Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Lidé měsíčního svitu

San Duben - 27 - 2014
Patrik Linhart: Vyprávění nočních hubeňourů. Čítanka světového frenetismu: horor, dobrodružství, erotika (Pulchra, Praha 2013)

Patrik Linhart: Vyprávění nočních hubeňourů. Čítanka světového frenetismu: horor, dobrodružství, erotika
(Pulchra, Praha 2013)

Patrik Linhart: Vyprávění nočních hubeňourů. Čítanka světového frenetismu: horor, dobrodružství, erotika

628 stran, Pulchra, Praha 2013, vázané
ISBN 978-80-87377-59-8

*

Vyprávění nočních hubeňourů, úhledný špalík, shrnuje přehledně, ve čtyřech oddílech – z toho první o třech částech – dějiny frenetické literatury od raného novověku po současnost. Jeho pořadatel, Patrik Linhart (7. srpna 1975 – i když jsem si kladl otázku, zda PL není jen přízrak Ahasvera, neb jsem našel různé roky mistrova údajného narození: např. 1971, 1973 i 1975 – pozoruhodné!), patří ke střední generaci: prozaik, básník, publicista, výtvarník, performer a mystifikátor, žije v Duchcově a v Teplicích-Šanově. Vyšlo mu zatím jedenáct knih, z těch posledních např. cyklus povídek Spící Hrůza (dybbuk 2011), Památný den v Duxu (Krásné nakladatelství, 2012) a Lunhard (Krásné nakladatelství, 2013). Nejlépe uvést jeho vlastní slova, máme-li zachytit alespoň odlesk jeho bytosti:

„Kupuji si knihy v Mekce intelektuálů a tu a tam i drahá díla, naposledy Ladislava Klímy dílo – zatím 2 svazky, neboť Velký román mám ve třech kusech od Pražské imaginace. V každém případě to není dílo, které by si počínající milovník Ládi Klímy měl koupit. Ne-e, jinak se z něj stane buď velký odpůrce nebo velký fanatik, obojí nemožno s dobrým svědomím doporučit. Další poměrně drahá kniha, kterou však doporučuji, je výstřední bibelot o brutálním umění (jak slova svádí) či spíš o jemném umění psychické kresby vedený Alenou Nádvorníkovou. Vedle těchto knih, které střídavě čtu již několik měsíců, mám v posteli dílo mladé Rusky na téma mrdání a fetování, které mi přijde dobré tak na honění si brka v pelechu a to jenom když jsem sám doma a nechce se mi vstávat. Nudu ranního vstávání pak kompenzuji návratem ke Karlu Bodlákovi od Vikiho Shocka. Půvabné knížce od člověka, který se opravdovým dandym alespoň chtěl stát. Večery pak patří vskutku aktuelním autorům a svěžím knihám. Načínám je knihou E. A. Poea Zrádné srdce přeložené Josefem Hiršalem a přáteli v památném roce 1959 a letos naposledy poloreeditované. Pak se věnuji tomu, co letí: Balla, Stasiuk a Tokarczuková. Se slovy Stasiuka: „V Dukle se vždy něco děje, naposledy zvláštní slunce a mrholení,“ se vracím ke střídavé četbě Kašpara noci od Aloysia Bertranda a antologie Bytosti schopné zemřít – prokletí básníci. Ta antologie je v pořádku, jen editoři zvolili nechutně patetický tón, který odpudí každého, kdo se právě pateticky nechce poeticky přeposrat“ (Haluze, 09/2009, str. 48).

Vyčníval bych asi jako Barbey d´Aurevilly – odporný katolíkům a zároveň nepřijatelný pro royalisty.

Ono „vyčnívání“ nejlépe vystihuje donkichotskou jízdu páně Linhartova životem. Ne vždy, spíše výjimečně se úvodem věnujeme osobnosti autora. Máme-li však porozumět zalíbení „nočního hubeňoura“ ve vyprávění příběhů lidu měsíčního svitu, stojí za to odběhnout a přečíst si některé zprávy, co nám internet dal.

Pokračování →

H. P. Lovecraft: Hrobka. Příběhy a vize z let 1917-1920

H. P. Lovecraft: Hrobka. Příběhy a vize z let 1917-1920. Spisy 1

222 stran, Plus, Praha 2010, vydání první, vázané, cena 269 Kč
Ilustrace František Štorm
ISBN 978-80-259-0051-2

*

Konečně! Aneb: dočkali jsme se, zdá se – abychom nepředbíhali –, souborného vydávání spisů Howarda Phillipse Lovecrafta. V prvním svazku s názvem Hrobka, a podtitulem Příběhy a vize z let 1917-1920, nalezneme 21 povídek, řazených – jak se dozvíme z ediční poznámky – chronologicky podle vzniku jednotlivých prací, nikoliv datumu jejich prvního vydání.

Beletristické dílo HPL existuje v několika kanonizovaných seznamech, z nichž lze spolehlivě vycházet. Sám Lovecraft si vedl soupis své tvorby a jeho přítel a pozdější vydavatel August Derleth jej otiskl v úvodu sbírky Dagon and Other Macabre Tales (1965). Kompletní soupis jeho díla sestavil lovecraftovský znalec S. T. Joshi a otiskl jej v An H. P. Lovecraft Encylopedia (2001).

Z tohoto soupisu také editoři českého souborného vydání vycházeli při ediční přípravě.

Z hlediska překladů se nakladatelství Plus opíralo o průkopnický ediční počin, který by tu rozhodně neměl být opomenut, a sice Spisy H. P. Lovecrafta vycházející v nakladatelství Zlatý kůň v 11 svazcích v letech 1990-96. Z hlediska myšlenkové a citační návaznosti je záslužné, že tyto překlady byly použity i pro přítomné vydání, přestože všechny byly nově přehlédnuty.

Čtenáři se tak dostane možnosti „s napětím sledovat tvůrčí cestu tohoto originálního autora se všemi odbočkami, pozastaveními a zákrutami dle toho, co právě Lovecrafta zaujalo, inspirovalo, mnohdy trýznilo, anebo čím se cítil osloven.“

Pokračování →

Apologetika šoustavného neobaroka

San Duben - 30 - 2010

V Knize sedmic stojí psáno: „Když Pluch potká Plucha, mluví spolu o pohlaví. Svolají poradu, vyberou koordinátora a za jásotu a radosti vejdou v prospěšný stav manželský. Druhá mocnina sedmi je čtyřicet devět.“ 1

Reš

V této půvabné sci-fi si lidská představivost poradila rovnou s problémem sedmera pohlaví. Bizarnost sexuálních obtíží provázejících početí nového Plucha doplňuje ještě velké množství přirozených venušských nepřátel. Takový „nzred chutná vždycky. Jen on jediný má tykadla a jejich kořeněná chuť se nedá přirovnat k ničemu.“ Copak činí taková „tykadla“ nadmíru chutnými?

Což třeba zvláštní prostonárodní rada Francouzů zdržet se ústřic v měsících bez písmene r (a my víme, že písmeno R je sluneční, vizme třeba boha Ra nebo hebrejské písmeno Reš, které také cosi připomíná: ר), což se vztahuje k faktu pohlavnosti. Od září do května se mění v samce – mají varlata, vytvářejí sperma – a jsou delikatesou; od června do srpna, kdy jsou samicemi – vytvářejí vaječníky, naplňují se vejci, která uzráváním bělají – pozbývají chutnosti. V tom okamžiku děje se oplodnění, spermatozoidi zrození v období předcházejícím konají konečně svou povinnost. Příroda činí mateřství nechutným, aby své dílo zachránila.2

Apologetika šoustavného neobaroka

Mužský a ženský mozek není stejný. Pro některé může androgynství znamenat utopickou vizi nebo model pro dosažení duševního zdraví. Má to znamenat, že sexuální odlišnosti jsou biologicky determinovány? Svědčí to snad o tom, že jedno pohlaví je schopno zpracovávat informace lépe než to druhé? Jiné je prostě jiné. Je určitě snadné používat slova lepší nebo horší. Co je lepší, jablko nebo pomeranč?

„Dvě rasy“, které na této planetě žijí, ačkoliv si to málokdo uvědomuje, reprezentují dvě individua: první se spoustou malých gamet. Muž chce oplodnit tolik žen, kolik jen může; dokáže maximalizovat svůj úspěch kvantitou a věnuje méně pozornosti kvalitě. Ale žena se musí soustředit na kvalitu, nikoliv kvantitu. S omezeným počtem možností být oplodněna je její nejlepší sázkou muž, který jí pomůže zajistit, aby se těm pár ratolestem, jež má, dobře dařilo.

Ať je to co nejvíce tak, jak to ona chce!
Ať je to co nejméně tak, jak to chce on!

*

→ Mýtus o Kyberfalovi

Už vidím virtuální realitu jako médium, v níž lidé improvizují se světy místo se slovy, umožňující nám sdílet sny jakožto objektivní podobu jungiánského snu. Můžete tomu klidně říkat i kolektivní vědomí. Současní crackeři softwaru ustoupí mindcrackerům. Pro ně už tu máme i vizi a návod, jak na to. V kinech jsme viděli výborný film Zvláštní dny (Strange Days, režie: Kathryn Bigelowová, scénář: James Cameron, USA 1995), kde se objevuje idea SQUIDu (Superconductor Quantum Interference Device) připomínajícího discmana, do nějž se vkládá malé video-CD [VCD]. Místo sluchátek ovšem nasadíte na hlavu kouzelnou síťku, která přenese impulsy nahrávky přímo do zákazníkova mozku. „Nahrávkami“ jsou tedy prožitky jiných lidí. Do mozku se nedostává jenom ostrý obraz a zvuk, ale také všechny emoce a bolest. Adrenalin tak zvedne porno nebo ozbrojená loupež, či na vlastní kůži zažité znásilnění s následnou sadistickou vraždou.

Pokračování →

Spřízněné weby