Kubistický Cthulhu

201
John Coulthart: Kubistický Cthulhu

No, možná, že tomu tak není, ale tato formulace mi přišla na mysl před pár dny, takže jsem si pomyslel, že bych se mohl pokusit udělat si pár skečů a uvidí se, co z toho povstane. Z jednoho výkladu v povídce Volání Cthulhu je patrné, že Lovecraft měl v úmyslu, aby své ohavnosti vypodobnil právě takto, co se popisu R’lyehu týče:

Aniž věděl cokoli o futurismu, Johansenovi se podařilo dosáhnout něčeho podobného, když vyprávěl o městě; místo aby popisoval nějaké konkrétní stavby či budovy, lpěl na obecných vjemech širokých úhlů a povrchu kamenů – povrchů příliš velikých, aby patřily čemukoli správnému a náležitému této zemi, navíc znesvěcených hroznými obrazy a hieroglyfy. Zmiňuji se o jeho slovech týkajících se úhlů, neboť to souvisí s tím, co mi Wilcox vyprávěl o svých děsivých snech. Říkal, že geometrie onoho snového místa, jež viděl, je abnormální, ne-eukleidovská a ohavně vzdálená všem sférám a dimenzím, jaké máme my. Nyní cítil nevzdělaný námořník totéž, když hleděl na hroznou realitu.
– H. P. Lovecraft: Volání Cthulhu

Jakákoliv cizí monstrozita může být dokonce ještě strašnější, když nepřipomíná nic organického nebo alespoň vzdáleně pozemského. Tradičnější pojetí Zplozenců z hvězd (srv. »… poznámku, kterou starý Castro utrousil před Legrassem v souvislosti s původními Velkými: „Přišli z hvězd a přinesli s sebou Své obrazy.“«), mých kreseb Velkých Starých, lze nalézt zde.

Uložit