Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Filigránské hájemství temné elektroniky

Igor Nováček Červenec - 14 - 2010

K. Meizter: Travelling Light
(CD, HCD 07, HORUS CyclicDaemon, 2006)

K. Meizter: Travelling Light (CD)

HCD 07, HORUS CyclicDaemon, 2006
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Nevypadá to příliš originálně, když slova recenzentova takřka splývají s myšlenkami původní konotace hodnoceného alba, tak jako v tomto případě – po dojmech z poslechu prvního sólového počinu K. Meiztera, vědce a hudebníka, jinak jedné poloviny dua Beyond Sensory Experience (tím druhým je Drakh, známý především z projektů MZ.412 a Nordvagr), pod jehož hlavičkou natočil do těchto chvil šest alb hutného psychoaktivního dark ambientu. Na své sólové prvotině však tento zajímavý Švéd využívá pestřejších vyjadřovacích prostředků a vytváří experimentální zvukové imprese, jež svojí tajemně dusivou atmosférou mohou opravdu zlehka připomenout hudbu k filmům Davida Lynche.

Nejvíce pak možná ústřední melodii z kultovního Twin Peaks v Play It As It Lays včetně vláčných tónů basy a stejného hypnotického vyznění. V ostatních třinácti skladbách však jde mnohem více jen o podobně mlhavé pocity, neuchopitelnost a surreálno. Velmi pestrému a emocionalitou prostoupenému albu však dominují především rytmy – plouživé, někdy řezavější, většinou však nenuceně, až tranceově rozhoupané, jejichž jednoduchost a přímočarost kvalitativně zhodnocuje pestrá paleta jednotlivých zvukových odstínů.

Přestože se Travelling Light nachází v hájemství temné elektroniky, K. Meizter zde filigránsky zapracovává povědomé zvuky a zvolna si pohrává s posluchačovými pocity. Rozmanité hlasy, dětské žvatlání, melancholické tóny piana, psychedelická či vazbící kytara – to vše slévá to jednolitého hudebního toku, jež působí až nečekaně dotaženě a uceleně. Umně mění nastolené tempo a barvu skladby, jako třeba ve výborné The Local Group, jejíž ostřejší, industriálně laděný úvod prokládá rafinovanými rytmy, posléze ji projasňuje až do triphopových barev, aby se nakonec celá slila do zklidněného finále v podobě tklivé nokturnální melodie.

O tom, že Meizter zde zdaleka nevyužívá jen „okoukaných“ žánrových prostředků, přesvědčuje například v Lock and Chain Find Again, za níž by se nemusel stydět ani agilní inovátor kytarového ambientu Aidan Baker. A o tom, že přes veškerou melancholii a tajemno umí překvapit i potutelnou hudební hříčkou, svědčí takřka enovsky delikátní Down the Up-Escalator. Zvukem psychedelické kytary v Detached možná nechtěně vyvolává ducha Nika Turnera z dávných Hawkwind či rockovou podobu Psychic TV, každopádně přesvědčuje o své nesporné invenci, díky níž se mu daří překročit často nadužívané žánrové stereotypy (srv. Some Battle On).

Brněnský label HORUS CyclicDaemon měl zkrátka při volbě svého sedmého albového počinu i tentokrát šťastnou ruku. Jsem přesvědčen, že kvalitu alba tohoto dosud nepříliš známého interpreta nebude muset prodávat pouze jeho účast v dnes již dobře zavedených Beyond Sensory Experience, ani účast Mika Goedrijka z This Morn‘ Omina, jež nahrávku výborně zmasteroval a v neposlední řadě ani famózně vypravená grafická podoba přebalu určená pro náročné sběratele (vlastní Meizterův design, tisk na špičkovém žlutém papíře, ručně dělaná obálka a pošetka). Album Travelling Light je totiž samo o sobě i tak velmi povedené.

© Igor Nováček
© okultura, MMVI

*

Chtít vzít nebe útokem…

San Červenec - 1 - 2010

Jozef Karika: Zóny stínu (Vodnář, Praha 2005)

Jozef Karika: Zóny stínu

404 stran, nakladatelství Vodnář, Praha 2005, vydání první, vázané, cena neuvedena
ISBN 80-86226-57-3

*

Kniha Zóny stínu sumarizuje výsledky několikaleté magické praxe Josefa Kariky s odvrácenou stranou Stromu, zbavené staroaeonských dogmat, iluzí a morálních imperativů.

Fráter Eirixion dodává, že „názory zde prezentované jsou místy značně kontroverzní.“ Právě v tom ale spatřuji další velký přínos této knihy, neboť záměrné boří i ty nejobecněji přijímané konstrukty magického myšlení a ukazuje tak, že v Novém Aeonu musí myslet každý jen a jen sám za sebe.

A jak říká sám autor: Zóny stínu jsou černým diamantem s naprostým prázdnem uvnitř a zůstává na čtenáři, jak s jejich propastí naloží.

V kabalistické teurgii se promlouvá o jedné „ztracené“ rabínské představě: neznámý kabalista, který patřil k extatické škole, napsal toto: „Učenci vyložili tajemství jména Ehje ašer Ehje tak, že Svatý, budiž požehnán, Mojžíšovi řekl: ‚Mojžíši, buď se mnou a já budu s tebou.‘

K tomu uvedli důkaz z Písma ‚Hospodin je ti stínem po pravici.‘ Jedná se o duchovní mechanismus – který je demonstrován na verši ze Žalmů – a jehož rozborem se zaobíral také sv. Tomáš Akvinský, když se ptá, jakým způsobem bude možné ve stavu blaženosti Boha nahlížet. Tomáš ukazuje, že Boha nelze nahlížet jako jiné věci skrze jeho obraz. Při nahlížení jakékoliv věci totiž platí, že obraz (species), skrze nějž je věc nahlížena (quo), je podobou nahlížené věci samé (quod). Vidět Boha jako jiné věci skrze jeho bytnost by pak znamenalo mít jeho obraz, skrze který je Bůh nahlížen. Avšak Boží bytnost je jeho bytí. Mít jeho obraz by znamenalo mít ho i s existencí. Jestliže má intelekt nahlížet Boží bytnost, pak musí mít obojí, tedy quo a quod najednou. Musí tedy v poznání participovat na Boží bytnosti. Takové poznání je možné mít právě a pouze u Boha, u něhož je jeho pravda jeho bytím.

Toto je třeba mít po celou dobu čtení knihy Zóny stínu na paměti. Reakce Boha nezahrnuje nic osobního, poněvadž božský intelekt se s lidským intelektem sjednocuje v téže chvíli, kdy se člověk – po mentální stránce – spojuje s Bohem. Motiv stínu dává vyniknout opětovnému výskytu jména Ehje: ruka a stín odpovídají dvěma výskytům slova ehje, a zároveň lidské i božské dimenzi. Na logice tohoto textu je překvapující, že lidskou dimenzi symbolizuje ruka, na jejíž pohyb automaticky reaguje stín – božské.

Tento překvapivý závěr nám nabízí sjednocení zdánlivě mimo Strom života stojících temných klifotických světů, ačkoliv není nyní předmětem našeho zkoumání, nakolik jsou samy o sobě vyživovány Božím bytím nebo jsou toliko pouhým analogickým přehmatem, jenž u konce věku zkruší tyto světy a ony nebudou již více, arci, více nebudou.

Pokračování →

Thomas Moore: Temný eros. O moci a bezmoci v mezilidských vztazích (Portál, Praha 2001)

Thomas Moore: Temný eros. O moci a bezmoci v mezilidských vztazích

168 stran, Portál, Praha 2001, vydání první, brožované, cena 235 Kč
ISBN 80-7178-530-X

*

Když Psyché sestoupila do nejnižší hlubiny pekla, přičemž si pro sebe uzmula trochu Persefoniny krásy, byla znovu spojena s Erotem. Z Apuleiova vyprávění vyplývá, že mučení a bolest mají důležitou roli ve vyzrávání psyché a v přípravě duše na lásku. Psyché ve stavu původní nevinnosti není schopna udržet nějaký vztah tak, aby z něho byla skutečná láska. Povzbuzena svými sestrami, tzn. různými fantaziemi, které jsou sestrami nevinnosti, přináší k temnému a zranitelnému loži Erotově svíci a nůž.

Thomas Moore je psychoterapeut, pedagog, překladatel a spisovatel a žije v Nové Anglii. Má doktorát z psychologie náboženství na universitě v Syrakusách, doktorát teologie na universitě ve Windsoru, doktorát z muzikologie na universitě v Michiganu, a doktorát z hudby a filosofie na universitě v DePaul.

Ačkoliv byl dvanáct let mnichem v katolickém řádu, je ženatý a se svojí ženou má dvě děti. Napsal celou řadu článků z oblasti psychologie archetypů C. G. Junga, mytologie a umění, a také o těchto tématech přednáší.

Pravdou erotismu je zrada.

Mezi jeho knihy patří rovněž The Planets Within, Rituals of the Imagination, Care of Soul (č. Kniha o duši, Portál 1997, 2001), Soul Mates (č. Kniha o lásce a přátelství, Portál 1998) a Meditations. Redigoval  také pro nakladatelství HarperCollins antologii děl Jamese Hillmana pod názvem A Blue Fire.

James Kirk a jeho temný eros

Máme sklon přehlížet temný eros, přestože představuje část motivace k naší práci. Milovníci sci-fi seriálu Star Trek si připomenou starý díl s názvem Nepřítel v nás (The Enemy Within), v němž došlo chybou transportéru k rozdvojení osobnosti kapitána Jamese Kirka na světlou a temnou, první láskyplná, intelektuální, ale také slabá, nerozhodná; druhá agresivní, atavistická a divoká, ale zbabělá a egoistická. Avšak psychoterapie má velice sadistickou stránku: pacient musí být chladně a objektivně analyzován, aby mu bylo možno pomoci. Kdyby se k němu přistupovalo pouze se sentimentálním soucitem, jenom bychom podlehli všem klamům jeho neurózy a nikdy by mu nebylo možno účinně pomoci.

Thomas Moore umožňuje ocenit markýze de Sade jako učitele našeho temného erótu, naší temně hrozivé, démonické stránky.

Říkáš, že můj způsob myšlení nelze tolerovat? Co konkrétně? Člověk, který mění způsob svého myšlení, aby se zavděčil druhým, je blázen. Můj způsob myšlení je výsledkem mého uvažování. Je součástí mé vnitřní bytosti, toho, jak jsem stvořen. Proti tomu nepůjdu a nešel bych, ani kdybych si to přál. Protože můj systém, se kterým nesouhlasíš, je také mou největší útěchou v životě, je zdrojem všeho mého štěstí – znamená pro mne víc než můj vlastní život.

Dopis ženě markýze de Sade, listopad 1783. W. Lennig: Potrait of De Sade. Herder and Herder, New York 1971.

Podíváme-li se z větší blízkosti na temná a ukrytá dějiště příběhů markýze de Sade, která jsou pozemské Psyché čili světské kráse cizí. Avšak poté, co se podřídí tvrdým zkouškám a objeví a obleče si na sebe krásu pekla, začne být pro Eróta přitažlivá. Sadovská představivost v sobě zahrnuje ocenění estetiky zvrácenosti, přičemž si užívá rozkošných hrůz, který nachází v Persefonině budoáru.

Pokračování →

Do Černého vigvamu za agentem Cooperem

Igor Nováček Červen - 8 - 2010

Musterion: The Black Lodge
(HCD 06, HORUS CyclicDaemon, 2006)

Musterion: The Black Lodge (CD)

HCD 06, HORUS CyclicDaemon, 2006
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Po velmi vyvedené dvojkompilaci věnované stému výročí slavné Knihy Zákona Aleisteira Crowleyho přichází brněnské vydavatelství HORUS CyclicDaemon s další sběratelskou lahůdkou. Debutové album projektu Musterion je totiž kromě opět skvostně provedeného přebalu ojedinělé i svým konceptuálním dark-ambientem, jehož hustá atmosféra a hororový sound jsou prostoupeny plíživým, náročně koncipovaným surrealistickým námětem autora.

Pod uměleckým jménem Musterion se k okolnímu světu vyjadřuje umělecká polovina dua Za Frûmi či projektu Abnocto (z nichž každé se po jedné skladbě představilo i na výše zmiňované kompilaci), Simon AA Kölle. K více než hodinovému dílu takřka kinematografických rozměrů přistoupil z pohledu zvukového konstruktéra, jež osobitým způsobem zpracovává svoji surrealistickou vizi posledních dní agenta Dalea Coopera. Ten se ocitá v jakémsi černém vigvamu – světu za oponou, kde je nakonec i dopaden. Zde se odehrává jeho snová vize, při které si propůjčuje tělo Jerzyho Grotowského – významného a nepříliš doceněného polského divadelního reformátora. Spolu s ním se odebírá na poslední pouť společně s dalšími mrtvými a před očima se mu vynořují vzpomínky na celý dosavadní život. Jak vypadají, se pokusíme vykreslit v několika dalších odstavcích.

Pokračování →

Spřízněné weby

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: 📧 hrs (at) horus (dot) cz
🎄

Twitter

    Fotografie

    The Embrace,Theodor Kittelsen, 1914“The wheel that can’t be stopped: It”s human nature.” Illustrated by Samuel D. Ehrhart for Puck magazine, May 15, 1901.tumblr_n2n7bhQtTq1rzim2co1_1280tumblr_msirnmRSU61ruw29zo1_1280tumblr_inline_n06xz1a87F1qjcqcbtumblr_m28j7x6OQV1qb25n6o1_1280325_1Franz Gaul, 18370_c7dc7_1c73ec25_XL0_c7dc8_a5c89da7_XL0_c7e1b_8666d04e_XL0_c7de2_ab8c759f_XXXL0_c7d1e_2b8de5c7_XXXL315f7fb42065ccdf32f11c5c672e50e4tumblr_mxgx3beleF1rj0kjao1_500tumblr_my9k8x1NIH1rzim2co1_500tumblr_mbxtmhqVAW1qbvt5oo1_50010706688266_cb1864c955_b