Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

V hadích smyčkách Phra Rahu

Jiří Mazánek Srpen - 15 - 2014
Phra Rahu (2CD, gterma040, gTerma, 2014)

Phra Rahu (2CD, gterma040, gTerma, 2014)

Phra Rahu (2CD)

gterma040, gTerma, 2014
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Švédské vydavatelství gTerma dlouho připravovalo projekt tohoto dvojalba. Jak je známo, tento label je hodně, už i svým názvem, orientován na Tibet a buddhismus, jehož vnitřní podstatu někteří autoři vyjadřují moderním, hudebním projevem, který lze zařadit dorůzných druhů ambientu. Také na této nahrávce se setkáváme s obojím. Zároveň se tu dále mísí přístup hinduistický a buddhistický. Námětem celého dvojalba je totiž průběh zatmění Slunce. Ten je chápán nejen astronomicky, ale též jako duchovní proces. Celý první disk CD je tedy věnován zatmění Slunce v celkem sedmi skladbách od šesti autorů. Ovšem všechny tyto skladby jsou propojeny na jednu 80 minutovou, která nemá zvláštní tracky, takže si spíše uvědomujete změnu jednotlivých přispěvovatelů. Mezi nimi jsou stabilní autoři, jimž už vyšlo CD u labelu gTerma, např. A.P., Indo, Mathias Grassow, Seetyca, David Parsons a další.

Pokračování →

Pod ochranou božstva

Jiří Mazánek Duben - 5 - 2013
V/A - Gyalpo: The Four Heavenly Kings  (CD, gTerma, gterma005, 2012)

V/A – Gyalpo: The Four Heavenly Kings
(CD, gTerma, gterma005, 2012)

V/A – Gyalpo: The Four Heavenly Kings (CD)

gTerma, gterma005, 2012
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Další album švédského vydavatelství gTerma má tibetský název, který čtěte „jalpo“ a znamená v překladu král. Tento výraz je v tibetském buddhismu i bönismu užíván pro čtyři krále, ochránce čtyř kontinentů, na něž se dělí Země podle tibetské mytologie a každému přísluší jedna ze světových stran a zároveň určitá božstva, jimž vládne a pomocí nichž má na starost něco, co souvisí s buddhistickou naukou. V tomto smyslu je to zřejmě převzato z hinduismu, kde je ovšem ochránců osm, ale obdobně rozdělených, s podobnými úkoly.

A právě tomu je zasvěceno toto CD, které má tudíž čtyři skladby. Každá je věnována jednomu ochránci a každou nahrál a složil někdo jiný, takže tu máme čtyři autory. Těžko se dá popsat pro nezasvěceného – kdo je však zasvěcený, snad jen podle svatých písem – jak se dílo podařilo, ale nám stačí konstatovat, že jde o hudbu ambientní, zcela elektronickou. Ani nemá cenu vás zatěžovat tibetskými názvy těchto božstev, tak to vyjádřím spíše pomocí světových stran. Jenom si snad řekneme, že první tři skladby mají všechny délku kolem 15 minut, ale poslední kupodivu 34 minut.

Pokračování →

Zima v klášteru Zangla

Jiří Mazánek Březen - 30 - 2012

Indo: Winter In Zangla – A Tribute To Alexander Csoma De Kőrös
(CD, gterma007, 2011)

Indo: Winter In Zangla – A Tribute To Alexander Csoma De Kőrös (CD)

gterma007, gTerma, 2011
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

* 

Švédské vydavatelství gTerma si dalo svůj název podle tibetského slova, které v překladu znamená „skrytý poklad“. Není tím míněno nějaké bohatství, ale poznání v písmech, které před staletími zaznamenali a skryli tibetští Mistři, protože ještě nenastal čas je sdělit lidem, kteří nedozráli a nepochopili by je. Takže zatím většina autorů u tohoto švédského vydavatelství má svým albem nějaký vztah k tibetské kultuře. To je také vyjádřeno jednotnou ideou zpracování bookletu,  který se skládá z krásných fotografií buď z Tibetu, nebo přímo i ukázek z rituálních kreseb. K těmto fotografiím není záměrně žádný popis, aby z nich nebyl rušen dojem.

Album je věnováno maďarskému lingvistovi Alexandru Csoma de Körösovi. Ten se v 19. století vydal po stopách maďarských obyvatel ve střední Asii a předpokládal, že nalezne nějaké i v Tibetu. V klášteru Zangla začal sepisovat tibetsko-anglický slovník, který se používá dodnes. Do Tibetu se mu bohužel nepodařilo dorazit, protože zemřel v roce 1842 v Dárdžílingu na úpatí hory Kančendžungy.

Pokračování →

Spřízněné weby