Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Futuristická malba zvukem

San Duben - 2 - 2012Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Futuristická malba zvukem

Wilt: Radio 1940 (2CD, adn19, Ad Noiseam, 2002)

Wilt: Radio 1940 (2CD)

adn19, Ad Noiseam, 2002
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Začátek roku 2002 ukázal další permutaci ambientu, která za sebou nechává všechny žánry a styly. Američan James Keller ze skupiny Wilt, který přešel od svých raně metalových počátků ke zkoumání zvukových koláží a konkrétní hudby, na svém třetím albu Amidst A Spacious Fabric experimentoval s podivnými přístroji a konceptuálními zvuky.

Nové, v pořadí čtvrté album Radio 1940 (122 minut) se v experimentálně-ambientním a alternativním duchu zaměřilo na atmosféru a náladu, na všechny možné zvuky a prostředky, jimiž je možno znovu vytvořit přesný koncept, který dostal název noise-ambient.

Pokračování →

Kultem démonů, magie a obětí

Jiří Mazánek Březen - 30 - 2012Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kultem démonů, magie a obětí

Parikrama: The Silent Bōn
(CD, gterma009, gTerma, 2011)

Parikrama: The Silent Bōn (CD)

gterma009, gTerma, 2011
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Obalu tohoto alba vévodí krásná fotografie posvátné hory Kailás, na jejímž vrcholu dle svatých písem sedí Šiva a předává učení především své manželce Párvatí. Ovšem tato hora se stala svatou nejen pro hinduisty, ale též pro buddhisty a bönisty. Na její vrchol se nesmí lézt a kolem ní jsou dva okruhy – vnější, přístupný všem a vnitřní, kam smějí až ti, kdo provedli obcházení hory už třináctkrát. Hora se totiž smí pouze obcházet, což je rituální obcházení doprovázené modlitbami. Avšak i toto obcházení je pouze na povolení čínských úřadů. Nejsou zde žádné turistické ubytovny a restaurace, ty začaly vznikat až nyní, jen pár klášterů, takže přespání je obvykle ve spacáku na sněhu a jídlo z vlastních zásob. Také je předepsáno kolikrát se má hora obejít, aby byl splněn limit pro vnitřní okruh.

Toto album je této hoře věnováno symbolicky alespoň hudebně a stejně tak nejpůsobivějšímu, převážně šamanistickému náboženství Tibetu – bönu.

Pokračování →

Zima v klášteru Zangla

Jiří Mazánek Březen - 30 - 2012Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zima v klášteru Zangla

Indo: Winter In Zangla – A Tribute To Alexander Csoma De Kőrös
(CD, gterma007, 2011)

Indo: Winter In Zangla – A Tribute To Alexander Csoma De Kőrös (CD)

gterma007, gTerma, 2011
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

* 

Švédské vydavatelství gTerma si dalo svůj název podle tibetského slova, které v překladu znamená „skrytý poklad“. Není tím míněno nějaké bohatství, ale poznání v písmech, které před staletími zaznamenali a skryli tibetští Mistři, protože ještě nenastal čas je sdělit lidem, kteří nedozráli a nepochopili by je. Takže zatím většina autorů u tohoto švédského vydavatelství má svým albem nějaký vztah k tibetské kultuře. To je také vyjádřeno jednotnou ideou zpracování bookletu,  který se skládá z krásných fotografií buď z Tibetu, nebo přímo i ukázek z rituálních kreseb. K těmto fotografiím není záměrně žádný popis, aby z nich nebyl rušen dojem.

Album je věnováno maďarskému lingvistovi Alexandru Csoma de Körösovi. Ten se v 19. století vydal po stopách maďarských obyvatel ve střední Asii a předpokládal, že nalezne nějaké i v Tibetu. V klášteru Zangla začal sepisovat tibetsko-anglický slovník, který se používá dodnes. Do Tibetu se mu bohužel nepodařilo dorazit, protože zemřel v roce 1842 v Dárdžílingu na úpatí hory Kančendžungy.

Pokračování →

Alchymický auranaut

Jiří Mazánek Březen - 30 - 2012Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Alchymický auranaut

Mathias Grassow: Alchemystery I
(2CD, gterma010, gterma, 2011)

Mathias Grassow: Alchemystery I (2CD)
gterma010, gTerma, 2011

Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Německý jemný zvukový kouzelník Mathias Grassow, přichází vždy se zajímavou hudbou. Ale nejen to, nejde skoro nikdy jen o hudbu, nýbrž zvukový materiál, který vám umožňuje práci na sobě. Tomu často odpovídají i názvy skladeb, které vám snad mohou trochu napomoci pochopit záměry Velkého díla. Každopádně nejde o hudbu temnou, ale pozitivní a žádné samoúčelné skládání tónů. Proto se skladby rozvíjejí delší dobu, beze spěchu, ve velkém klidu.

I toto album má dost nepřeložitelný název, ale zároveň vám umožňuje vícerý výklad. Již první skladba, snad česky Zahalení auranauti, spadající do první části nazvané Unášení na cizím větru, „mluví“ o cestování vnitřním vesmírem. Má velebnou atmosféru jak při modlitbě v chrámu, čemuž napomáhá varhanní rejstřík syntetizátoru a proud zvuku, který se skoro nemění, je zcela bez pauz, aby udržel naši pozornost po celou dobu. Skutečný klid a spočinutí přes čtvrt hodiny.

Pokračování →

O daru vidění

San Březen - 25 - 2012Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O daru vidění

Potopené zrcadlo: Legendy, pověsti a pověry z Bretaně (Argo, Praha 2005)

Potopené zrcadlo: Legendy, pověsti a pověry z Bretaně

328 stran, Argo, Praha 2005, vydání první, vázané
ISBN 80-7203-670-X

*

V úvodu knihy se píše o lidech majících dar vidění a vypráví se o nich, že „prošli posvěcenou půdou tam a zpátky dřív, než byli pokřtěni“. Vidí to, co většině lidí zůstává skryté.

A o tom a o nich je tato kniha sebraných legend, pověstí a pověr z Bretaně.

Třebaže je titul knihy odvozen z téměř strašidelného příběhu Potopené zrcadlo, po hlubším studiu se zdá, že ústředním je Peronnik Hlupáček.

Jestliže se u něj zastavíme trochu déle, není to přezírání ostatních příběhů, nýbrž jeho naprosto výjimečná osobitost, původnost a narativní struktura. Vyprávění obsahuje mnoho alchymických a magických detailů, jež můžete dlouho promýšlet a následně domýšlet, o čem vlastně Peronnik přináší zprávu.

Po prvním přečtení seznáte, že z kategorie příběhů O hloupém Honzovi je tento ten nejpůvodnější. Peronnik Hlupáček je také uveden jako pohádka od Kulatého stolu.

Peronnik se řadí k nevinným človíčkům křtěným zaječím olejem. Z poznámky vyčteme, že jde o toho, který rozumu moc nepobral, ba pojedl málo vtipné kaše.

Pokračování →

Hypnotické spršky éterických melodií

Jiří Mazánek Březen - 4 - 2012Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hypnotické spršky éterických melodií

Carbon Based Lifeforms: Twentythree
(CD, inre047, Ultimae Records, 2011)

Carbon Based Lifeforms: Twentythree (CD)

inre047, Ultimae Records, 2011
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

Pod tímto názvem se skrývá švédské duo Daniel Segerstad a Johannes Hedberg, kteří se dali dohromady v roce 1996. Nakonec se ukázalo, že tento projekt je důležitější než původní kapela Notch a od té doby již vydali pět alb. Toto je šesté a je třeba k němu připočítat ještě zvlášť vydanou a v duchu drone ambientu rozšířenou skladbu VLA z tohoto alba.

Dřívější alba byla spíše melodickou relaxační  hudbou, u níž se dalo dělat cokoli. Toto je jakýmsi obratem k náročnější, méně komerční ambientní hudbě. CD o délce přes 66 minut obsahuje osm skladeb o přibližně stejné délce, všechny jsou bez rytmu, pomalé a táhlé.

Pokračování →

Posmrtné hudební pátrání

Jiří Mazánek Únor - 25 - 2012Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Posmrtné hudební pátrání

Cymphonic & Vintage H: Post Mortem Investigations
(CD, DB033-2010, Databloem, 2010)

Cymphonic & Vintage H: Post Mortem Investigations (CD)

DB033-2010, Databloem, 2010
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Nové album hudebníka Stanleye Swinkelse, který užívá uměleckého jména Cymphonic, vytvořil společně se svým otcem (Vintage H). Ten přinesl nápad i navrhl, jak to uskutečnit a celou tvorbu syna vedl. Zřejmě vše vzniklo z jeho vlastní zkušenosti, neboť dlouhá první skladba zpracovává zážitek klinické smrti.

Její půlhodina je rozdělena do čtyř částí – Prázdnota, Étér, Astrál a Návrat, zhruba o stejné délce, snad mimo kratší druhé. Samozřejmě, že by se dalo rozebírat z duchovního hlediska pojetí obsahu a rozdělení těchto částí, ale to je, myslím, zbytečné, neb je to individuální záležitost ovlivněná i různými náboženskými představami.

Pokračování →

Spřízněné weby