderní lidství je rozptýlené lidství do množství úlomků a samostatných logických světů, které spolu vzájemně nekomunikují. Současný lidský život je rozptylováním člověka, rozptýlením v čase, prostoru, touze, vědění a činnosti. Každé rozptýlení zmenšuje vědomí. Současné lidství ztrácí skutečné vědomí, a to je nebezpečnější, než atomová hrozba. Je potřeba vrátit mu smysl pro posvátné a vrátit mu tak jeho pravou paměť a důstojnost jeho prvotního poslání.

René Alleau ukončil toto pozemské rozptylování a zamířil vstříc empyreu, aby tu koagulací zpečetil své Veliké dílo.

K tomu, abychom i my v Něm přebývali, nám dopomáhej Bůh. Amen.

Gianluigi Gasparetti (1958–2013)

M. M. M. Duben - 14 - 2013

OophoiGianluigi Gasparetti, známý více pod svým pseudonymem Oöphoi, zemřel 12. dubna 2013 po dlouhé nemoci. Byl to významný hudebník na poli ambientní hudby, kterou pomáhal spoluvytvářet a vtiskl jí svým dílem nezapomenutelnou podobu.

Hodně znám bude i svojí redaktorskou prací na italském časopisu Deep Listenings, věnovanému ambientu a hluboké atmosférické hudbě, kde vedl rozhovory s řadou slavných ambientních umělců včetně Steve Roache a Michaela Stearnse.

Hudbu Oöphoie lze charakterizovat jako statickou, organickou a minimalistickou. Vzbuzuje pocit pevnosti tesané až do podoby monolitu, do níž často integruje meditativní a spirituální kontext. Mezi jeho výrazové hudební prostředky patřily syntezátory, tibetské mísy, flétny a procesované hlasy, jeho nahrávky měly relativně střídmé harmonické variace.

Pokračování →

NEXTERA: Konec jedné slavné éry

M. M. M. Únor - 25 - 2013

Domů

24. února 2013 v Praze nenadále zemřel Kristián Kotarac, zakladatel českého labelu NEXTERA známého svými kvalitními vydavatelskými počiny z oblasti elektronické a ambientní hudby.

Na počátku XX. století začal vydávat nejprve zajímavé osobnosti české nezávislé scény (k nimž patřili mj. Robert Jíša, Milan Valenta & spol., Jiří Mazánek, Vlastislav Matoušek, Relaxace, Petr Piňos, Slávek T. Forman a Alikvótní 4, Kora et le Mechanix ad.), a to i včetně taneční hudby (tyto kompilace vydával již v 90. letech, do diskografie na své stránce je však nezahrnul), ale později též zahraniční hudebníky (např. Bassem Yazbeck, Ali Mrateh Fadh, Sylvain Chauveau, Leyenda, Klaus Wiese, Miro ŽiariSlav Švický, The Hudson Chamber Ensemble, Will Millar, Steve Roach, Ikram & Hanif Khan, Oöphoi, Paul Vnuk Jr., Alio Die, Mathias Grassow, Andrea Marutti, Mirko Uhlig & Dronæment, Thomas Weiss, Colin Potter & The Hafler Trio, Lustmord, Andrew Liles, Jeff Mills ad.).

Celá jeho produkce byla zaměřena na kvalitní projekty, které sám vyhledával a věnoval jim od začátku do konce mimořádnou péči. V osobním kontaktu byl vnímavý, přátelský a velkodušný. Prostě se do tohoto „světa“ moc nehodil – každý, kdo se zajímá o tuto hudbu, ví, jak velkými změnami za posledních 5 let prošla a jak těžké bylo prosadit se formátem CD v době, kdy se mnoho potenciálních zákazníků začalo orientovat na stahování MP3. A přesto šel svojí vlastní cestou…

Můžeme jenom věřit, že v tuto chvíli už blaženě spočívá v nebeském nahrávacím studiu a kolem sebe má některé své milované, mezi něž jistě patřil i nedávno zesnulý Klaus Wiese…

R.I.P.

 

Mimo letokruhy: Kenneth Grant

San Únor - 2 - 2011

Kenneth Grant (*23. května 1924 – †15. ledna 2011)

Kenneth Grant zemřel po delší nemoci 15. ledna 2011.

Tento významný okultista, básník a spisovatel, který se svojí ženou Steffi Grantovou vedl magický řád známý jako Týfónský Ordo Templi Orientis, nyní však označovaný jako Týfónský řád, se narodil 23. května 1924.

Grantovy první okultní zkušenosti se datují k roku 1939 během druhé světové války, kdy – jak prohlašuje – přijal první poselství od „mimozemské bytosti“ S’lba. Na to navázalo přijetí Kronik Kralnie (The Chronicles of Kralnia) v roce 1943. V roce 1944 se setkal s Aleisterem Crowleym, čímž započalo magické poručnictví ve věku dvaceti let, když Crowley měl šedesát devět a do řádu A.·.A.·. byl zasvěcen v roce 1946. Stejně jako Crowley i on byl silně ovlivněn okultním dílem Austina Osmana Sparea.

Podle okultního historika P. R. Koeniga Crowley označil Granta za „naprostý dar bohů,“ ale při pečlivém zkoumání tohoto citátu vyjde najevo, že Crowley chválil Grantovu práci coby sekretáře. V březnu 1946 si Crowley poznamenal do diáře: „Grantova hodnota: kdybych zemřel nebo odešel do USA, musí tu být poučený člověk, který se bude starat o anglickou větev O.T.O.“

Po Crowleyho smrti byl Grant v roce 1948 uveden do IX° chartou O.T.O prostřednictvím jeho nástupce, Karla Germera, a roku 1951 byl pověřen, aby v Anglii založil O.T.O. V roce 1952 sepsal nový manifest pro svoji skupinu s nákladem 5000 výtisků.

Roku 1954 Grant založil Lóži Nové Isis (Nu-Isis Lodge). Tato lóže začala fungovat v dubnu 1955, kdy Grant vydal manifest ohlašující „proud Siria a Seta,“ o nějž se práce lóže opírala. Karl Germer byl tímto manifestem tak znechucen, že 20. července 1955 vydal „Nótu o zapuzení,“ jíž vykazuje Granta z O.T.O., a jmenoval Noela Fitzgeralda vůdcem britské sekce řádu.

Grant se nicméně prohlásil titulárním zevním vůdcem řádu (O.H.O., Outer Head of the Order) Ordo Templi Orientis. Tato větev pod Grantovým vedením pak začala být oficiálně nazývána Týfónský řád. Lóže Nové Isidy byla absorbována do Grantova řádu v roce 1962.

Pokračování →

Věčné bdění D. Ž. Bora

San Prosinec - 12 - 2010

Vladislav Zadrobílek (*14. listopadu 1932 – †11. prosince 2010)

Drahý příteli, měsíční bratře,

vešel jsi dne jedenáctého měsíce prasince – snad by se ti líbilo i prastaré hruden -, dne orámovaného číslem magické expanze, bránou zvíci tvé lichosti – neb jak věříme, že sudý do království nebeského nevkročí – do věčného bdění, abys byl v přítomnosti tváře Boží, z níž ses nikdy příliš nevzdálil.

Trochu se mi to zadrhlo za hrdlo, když jsem byl o tvém průchodu branou zpraven, a přemýšlel jsem, co jsem v ten den všechno dělal. Pamatuji si, jak jsme se potkali poprvé a rozmlouvali o našem přibývání světla.

V následujících letech jsem se zájmem sledoval, co se rodilo ve tvé nakladatelské dílně, jíž jsi vyměřil jméno trojúhelné, a vnímal celé tvé předcházející (s)tvoření z dob méně nakloněných tvému talentu co daru našeho nebeského Otce. Občas jsem zíral, co z tebe vypadlo.

Po H. R. Z. jsi byl mým (byť nikdy nevyřknutým) druhým mentorem a stále si připomínám úchvatné myšlenky a zjevení z tvé Abecedy stvoření (1993), jež nám připomněla mýtoetymologickou logogenesi, komentáře k alchymickým traktátům z knižnice, která těžko najde obdobu napříč celým světem, sledovali jsme tě – po boku Gustava Meyrinka – na cestě k nadsmyslnu (Bdělost, toť vše!, 2003); vešli jsme ku obraně Umění do Alchymické tvrze (1992), a v ní sledovali záhadné výjevy ze Zrcadla alchymie (1994). Přivedl jsi k sobě duchy a obcoval s nimi: Karel NeprašMichael RittsteinVladimír Kokolia, Ladislav KlímaJosef VáchalVladimír BoudníkVítězslav NezvalPierre de Lasenic a další nejmenované, přesto nezapomenuté. Kam až (jsi) došel, to(s) tam našel! Občas na prahu vznešena (1997), dnes už však daleko za ním.

Věřím, že tvé tělo jest prosto batek a jsi čist, připraven k průchodu do dalších síní. Váha z péřové koruny bohyně Maat se jistě ani nezachvěla, Thoth nestačil zapisovat, Anúp ti poklepával na rameno a Velká požíračka přijala blahosklonně z tvé levice pamlsek. Dorůstající luna se ti stala bárkou Raovou a svých 78 jar jsi vyložil jako tarotové listy ve své poslední divinaci.

Po stříbrné stezce kráčíme za tebou vstříc zlatému králi,

Měsíční bratrstvo ☾ ...

*

Spřízněné weby