Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Kenneth Anger: filmový mág

Carl Abrahamsson Květen - 11 - 2010

„Shromáždění mágů předpokládá identitu bohů na dionýském hýření. Bůh Šiva, mág, se probouzí. Šarlatová žena, nebeská děvka, kouří tlustý, naditý joint; Astarté z luny přináší sněhovou vánici; Pan se oddává hroznům Bakchovým; Hekaté nabízí posvátné houbičky, yaké, absint… Orgie pokračuje – magická maškaráda, v níž Pan je hlavní cenou. Paní Kálí žehná rituálům dětí světla, stejně jako bůh Šiva vzývá božství formulkami síly a ohně.“
– Kenneth Anger

Anger v mládí

Kenneth Anger, vlastním jménem Kenneth Wilbur Anglemyer, se narodil 3. února 1927 v Santa Monica v Kalifornii.

Nabízeje tento vlastní popis v programu z promítání roku 1966, Kenneth Anger tvrdí, že jeho „životní dílo“ je magické a filmová kamera je jeho „magickou zbraní.“ Anger, následovník učení Aleistera Crowleyho, je praktik okultní magie vysoké úrovně, který považuje projekci svých filmů za ceremoniály schopné invokace duchovních sil. Kino, prohlašuje, je ďábelská moc. Jeho úkolem (rozuměj: kina – pozn. překl.) jest uplatňovat kontrolu nad lidmi a událostmi a Angerova filmová tvůrčí činnost je uskutečňována přesně s tímto úmyslem.

Ať už má člověk jakýkoliv názor na toto přesvědčení, je nepopíratelné, že v devíti dílech, jež buď zvládnul dokončit (Fireworks [1947], Eaux d´artifice [1953], Inauguration of the Pleasure Dome [1954-66], Scorpio Rising [1963], Invocation of My Demon Brother [1969], Lucifer Rising [1970-81]) nebo vydat jinak jako samostatné fragmenty (Puce Moment [1949], Rabbit´s Moon [1950-79], Kustom Kar Kommandos [1965]), ukul Anger hlavní osu díla jako poeticky oslnivou v jeho unikátní vizuální intenzitě, neboť je po vypravěčské stránce novátorské. V řadě věcí tyto němé filmy představují obrodu a rozvíjení unikátních filmových kvalit považovaných ve velké míře za ustrnulé nebo již zaniklé s koncem němé éry, zejména v oblasti střihu. Podle Tonyho Raynse, „Anger má podivuhodně instinktivní chápání všech prvků filmařského umění; jeho filmy aktivně rozpracovávají mnohé Eisensteinových teoretických děl o filmové tvorbě… [Anger] se blíží [Eisensteinovým teoriím] víc než cokoliv jiného v oblasti komerční filmové tvorby a produkce filmů a oplývají ozvěnami jako vše u Eisensteina.“1

Anger, následovník učení Aleistera Crowleyho, je praktik okultní magie vysoké úrovně, který považuje projekci svých filmů za ceremoniály schopné invokace duchovních sil. Kino, prohlašuje, je ďábelská moc.

Angerovy filmy jsou filmové manifestace jeho okultních praktik. Jako takové jsou velmi symbolické, buď tam charaktery přímo zobrazují bohy, mocnosti a démony (Inauguration of the Pleasure Dome, Lucifer Rising) nebo pro sebe jinak nacházejí patřičné vtělení prostřednictvím ikonografie současné pop kultury (Puce Moment, Scorpio Rising, Kustom Kar Kommandos, rovněž Inauguration of the Pleasure Dome).

Hollywood Babylon

Tento pohled na pop kulturu coby vehikulum prastarých archetypů je i základem Hollywood Babylon, jeho slavné knihy o pochybných aspektech historie Hollywoodu. V pokusech indukovat změněné stavy vědomí u svých diváků, Anger uděluje svátost tradičními vypravěčskými prostředky, ačkoliv jeho filmy vyprávějí příběhy. Užívá působivé esoterní obrazy, a zejména pak ve svých pozdějších pracích také velmi složité střihové techniky, které často věnují nápadnou pozornost vrstvení a vkládání subliminálních obrazů, které běží jenom pár okének. Anger obchází naši racionalitu a apeluje přímo na naše podvědomí. Struktura běžná pro jeho hlavní díla je založena na rituálu invokací či evokací duchovních sil, normálně vycházejících z pomalu vznikající stavby, ozářené až do fetišistického detailu, až po horečnaté finále se silami divoce útočícími.

→ Inauguration of the Pleasure Dome

Za filmy případné a přiléhavé k tomuto popisu, jež se zcela rozvíjejí v rámci svých vlastních kontextů a se vzájemným ohledem na sebe, jsou Inauguration of the Pleasure Dome, Scorpio Rising, Invocation of My Demon Brother a Lucifer Rising.

Pokračování →

UFO, kult Ku & projekt Galileo

San Květen - 10 - 2010

*

→ Čínský magický kult Ku

Ku

Osmnáctý hexagram I-ťingu, Ku, je překládán jako Zkaženost.

Následování a přizpůsobivost se snadno zvrhnou v cosi velmi nekalého. Taková je negativní spojitost tohoto hexagramu s hexagramem předchozím. Kdo se k někomu přidává a radostně jej podporuje, ten pro něj pracuje a slouží mu. Mluví-li se o zkaženém, pak jde o práci na zkaženém. Čínské jméno hexagramu vyjadřuje znak představující mísu plnou červů, symbol něčeho zkaženého, nepoživatelného. Sklad dolního a horního trigramu kombinuje měkkou ústupnost až apatii spodního trigramu s tvrdou vytrvalostí až umanutostí trigramu horního. Je to něco, co se nesrovnává, co je ve své podstatě zvrácené a volá po nápravě. Jsou jisté vhodné a nevhodné časy obětí, kterých je třeba, aby se dílo zdařilo a jeho plody zůstaly zdravé.1

V srdci kultu Ku spočívá systém analogický mystériím vúdú, které se týkají 256 jedů Bohyně, čili kal. Ku je černá magie, jako je Wu magií „bílou“. Má jistou příbuznost s egyptským slovem Khu, a proto i odkazuje na ženskou povahu jejího zdroje. Khu je magická síla par excellence. Je zpodobňována cípkem nebo ocáskem femininního komplexu, v němž se vytvářejí kaly.

Když Kenneth Grant, žák slavného anglického mága Aleistera Crowleyho, vykládá ve své knize Hecate’s Fountain jeho slavný magický manifest o Novém Æonu, Knihu Zákona2, popisuje kaly neboli barvy Hadita v jeho tajné manifestaci v tomto pořadí:

  • modrá
  • zlatá
  • rudá
  • purpurová
  • zelená.

Hadit je nekonečně malý nebo atomický bod (bindu). Skrytý bůh, který jest jedno s Adadem, Daat (hebrejská sefira Poznání nebo Rozumu) a Thothem (egyptským bohem moudrosti, a také strážcem tarotu), jejichž spojení (yog) vytváří Yog-Sothotha.3

Pojem Yog-Sothoth pochází z Necronomiconu a znamená doslova „věk (yug) nebo aeon Set-Thotha.“ V metafysickém smyslu je Yog-Sothoth symbolem ducha Choronzona, velikého démona Chaosu, který dlí v srdci hmoty nebo v materiálním universu. Jeho tajemství je možné odkrýt pouze projitím Brány Daatu (tj. Thothovy) do pouště Setovy, Set-Thotha, či Sothotha.

Pokračování →

Tři principy sociální metafyziky chaosu

Dariusz Misiuna Duben - 24 - 2010

Svým prvním, leč veskrze vyzrálým článkem se představuje panslovanský mág, anarchistický tantrik, chaos-mág a spektákloborec z Varšavy. Zabývá se deprogramováním a metaprogramováním, které považuje za největší hrozby svobodné společnosti. „Je banální pravdou, že vládci potřebují zombie, aby pro ně pracovaly. Jenže v naší společnosti je zombiefikace na takovém vzestupu právě proto, že nabízí tak dokonalou kontrolu. Jako je magie uměním, které má stvořit jakéhosi anděla z robota (a oba jsou částmi lidské bytosti), tak potřebujeme ty nejlepší metody na deprogramování.“ Oceníte jeho řízný styl, rychlou analýzu a magický pepř. Založil polskou Thelému, pro niž připravil s nakladatelstvím Pegaz dva překlady z díla Aleistera Crowleyho, nejdříve to byla Ksiega jogi i magii (1993), v roce 1997 pak Teoria & praktyka jogi a pak již ve svém nakladatelství Okultura knihu Krótkie eseje o prawdzie (2001). Je členem redakčního kruhu jungiánského časopisu ALBO ALBO a připravoval i 4. evropskou transpersonální konferenci na téma MANDALA CHAOSU & HARMONIE, která se konala v roce 1997 ve Varšavě. San s ním s oblibou rozmlouvá o současných magických jevech a okultuře.

→ Odkaz

XX. století se často prezentuje jako epocha rozpadu a korupce veškerých hodnot obsažených v kánonu všeobecné morálky. Hovoří se o oceánu chyb, hříchů a poskvrny, v závislosti na tradici, která tato obvinění vznáší. A skutečně – holokaust, ohromná bída zemí třetího světa, z nichž západní svět vysává životodárné šťávy pro svou hojnost, ekologická kataklysmata vyprovokovaná imperialismem všeobjímající technologie – vše tu poukazuje na skutečnost, že čas, v němž máme prožít svůj život, není nakloněn kontemplaci klidu a krystalické transformaci. Žijeme v době železné – nazývající se kalijuga1 – jako „děti“ Boha vyhnané z ráje.

Ve chvílích, kdy naše myšlení opouští, byť na několik málo okamžiků, bahno protichůdných pojetí a dvojakých rozhodnutí, zjevuje se paprsek, jenž nás oplodňuje myšlenkou, že s touto koncepcí epochy hlouposti a zničení není něco v pořádku. Vynořuje se moudrost esence, moudrost předávaná a plynoucí bez ustání z projevovaných skutečností, jež nejsou ničím nežli manifestacemi prvotního Chaosu2, neotesaného špalku taoistické tradice. Tímto docházíme k úvaze, že pokud kalijuga trvá teprve pět tisíc let a před námi je stále ještě dalších 427 tisíc, jak tvrdí hinduisté, pak nemáme důvod upadat v pochybnosti, či v bezduché moralizování, nýbrž vydat se na cestu proměny matérie, počínaje přehodnocením veškerých hodnot, což konečně postuloval již i Nietzsche (a pravděpodobně ani jemu nelze přiřknout prvenství, neboť v súfických a tantrických tradicích byla transformace pokládána za základ návratu k esenci prvotní myšlenky, k níž se fakticky nikdy nenavracelo, poněvadž se nelze obrátit k něčemu natolik imanentnímu naší podstatě). Ó, jak krásná černá bohyně nás svou hněvivou formou vyzývá, abychom uskutečnili naší hadí energii. Tento krev zvracející čtyřruký netvor dobře ví, čeho je nám potřeba. Jestliže návrat do světa lidí je realizován v následném stahování karmického okovu stává se evidentním, že jedinou metodou k odpoutání se ze stavu této nepříznivé rovnováhy je oklamání.

V Železném věku klame nejenom Kálí.3 Na protější straně oceánu se rozléhá „distingované“ království – impérium mnohohlavého Leviatana4 – Babylón posledních dní. Čas v Babylóně odměřují velké hodiny Práva a Řádu. Podřadné příběhy o rozpustném městě Babylónu můžeme prodávat na bleším trhu. Dnes jej obývají byrokrati a překupníci s volným časem, fanatici budoucího a vyznavači Práva – zaujímající postavení v proměnlivé konfiguraci Spektáklu.5

Pokračování →

Spřízněné weby

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: 📧 hrs (at) horus (dot) cz
🎄

Twitter

    Fotografie

    The Embrace,Theodor Kittelsen, 1914“The wheel that can’t be stopped: It”s human nature.” Illustrated by Samuel D. Ehrhart for Puck magazine, May 15, 1901.tumblr_n2n7bhQtTq1rzim2co1_1280tumblr_msirnmRSU61ruw29zo1_1280tumblr_inline_n06xz1a87F1qjcqcbtumblr_m28j7x6OQV1qb25n6o1_1280325_1Franz Gaul, 18370_c7dc7_1c73ec25_XL0_c7dc8_a5c89da7_XL0_c7e1b_8666d04e_XL0_c7de2_ab8c759f_XXXL0_c7d1e_2b8de5c7_XXXL315f7fb42065ccdf32f11c5c672e50e4tumblr_mxgx3beleF1rj0kjao1_500tumblr_my9k8x1NIH1rzim2co1_500tumblr_mbxtmhqVAW1qbvt5oo1_50010706688266_cb1864c955_b