Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Hlas člověka Bubera

San Listopad - 20 - 2016
Martin Buber: Extatická vyznání. Mystická svědectví různých dob a národů (Vyšehrad, Praha 2016)

Martin Buber: Extatická vyznání. Mystická svědectví různých dob a národů
(Vyšehrad, Praha 2016)

Martin Buber: Extatická vyznání. Mystická svědectví různých dob a národů

192 stran, Vyšehrad, Praha 2016, vydání první, vázané
ISBN 978-80-7429-646-8

 

Vyšehrad se soustavně věnuje dílu Martina Bubera (1878–1965), naposledy jsme recenzovali Úvahy o chasidismu (O bráně k činům), a Martinem Žemlou redigovaný svazek s názvem Extatická vyznání vyšel péčí samotného autora poprvé roku 1909. Obsahuje mystické výpovědi o niterných setkáních s Bohem a ve své době byl významným nakladatelským počinem pro svoji touhu vyslovit nevyslovitelné a nejhlubší tajemství své duše.

V jistých aspektech Buber předjímá studii Vladimíra Vondráčka a Františka Holuba[1], pokud jde např. o Annu Vetterovou, když se zajímá, „jak tato žena promlouvá z nouze své blaženosti. Nevím, co je šílenství; vím však, že jsem zde proto, abych naslouchal hlasům lidí.“

Je zde Plótinos, Valentina označuje za „skrytého démona z počátku letopočtu,“ Symeon, Boží přítel a pěvec z Byzance, pasačka Alpais, divoká selská dívka Armelle a další. Nezařadil však do své knihy rozjímání „všechny nesubjektivní promluvy o extázi“, a tak chybějí Filón, Proklos, Kabasilas, Victorinus, Ruysbroeck i Jan od Kříže, Joachim da Fiore, Hadewijch, vizionářský topograf Swedenborg, indická a gnostická díla, jakož i „bohatý materiál slovanských sekt“, a naopak zařadil „několik vyznání anonymních, jež se vzpírají zkoumání“ – jako Zpěv o holém bytí a vize neznámého Vznešeného chlapce. Mistr Eckhart v Kázání 28 o Marii (vita contemplativa) a Martě (vita activa) praví: »Nuže, vraťme se teď k našim úvahám, jak milá Marta a s ní všichni přátelé Boží se starají „o věci“, ale „neulpívají na nich“. A přitom je konání v časnosti stejně vznešené jako obcování s Bohem, neboť nás přiblíží Bohu stejně jak tomu nejvyššímu, čehož se nám může dostati – kromě zření Boha v Jeho holém bytí. Proto Kristus říká: „Staráš se o věci, ale neulpíváš na nich,“ a tím má na mysli to, že se Marta kvůli svým nižším silám trápila a ty jí stály v cestě, neboť jí nebylo dáno těšit se sladkostí Ducha. Starala se o věci, avšak neulpívala na nich, neulpívala…«

Pozoruhodné jest i to, že třebaže Buber uvodil svůj text citátem z díla Mistra Eckharta – paradoxně „má na mysli to, co je bezeslovné“, a přesto zkoumá vox humana –, nezařadil od něj nic.

Pokračování →

O příteli Boha

San Srpen - 2 - 2015
Henry Corbin: Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ‛Arabího (Malvern, Praha 2010)

Henry Corbin: Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ‛Arabího
(Malvern, Praha 2010)

Henry Corbin: Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ‛Arabího

334 stran, Malvern, Praha 2010, vydání první, brožované
ISBN 978-80-86702-82-7

 

Občas se stane, že nějakou knihu minete. Stalo se.

O to zásadnější se však ukazuje být její obsah a souvislost s vlastním niterným směřováním.

Monumentální dílo filosofa, orientalisty a religionisty Henryho Corbina (1903-1978) zásadním způsobem ovlivnilo naše poznání filosofie islámu. Díky svému vzdělání dokázal otevřít pole svých znalostí i filosofické interpretaci. Svými vydáními arabských a perských textů zpřístupnil i samotným Íráncům hlavní autory jejich mystické poezie a filosofie. Zároveň svými překlady těchto textů umožnil, aby se s bohatostí této myšlenkové tradice seznámili i lidé na Západě. Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ‛Arabího je jednou z jeho nejvýznamnějších studií. Jeho rozsáhlé dílo však zahrnuje i první překlady Heideggera a Bartha do francouzštiny, studie o Böhmovi a Swedenborgovi, pojednání o Grálu a angelologii i vytříbené překlady a komentáře perských súfíjských textů.

Ibn ‛Arabí se narodil v Murcii v roce 1165 a zemřel roku 1240 v Damašku. Tento mystik a velice plodný autor zůstává jednou z nejoriginálnějších postav súfijského esoterismu. Henry Corbin nás seznamuje s jeho dobou a zasvěcuje nás do klíčových témat jeho filosofie. Tato kniha nás uvádí do samého srdce súfismu a odhaluje nám duchovní topografii islámu.

Osoba Henryho Corbina je přitom pro uchopení díla Ibn ‛Arabího zcela nenahraditelná – platí u něho totéž, co on sám píše o díle svého mistra: »Půjde o meditaci, v níž bude využita „metoda theofanického modlení“. Je třeba „obcházet“ Chrám spolu s Ibn ‛Arabím, abychom pronikli do jeho tajemství.«

Učení Ibn ‛Arabího není dost dobře možné pochopit, aniž by se člověk povznesl na úroveň vnímání a hermeneutiky, která je z definice nepřístupná těm, kdož čtou texty doslovně.

Pokračování →

To, co se objevuje a mizí…

San Září - 8 - 2014
Kurt Aram: Magie a mystika v minulosti a současnosti (Volvox Globator, Praha 2013)

Kurt Aram: Magie a mystika v minulosti a současnosti
(Volvox Globator, Praha 2013)

Kurt Aram: Magie a mystika v minulosti a současnosti

444 stran, nakladatelství Volvox Globator, Praha 2013, vydání první, vázané, cena 649 Kč
ISBN 978-80-7207-892-9

*

Ú vodu k této knize se ujal s pečlivostí sobě vlastní Milan Nakonečný, který v něm obsáhnul nejen život Kurta Arama, ale rovněž i jeho dílo.

„Jednou z těch perel, kterou je nyní možno na knihkupeckých pultech najít, je mistrovské dílo (tohoto) vynikajícího německého znalce esoterních nauk Magie a mystika v minulosti a současnosti. Vydání tohoto díla v českém překladu by mohlo být právem označeno jako událost roku.“

Jedno takové dílo podobného rozsahu jsme už v tomto roce zaznamenali – Karl R. H. Frick: Osvícení v tradici gnosticko-teosofických a alchymicko-rosenkruciánských tajných společností do konce 18. století (Academia, Praha 2014).

„Kurt Aram patřil ve své době… mezi největší německé znalce esoterních nauk, vedle Gustava Meyrinka, Hanse Fritsche a Henriho Birvena… a byl důstojným pokračovatelem v tradici historika magie a mystiky Josepha Jakoba von Görrese, autora monumentálního díla o křesťanské mystice, zahrnujícího obsáhlé pojednání o magii, a ovšem také J. Ennemosera, G. C. Horsta, Karla Kiesewettera a dalších…“

Kurt Aram, vlastním jménem Hans Fischer, se narodil 28. ledna 1860 v Lennepu a zemřel 10. června 1934 v Berlíně. Pro bližší seznámení s autorem doporučujeme čtenářům neminout Nakonečného úvod.

Pokračování →

Osvícení

San Červen - 22 - 2014
Karl R. H. Frick: Osvícení v tradici gnosticko-teosofických a alchymicko-rosenkruciánských tajných společností do konce 18. století (Academia, Praha 2014)

Karl R. H. Frick: Osvícení v tradici gnosticko-teosofických a alchymicko-rosenkruciánských tajných společností do konce 18. století
(Academia, Praha 2014)

Karl R. H. Frick: Osvícení v tradici gnosticko-teosofických a alchymicko-rosenkruciánských tajných společností do konce 18. století

680 stran, Academia, Praha 2014, vydání první, brožované, cena 750 Kč
ISBN 978-80-200-2257-8

*

Karl Richard Hermann Frick se narodil 12. června 1922 v Chotěbuzi, ve spolkové zemi Braniborsko, která leží na řece Sprévě a zemřel přede dvěma roky, 17. prosince 2012, v malém půvabném městečku Velden am Wörther See (slovinsky Vrba na Koroškem). Kromě své spisovatelské dráhy byl rovněž praktickým lékařem.

Frick se na konci 50. let XX. století začal intenzivně zabývat studiem alchymie, později také svobodným zednářstvím a satanismem. V roce 1959 vyšel jeho článek pod názvem Die alchemistischen Studien des Bochumer Arztes und Jobsiade-Dichters Dr. Carl Arnold Kortum (1745–1824). V roce 1960 jej následoval další s titulem Der Tübinger Alchemist und Professor der Mathematik Johann Conrad Creiling (1673–1752).

Od roku 1970 se Frick věnoval svobodnému zednářství a v roce 1973 publikoval svoji první knihu Die Erleuchteten (č. Osvícení). Roku 1975 a 1978 následovaly knihy Licht und Finsternis I und II. V 80. letech se konečně věnoval hloubání na téma satanismu, z nějž vzešly knihy Satanismus und Freimaurerei: Eine Dokumentation bis zur Gegenwart (Satan und die Satanisten) a Das Reich Satans: Luzifer, Satan, Teufel und die Mond- und Liebesgottinnen in ihren lichten und dunkeln Aspekten. O jeho díle na tomto poli se zmiňuje Joachim Schmidt v knize Satanismus: Mythos und Wirklichkeit (Diagonal-Verlag 1992, str. 197) a také Helmut Zander v knize Anthroposophie in Deutschland: Theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884–1945 (Band 1, Vandenhoeck & Ruprecht 2007, str. 22).

Pokračování →

Zřím zřídlo zření

San Duben - 1 - 2013
Robert Hugh Benson: Zrcadlo ze Shalottu (Malvern, Praha 2012)

Robert Hugh Benson: Zrcadlo ze Shalottu
(Malvern, Praha 2012)

Robert Hugh Benson: Zrcadlo ze Shalottu

192 stran, Malvern, Praha 2012, vydání první, brožované
ISBN 978-80-87580-09-7

Robert Hugh Benson (1871–1914) byl nejmladším synem Edwarda White Bensona, arcibiskupa z Canterbury) a jeho ženy Mary. Za svého života byl veleben jako jedna z hlavních postav anglické literatury, dnes však je téměř zapomenut. V roce 1911 byl jmenován papežským komorníkem Pia X. Byl obdivovatelem G. K. Chestertona, s nímž ho pojí záliba v mysteriózních až nadpřirozených příbězích. V roce 1895 byl Benson vysvěcen na kněze, působil v londýnské misii a jako kněz v malém farním kostele v Kentu, než byl později přijat do anglikánské obce v Mirfieldu v Yorkshiru. Tady napsal první z řady svých knih, soubor krátkých příběhů pod názvem The Light Invisible (č. Neviditelné světlo). Benson byl v Mirfieldu šťastný, ale zjistil, že se stále více přiklání k římsko-katolickému vyznání, jehož nauka a bohoslužby silně zapůsobily na mystickou a uměleckou stránku jeho povahy. V roce 1903, sedm let po úmrtí svého otce, Benson odešel do Říma, kde byl později přijat jako kněz v římskokatolické církvi. V den vyhlášení první světové války nabídl své služby jako vojenský kněz pro vojáky v první linii a po ukončení své cesty do Lancashiru čekal na rozkaz, aby se připravil na odchod do Francie. Benson zemřel v biskupském paláci v Salfordu u Manchesteru v listopadu roku 1914, poté co během své kazatelské mise na severu dostal zápal plic. V předchozích dvou třech letech ho několikrát postihla angína a několik měsíců před svou smrtí často trpěl velkými bolestmi.

S dílem Roberta H. Bensona jsem se seznámil už začátkem 80. let, když jsem náhodou narazil na knihu Neviditelné světlo, která vyšla v roce 1970 v nakladatelství Vyšehrad ve znamenitém překladu Vladimíra Pražáka. Šlo o sbírku krátkých okultně laděných próz, v nichž jeho literární talent výrazně zazářil.

Pokračování →

Podivuhodné srdce mystiky

Jan Dostal Leden - 3 - 2011

Milan M. Horák: Mystika pro samouky. Praktická duchovní cvičení

Milan M. Horák: Mystika pro samouky. Praktická duchovní cvičení

80 stran, Grada, Praha 2010, vydání první, vázané, cena 149 Kč
ISBN 978-80-247-3159-9

*

Co se dá čekat od „Němčiny pro samouky“, to asi víte. Ale co s „Mystikou pro samouky“? Mystika, to je přece jakési extatické splývání s božstvím? Je možné se učit extázím? Asi sotva! Snad tedy trochu filosofického humoru?

Ne, ani trochu. Knížka vychází z přesvědčení, že v „mystice“ jde o zážitky, které nepřicházejí neočekávaně a bez přispění člověka; člověk se jim musí blížit soustavným, velmi trpělivým úsilím o sebevýchovu, tedy „učením“ – buď pod vedením učitele, nebo – v dnešní době především – jako „samouk“. Knížka je podrobným, neobyčejně konkrétním návodem k práci na sobě, s reálným základním cílem: setkat se s Bohem. Autor se v ní neprojevuje jako suverénní, přísný guru, nýbrž jako přítel, s bratrským pochopením pro všechny obtíže a překážky, které se nutně objevují na mystické cestě; a podává ruku k jejich překonání. Cestu, po níž putuje on sám, také nepovažuje za jedinou a samospasitelnou. S upřímnou tolerancí se zmiňuje i o cestách jiných; důležité je, že všechny směřují ke společnému cíli: k setkání s Bohem.

Cesta, tak navrhuje, může začínat už pozorným sledováním náhod v životě. Rozhovořuje se o modlitbě, která se může stát reálným rozhovorem s Bohem, najde-li člověk vnitřní klid. Dává návod, jak k němu dojít, připomíná, jakou pomocí se může stát účast při bohoslužbě. Upozorňuje, jak ale na tomto úseku cesty hrozí, že člověk ztratí smysl pro život v pozemském světě. „Všechny náboženské tradice a duchovní školy se musely s tímto nebezpečím vypořádat; ve všech proto vedle návodů k duchovnímu prohlubování nacházíme též rady, jak nezešílet.“

Pokračování →

Ramón Lull: Kniha o Příteli a Miláčku

Ramón Lull: Kniha o Příteli a Miláčku

166 stran, nakladatelství Malvern, Praha 2004, vydání první, brožované, cena 190 Kč
ISBN 80-86702-03-0

*

Ramón Lull neboli Raymondus Lullus, „Doctor Illuminatus,“ filosof, básník a teolog, se narodil v Palmě na Majorce mezi roky 1232 až 1236; zemřel v Tunisu 29. června 1315. Pravděpodobně byl až do svých 30 let dvořanem na dvoře krále Jakuba Aragonského, poté se stal poustevníkem a nakonec terciářem (členem mnišského třetího řádu, obzvláště ze světského lidu) řádu sv. Františka. Když Lullus opustil Majorku kolem roku 1265, zakoušel mystické vize Krista na kříži. Pak se vydal na misionářskou pouť do severní Afriky a Malé Asie, kde hlásal mírumilovné učení sv. Františka z Assisi. Od té doby se zdá, že byl inspirován mimořádným zanícením pro konversi mohamedánského světa. Nakonec obhajoval studium orientálních jazyků a vyvrácení arabské filosofie důkazem, zejména pokud šlo o Averroa. Založil školu pro členy své komunity na Majorce, kde hlavní pozornost věnovali arabštině a chaldejštině. Později učil i v Paříži. Kolem roku 1291 odešel do Tunisu, kázal Saracénským, disputoval s nimi o filosofii a po dalším dočasném pobytu v Paříži se vrátil na Východ jako misionář. Po mnohých útrapách a strádáních se roku 1311 vrátil do Evropy, aby vídeňskému koncilu předložil své plány na obrácení Maurů. Opět se roku 1315 vydal do Tunisu, kde byl Saracénskými ukamenován k smrti.

Lullovo hlavní dílo je Ars magna (1305-08), skládající se z mnoha pojednání včetně Stromu poznání a Knihy o vzestupu a sestupu intelektu.

Arbol ciencia

Lullova redukce křesťanství na racionální diskusi, v níž se snažil dokázat církevní dogmata logickými argumenty, nenašla po jeho smrti obliby. V roce 1376 obvinil papež Řehoř XI. Lulla ze zmatení víry s rozumem a jeho učení zavrhl. Římskokatolická církev však omilostnila Lulla mnohem rychleji než Galilea, protože byl v 19. století uctíván.

Arabové měli za to, že pravda má dvě tváře, a podle ní to, co je nepravdivé ve filosofii, může být pravdivé v teologii. Raymond, poháněn svojí horlivostí vyvrátit tato tvrzení Arabů důkazem, přešel k opačnému extrému. Tvrdil, že není rozdílu mezi filosofií a teologií, mezi rozumem a vírou, takže dokonce i největší mystéria lze dokázat prostřednictvím logické demonstrace a užitím Ars Magna. To ovšem odstranilo veškerý rozdíl mezi přirozenou a nadpřirozenou pravdou. Nepodobal se však Abelardovi, Raymondův racionalismus byl mystické povahy: učil výslovně to, že při porozumění nejvyšším pravdám musí rozumu napomáhat víra; jakmile víra jednou zaplaví duši svojí oslňující krásou, rozum osvícený a posílený vírou „je schopen ukázat, že v Bohu existují tři osoby, jako je dokázáno, že nemohou existovat tři Bohové“ (vedle sv. Tomáše Akvinského a sv. Augustina to dokázal i mistr Eckhart). „Spoléháním se na milost Boží“, píše, „mám v úmyslu dokázat články víry přesvědčujícími důvody“ (Opera, Strasburg, str. 966). Na druhé straně tvrdil, že ačkoliv rozum potřebuje božskou asistenci, víra má zrovna tak zapotřebí rozumu; víra nás může klamat, dokud ji nevede rozum. Ten, kdo se spoléhá na víru samotnou, je jako slepec spoléhající se na hmat, jenž občas najde, co hledá, leč zhusta to mine; aby si byl jist, že najde, co potřebuje, je mu zapotřebí jak zraku, tak i hmatu. Proto Raymond tvrdil, že člověk, aby našel pravdu o Bohu, musí zaměstnat jak rozum, tak i víru.

Pokračování →

Spřízněné weby

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: 📧 hrs (at) horus (dot) cz
🎄

Twitter

    Fotografie

    The Embrace,Theodor Kittelsen, 1914“The wheel that can’t be stopped: It”s human nature.” Illustrated by Samuel D. Ehrhart for Puck magazine, May 15, 1901.tumblr_n2n7bhQtTq1rzim2co1_1280tumblr_msirnmRSU61ruw29zo1_1280tumblr_inline_n06xz1a87F1qjcqcbtumblr_m28j7x6OQV1qb25n6o1_1280325_1Franz Gaul, 18370_c7dc7_1c73ec25_XL0_c7dc8_a5c89da7_XL0_c7e1b_8666d04e_XL0_c7de2_ab8c759f_XXXL0_c7d1e_2b8de5c7_XXXL315f7fb42065ccdf32f11c5c672e50e4tumblr_mxgx3beleF1rj0kjao1_500tumblr_my9k8x1NIH1rzim2co1_500tumblr_mbxtmhqVAW1qbvt5oo1_50010706688266_cb1864c955_b