Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

SVATODUŠNÍ

San Duben - 22 - 2010

Každého dne sebe sama stále nově chtít.

Obsah

Příspěvky

 • Kategorie: SVATODUŠNÍ  (33)

  Každého dne sebe sama stále nově chtít.

  • O cídění zrcadla napsal: San

   Duben 17, 2017, 11:17

   Karfíková Lenka: Duše zrcadlo. Studie ke Kappadočanům, Augustinovi a Abélardovi(Triáda, Praha 2016) Lenka Karfíková: Duše zrcadlo. Studie ke…

  • Živý, syn Bdícího napsal: San

   Prosinec 25, 2016, 16:22

   Ibn Síná : Láska jako cesta k Bohu. Výběr z díla: Živý, syn Bdícího; Pták; Salamán a Absál; Pojednání o lásce (Academia, Praha 2016)Ibn Síná…

  • Hlas člověka Bubera napsal: San

   Listopad 20, 2016, 14:21

   Martin Buber: Extatická vyznání. Mystická svědectví různých dob a národů (Vyšehrad, Praha 2016) Martin Buber: Extatická vyznání. Mystická…

  • Duchovní cesta dneška napsal: San

   Srpen 17, 2016, 20:18

   Karel Funk: Putování mystickým rokem aneb skrytá řeč svátků (Malvern, Praha 2016) Karel Funk: Putování mystickým rokem aneb skrytá řeč…

  • NOVÝ ÆON napsal: San

   Červenec 13, 2016, 07:25

   NOVÝ ÆON Program duše: Jít po tmě.

  • O pouti za poutem ku Světlu napsal: San

   Prosinec 27, 2015, 20:36

   Lenka Karfíková: Anamnesis. Augustin mezi Platonem a Plotinem (Vyšehrad, Praha 2015) Lenka Karfíková: Anamnesis. Augustin mezi Platonem a Plotinem 1…

  • NOVÝ ÆON napsal: San

   Září 27, 2015, 13:08

   NOVÝ ÆON Je čas se rodit.

  • O opravdových, skutečných lidech napsal: San

   Srpen 30, 2015, 20:46

   Carl Gustav Jung: Odpověď na Jóba (Vyšehrad, Praha 2015) Carl Gustav Jung: Odpověď na Jóba 144 stran, Vyšehrad, Praha 2015, vydání první,…

  • O bráně k činům napsal: San

   Srpen 4, 2015, 23:55

   Martin Buber: Úvahy o chasidismu. Cesta člověka podle chasidského učení (Vyšehrad, Praha 2015) Martin Buber: Úvahy o chasidismu. Cesta člověka…

  • O příteli Boha napsal: San

   Srpen 2, 2015, 18:27

   Henry Corbin: Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ‛Arabího(Malvern, Praha 2010) Henry Corbin: Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ‛Arabího 334…

  • Lingua sancta: auctaque forma fuga est napsal: San

   Březen 1, 2015, 22:09

   Logos 2014. Sborník pro esoterní chápání života a kultury Logos ½ 2014. Sborník pro esoterní chápání života a kultury 128 stran, nakladatels…

  • Kdo žijí v tomto čase a pro tento čas napsal: San

   Únor 28, 2015, 20:16

   Jakub Deml: Mystické překlady (792 stran, Academia, Praha 2014) Jakub Deml: Mystické překlady 792 stran, Academia, Praha 2014, vydání první,…

  • Syn Boží napsal: San

   Květen 8, 2014, 13:32

   Mistr Eckhart: O rození věčného Slova. Křesťanská praxe rození Božího Syna (Malvern, Praha 2013) Mistr Eckhart: O rození věčného Slova.…

  • Blaze vám, chudí napsal: Ivan O. Štampach

   Duben 4, 2014, 08:33

     Sv. František Křesťanství činí chudobu a bohatství svým tématem již ve svých pramenech. Bohatství, míníme-li dostatek hmotných…

  • O připravenosti přijmout dobrý dar napsal: San

   Květen 25, 2012, 17:34

   Jindřich Suso: Knížka pravdy. Filosofie, mystika a imaginace po Eckhartovi 158 stran, Vyšehrad, Praha 2011, vydání první, vázané ISBN…

  • Mistr Eckhart: věrozvěst opatství thelémského napsal: San

   Červenec 13, 2011, 17:27

   Josef Bradáč – Aniceto Molinaro: Mistr Eckhart. Slovo věčnosti (Malvern, Praha 2011) Josef Bradáč – Aniceto Molinaro: Mistr Eckhart. Slovo…

  • Slavnost seslání Ducha Svatého napsal: San

   Červen 12, 2011, 06:54

   Čest světlu! To světlo bylo v temnotách, ale ty jej neobsáhly. Prastaré datum (11.6.) původního letního slunovratu svědčí o tajemství…

  • Kázání 44 napsal: Mistr Eckhart

   Duben 11, 2011, 09:32

   Toto podivuhodné kázání přichází s něčím navýsost nevídaným, a to nejenom na svoji dobu, ale též pro naši: mluví totiž o čase a co se s ním…

  • O Velkém Spánku aneb Liber 0 vel Viridis napsal: San

   Březen 24, 2011, 23:07

   Kam směřujeme? Kam jdeš ty? Pomalu upadáme do Velkého spánku. Uchystal nám úžasný život. Divoká příroda nezadržitelně mizí v…

  • Kázání 37 napsal: Mistr Eckhart

   Červen 26, 2010, 18:45

   Surrexit autem Saulus de terra apertisque occulis nihil videbat (Sk 9,8). Tato slova, která jsem řekl latinsky, píše svatý Lukáš ve svém evangeliu o…

  • Sanova vize Jesodu napsal: San

   Květen 25, 2010, 09:17

   Přišel ke mně ve snu anděl a řekl mi: „Správné slovo není Jesod, ale PEŠOD!“

  • Jsem pokrm Velkých; rosť a nabývej velikosti a jez mne! napsal: Mistr Eckhart

   Květen 6, 2010, 08:40

   Sv. Augustin říká: „Pane, když se nám sebereš, tak nám dej jiného tebe. Na ničem kromě tebe nenacházíme sdostatek uspokojení, protože nechceme…

  • Ve dnech svých líbil se Bohu a byl shledán spravedlivým napsal: Mistr Eckhart

   Květen 6, 2010, 07:14

   A v kom bydlí Bůh, ten má ctihodné druhy u sebe. Mistr říká, že duši je dán dar od Boha, kterým duše je pohnuta k vnitřním věcem. Mistr říká,…

  • Slavnost Zjevení Páně napsal: Mistr Eckhart

   Duben 29, 2010, 19:22

   Bůh je ve všech věcech, bytostně, účinně a mocně. Rodit však může jen v duši - neboť všechna stvoření jsou jen stopy Boží, ale duše je svou…

  • O nebeské geometrii napsal: San

   Duben 29, 2010, 12:01

   „Rabi Amoraj seděl a vysvětloval: Jaký je význam verše (1Kr 8,27): „Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě…

  • Obrácení sv. Pavla napsal: Mistr Eckhart

   Duben 26, 2010, 21:14

   Světlem nebes rozumíme to světlo, které jest Bůh a které žádný člověk svými smysly nemůže pojmout. Proto říká svatý Pavel: „Bůh přebývá…

  • O pokrmu Velkých napsal: Mistr Eckhart

   Duben 26, 2010, 20:59

   Hlas v Duchu: „Jsem pokrm Velkých; rosť a nabývej u velikosti a jez mne! Neproměníš ale mě v sebe, nýbrž ty budeš proměněn ve mně.“

  • De Impressio aneb O vtiskování napsal: San

   Duben 25, 2010, 18:17

   Osvětlím ti, ó můj synu, v této lekci, že přijímáš-li vtisk, přijímáš jej od toho hořejšího nad tebou, v tu chvíli duše jsi a ono jest ti…

  • De Causis napsal: San

   Duben 23, 2010, 18:54

   Ty však chceš vládnouti nejvyšší mocí, kterak potom můžeš zacházeti s těmi nižšími domnívaje se, že přinesou ti užitku?

  • O duši napsal: San

   Duben 23, 2010, 17:41

   Program duše: nechání. Duše nemá mít s ničím nic společného. Pět vlastností duše.

  • O stvoření napsal: San

   Duben 23, 2010, 12:39

   Počátek je duchovní povahy. Čím dokonalejší je universum, tím jednodušší je jeho bytí a rozmanitější jeho části. Určovat nebe skrze zemi.…

  • O čísle napsal: San

   Duben 23, 2010, 11:19

   Příroda nikdy nezačíná to, co nemůže dokončit. „Více lidí jsou účastí na ideji jeden člověk,“ říkají mudrci. Co je první, je nejhodnotn…

  • O kejklovném mimochození napsal: Martin M. Mrskoš

   Březen 28, 2009, 10:51

   Tři pírka Kam? Dolů dírou. Všechno začne jednoho dne, kdy se obtěžkáni zastavíte na své cestě a plni nevolnosti z ní sejdete hledat…

 • Kategorie: ART  (9)
  • Mystérium pražského (mimo)chodce napsal: San

   Květen 6, 2014, 08:59

   → Vílová hranice: cesta tam a zase zpátky John Coulthart: Bílí lidé Ve slavné novele velšského spisovatele Arthura Machena Bílí lidé se…

  • Každé přání začarování jest napsal: San

   Duben 21, 2014, 10:06

   Rakouský malíř a grafik Stefan Eggeler (1894-1969), který - přestože byl dvorním ilustrátorem Hannse Heinze Ewerse a Gustava Meyrinka - nemá doposud…

  • Nech osudu jeho běh napsal: Martin M. Mrskoš

   Duben 14, 2014, 19:59

   Vladimír Kiseljov: Mystéria Richarda Wagnera v obrazech(Pavel Pražák – Nakladatelství Magda, Brno 2013) Vladimír Kiseljov: Mystéria Richarda…

  • Architekti hrůzy napsal: John Coulthart

   Březen 5, 2011, 01:21

   → I Rok 1920: spisovatel spočívá ve svém křesle, je noc, venku za okny spí staré město, na prázdnou stránku se line měsíční…

  • Kubistický Cthulhu napsal: John Coulthart

   Únor 27, 2011, 17:04

   No, možná, že tomu tak není, ale tato formulace mi přišla na mysl před pár dny, takže jsem si pomyslel, že bych se mohl pokusit udělat si pár…

  • Zdvojení napsal: Jaromír Typlt

   Leden 14, 2011, 10:54

   „Bylo by zajímavé být dvěma králi současně (být nikoli jednou duší těch dvou, nýbrž dvěma dušemi).“ ~ Fernando Pessoa, z Knihy neklidu * …

  • Fenomén Kuks(i) napsal: M. M. M.

   Leden 3, 2011, 19:21

   Kris Kuksi: Divination And Delusion 140 pages, hardcover, color, 12 x 8.5 inches, beinArt Publishing, .00 ISBN 9780980323139 * Kdo by…

  • Dílo Huntera Stablera: lámen Zlatého úsvitu napsal: M. M. M.

   Prosinec 25, 2010, 19:47

   Ve fejetonech Johna Coultharta jsem objevil pozoruhodné dílo, jež lidé z dobrého důvodu zahrnují superlativy, zvláště mají-li popsat ručně…

  • Velká arkána Jaka Flashe napsal: John Coulthart

   Červenec 20, 2010, 14:31

   Sám Jak Flash o sobě říká: „Inspiraci nalézám u: filosofie, mužů, fotografování, fantasy, anime, umění, ničení, módy a sexu. Mé motto:…

Spřízněné weby

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: 📧 hrs (at) horus (dot) cz
🎄

Twitter

  Fotografie

  The Embrace,Theodor Kittelsen, 1914“The wheel that can’t be stopped: It”s human nature.” Illustrated by Samuel D. Ehrhart for Puck magazine, May 15, 1901.tumblr_n2n7bhQtTq1rzim2co1_1280tumblr_msirnmRSU61ruw29zo1_1280tumblr_inline_n06xz1a87F1qjcqcbtumblr_m28j7x6OQV1qb25n6o1_1280325_1Franz Gaul, 18370_c7dc7_1c73ec25_XL0_c7dc8_a5c89da7_XL0_c7e1b_8666d04e_XL0_c7de2_ab8c759f_XXXL0_c7d1e_2b8de5c7_XXXL315f7fb42065ccdf32f11c5c672e50e4tumblr_mxgx3beleF1rj0kjao1_500tumblr_my9k8x1NIH1rzim2co1_500tumblr_mbxtmhqVAW1qbvt5oo1_50010706688266_cb1864c955_b