Eileen Nemeth: Znovu-nahlédnutí individuace

83

Eileen Nemeth vystudovala tanec a pedagogiku v USA, kde pracovala jako choreografka a učitelka tance.

EILEEN NEMETH
Eileen Nemeth

Poté se začala specializovat na terapii tancem a pohybem. Absolvovala výcvik v AP na Institutu C. G. Junga v Curychu. Následně vedla výcvik taneční terapie v Curychu. Působí na mnoha, převážně švýcarských klinikách, školách a institutech věnujících se taneční a pohybové terapii jako lektorka a výcviková analytička. 

Česká společnost pro analytickou psychologii pořádá pro odbornou veřejnost přednášku Eileen Nemeth na téma Znovu-nahlédnutí individuace jako vědomí prožívané skrze tělo i duši.

Můžeme myslet na „vědomí duše“ bez „vědomí těla“? Je možné vnímat jedno bez druhého?

Jung často psal o těle, někdy i velice do hloubky, ale neupřesnil žádný způsob, jakým je možné tělo a jeho vnímání začlenit do analytické práce. Individualizace se však v analytické práci zaměřuje na vědomí, uvědomění si sama sebe a svého okolí.

Specializuji se právě na možnosti překlenutí této mezery, kterou Jung z neznámých důvodů zanechal. O mezeře mluvím proto, že máme tělo i duši, obojí je přítomno v analýze, a nezbytné v procesu individuace.

Ve své přednášce se pokusím rozšířit smýšlení o vědomí na myšlení obsahující tělo i duši. Zaměřím se na tři velmi důležité aspekty terapie a analýzy; orientaci, vztah a realitu.

Zaměřením se na tyto koncepty se pokusíme o hlubší porozumění složitého vztahu mezi tělem a duší; s cílem uvědomit si samotnou skutečnost, že tady a teď existujeme jako myslící, cítící a vnímající bytosti.

 

Přednáška se koná v pátek 6. 9. 2019 od 17h do 20h v historické budově kláštera Emauzy, Praha, Vyšehradská 49.

Vstupné na přednášku je 100 Kč, pro členy ČSAP 70 Kč.

Přednáška bude tlumočena z angličtiny.