Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Každé přání začarování jest

San Duben - 21 - 2014Komentáře nejsou povoleny

Stefan Eggeler (Austrian, 1894-1969), Der Spielmann und der Teufel im verwunschenen Schloss. The musician and the devil in the enchanted castle, 1920. Woodblock print, 17 x 18 cm.Rakouský malíř a grafik Stefan Eggeler (1894-1969), který – přestože byl dvorním ilustrátorem Hannse Heinze Ewerse a Gustava Meyrinka – nemá doposud ani v německé mutaci Wikipedie svoji vlastní stránku, vytvořil v roce 1920 přízračný dřevoryt Der Spielmann und der Teufel im verwunschenen Schloss [angl. The musician and the devil in the enchanted castle].

Stojí za povšimnutí, že anglické »enchanted« stojí za německým »verwunschenen«, přičemž »wunsch« značí přání, takže „každé přání začarování jest.“

MILUJTE SE A MNOŽTE SE:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • LinkedIn
 • Blogosphere
 • Digg
 • Tumblr
 • Yigg

Nech osudu jeho běh

Martin M. Mrskoš Duben - 14 - 2014Komentáře nejsou povoleny
Vladimír Kiseljov: Mystéria Richarda Wagnera v obrazech (162 stran, Pavel Pražák – Nakladatelství Magda, Brno 2013)

Vladimír Kiseljov: Mystéria Richarda Wagnera v obrazech
(Pavel Pražák – Nakladatelství Magda, Brno 2013)

Vladimír Kiseljov: Mystéria Richarda Wagnera v obrazech. Obrazová kniha manifestující mysteria a symbolickou řeč Gesamtkunstwerku Richarda Wagnera v malbách Vladimíra Kiseljova, doprovázená fotografiemi jeho maleb ke všem třinácti Wagnerovým hudebním dramatům, výkladovými sondami, rozborem klíčových témat a jejich poselstvím z duchovního hlediska

162 stran, Pavel Pražák – Nakladatelství Magda, Brno 2013, vydání první, brožované
ISBN 978-80-904694-3-3

*

Vladimír Kiseljov je velmi činorodá osobnost: interdisciplinární tvůrce v oborech malby, nástěnné malby, scénografie, režie, performance a arteterapie. Jeho díla vznikají v úzkém propojení hudby, barvy a pohybu Ducha v prostoru. Svým dílem se snaží zachytit proud energie, který pramení z jeho osobního pochopení a prožití hudby a různých mytologických, pohádkových a symbolických idejí a chce pozitivně působit na společnost a vnášet energické duchovní impulsy do všedního života svého okolí. Prostě: Ein Gesamtkünstler.

Z poslední doby je takovým příkladem všeuměleckého propojení lidí, technik a uměleckých projevů příprava klipu trojice Kiseljov – Pelc – Maděryč s názvem Prvocit performance s využitím body-paintingu. Často realizuje svá díla ve veřejném prostoru – zde to bylo živé tělo, jindy nástěnná malba – četné výstavy doma i v zahraničí; workshopy v Brně, Praze. Je prezidentem Sdružení Richarda Wagnera v Brně a absolvoval i stipendium na wagnerovských Bayreuther Festspiele (2004) a na Kunstuniversität Graz (2006-7).

Pokračování →

MILUJTE SE A MNOŽTE SE:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • LinkedIn
 • Blogosphere
 • Digg
 • Tumblr
 • Yigg

Uchopitelnost hermetismu v religionistice

Ivan O. Štampach Duben - 14 - 2014Komentáře nejsou povoleny
A. Vierling: Chymická svatba

A. Vierling: Chymická svatba

V univerzitních studijních programech religionistiky stojí téma hermetismu navzdory nemalému počtu jeho příznivců a přes vliv hermetismu na kulturu zcela na okraji. Stále ještě se pozornost věnuje jednotlivým náboženstvím, jako jsou hinduismus, buddhismus nebo křesťanství. Přitom je prokazatelné, že např. hinduismus je konstrukt koloniální doktríny a že náboženský život Indie (resp. indického kulturního okruhu) nemá pevná kritéria příslušnosti k hinduismu. Jeho hypotetické hranice jsou pružné a prostupné. Hermetismus se nejevil jako jedno z náboženství, které by mohlo stát vedle ostatních a na které by bylo možno aplikovat zavedená schémata.

Starověký hermetismus se zkoumá v souvislosti s antickou kulturou a tento směr bádání a výuky je i u nás zastoupen. Důstojně jej reprezentuje především Radek Chlup. Novověký hermetismus se sporadicky objevuje v posledních desetiletích jako univerzitní studijní program, obvykle zarámován do akademicky vhodné souvislosti, např. jako historie hermetismu. Příležitostně bývá zpochybňována možnost religionisticky se jím zabývat. Činí to např. brněnský religionista David Zbíral ve studii o metodologických problémech studia západního esoterismu, v němž vychází z eurocentrického, koloniálního pojetí náboženství a hermetismus tomuto klišé neodpovídá; přesto však v jiných studiích se postavami a hnutími řazenými k tomuto okruhu zabývá.

Pokračování →

MILUJTE SE A MNOŽTE SE:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • LinkedIn
 • Blogosphere
 • Digg
 • Tumblr
 • Yigg

Zjevení

Jiří Mazánek Duben - 9 - 2014Komentáře nejsou povoleny
Antony Paul Kerby & Tomas Weiss: Revelation (CD, DB048, Databloem, 2013)

Antony Paul Kerby & Tomas Weiss: Revelation
(CD, DB048, Databloem, 2013)

Antony Paul Kerby & Tomas Weiss: Revelation (CD)

DB048, Databloem, 2013
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Holandské vydavatelství Databloem přináší digipacky s krásnou, vesměs ambientní hudbou.

Na tomto albu se sešli dva velmi plodní autoři. Je to nejprve německý hudebník Tomas Weiss, který vytvořil portál pro současnou hudbu El Culto. Ten sdružuje nekomerční autory z celého světa a umožňuje jejich vzájemnou propagaci, případně i spolupráci. Jeho součástí je také několik labelů, které jim v malých nákladech tuto hudbu vydávají. Většinou jde o elektronický ambient, ale vůbec o zajímavou práci se zvukem.

Také druhý interpret, Anthony Paul Kerby – pocházející z jižní Anglie, kde studoval hru na klasickou španělskou kytaru, ale pak ho upoutala elektronická hudba a klávesové nástroje – se po přestěhování do Ontaria v Kanadě začal ambientem intenzivně zabývat. Protože jeho hudební vyjadřování má velký rozptyl, zvolil si vedle svého jména, které si často zkracuje na APK, několik dalších pseudonymů podle toho, jaké hudební prvky ve skladbách převládají.

Pokračování →

MILUJTE SE A MNOŽTE SE:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • LinkedIn
 • Blogosphere
 • Digg
 • Tumblr
 • Yigg

Na vnitřní moře

Jiří Mazánek Duben - 9 - 2014Komentáře nejsou povoleny
Alio Die + Sylvi Alli: Amidst the Circling Spires (CD, PRO292, Projekt, 2013)

Alio Die + Sylvi Alli: Amidst the Circling Spires
(CD, PRO292, Projekt, 2013)

Alio Die + Sylvi Alli: Amidst the Circling Spires (CD)

PRO292, Projekt, 2013
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Ten, kdo zná italské vydavatelství Hic Sunt Leones, ví, že se za ním skrývá hudebník Stefano Musso, který užívá pseudonym Alio Die. Ten se skládáním vlastních kompozic začal zabývat od roku 1989, kdy dokončil studia umění a elektronické hudby na škole v Miláně.

Od začátku ho zaujalo kombinování akustických nástrojů s elektronickou hudbou. Využívá především citeru, preparovanou kytaru, kalimbu, různé druhy fléten a jiných, i exotických dechových nástrojů, naechované perkuse, zvonkohru a další zvukové objekty, které si sám vyrábí. To míchá s různými samply, terénními nahrávkami (voda, vítr, žáby, ptáci atd.), drones a loops.  Po smíchání, které často probíhá i improvizovaně během vystoupení, vzniká obvykle jakási jednolitá zvuková stěna, která se pomalu pohybuje nebo se bez pohybu jen proměňuje sama v sobě.

Pokračování →

MILUJTE SE A MNOŽTE SE:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • LinkedIn
 • Blogosphere
 • Digg
 • Tumblr
 • Yigg

Hrátky s čertem

San Duben - 4 - 2014Komentáře nejsou povoleny

 

»Čert chodí vždy ve dvou.«

Hrátky s čertem

 

- Staré ruské přísloví.

 

 

 

 

 

 

MILUJTE SE A MNOŽTE SE:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • LinkedIn
 • Blogosphere
 • Digg
 • Tumblr
 • Yigg

Blaze vám, chudí

Ivan O. Štampach Duben - 4 - 2014Komentáře nejsou povoleny

 

Sv. František

Sv. František

Křesťanství činí chudobu a bohatství svým tématem již ve svých pramenech. Bohatství, míníme-li dostatek hmotných statků, může být chápáno jako Boží požehnání. Majetek přesahující potřeby jednotlivce a jeho rodiny je však podezřelý. Čelí se mu od počátku dvojím způsobem. Dobrovolná chudoba (zejména v řeholním životě) znamená spokojit se s tím, co je pro život nutné a nehromadit statky v rozporu s Boží vůlí. Křesťanská sociální etika v praxi řeší bídu a nouzi jednotlivců individuální diakonií či charitou, ale také usiluje, aby se hospodářské a politické poměry změnily a tak se nedobrovolné chudobě čelilo systematicky. Zde půjde o sondy do historie a současnosti křesťanské sociální etiky a její uvedení do souvislostí. Systematičtější probrání zdrojů, postav, textů, institucí a inciativ by vyžádalo mnohem větší prostor.

Ivan O. Štampach věří, že kde je duch, tam je i svoboda. Čerpá z mystiků a renesančních křesťanských hermetiků. Důležitým podnětem, i když ne „dogmatem“ je pro něj duchovní práce Rudolfa Steinera. Inspirátory pak především Bible a Corpus hermeticum, křesťanští autoři jako Jan S. Eriugena, Eckhart, J. Boehme a L. C. de St. Martin, a pak dále J. W. Goethe, němečtí klasičtí filosofové, především J. G. Fichte a F. W. J. Schelling, tradicionalisté jako F. Schuon a T. Burckhardt; též ruští novodobí myslitelé a z nich nejvíce N. Berďajev, významní pro něj jsou i M. Buber a E. Fromm.

 

→ 1. Prameny a prehistorie

Společně uznávaným pramenem křesťanské víry a praxe je Bible, z níž lze vyčíst pravidla individuálního a společenského života. Rozlišení duchovního společenství církve a nezávislého sekulárního státu, jak se postupně ustálilo v křesťanském prostředí, tam ještě nenajdeme. Bible, zejména mudroslovná literatura[1], tedy nabízí pravidla, jak vládnout. V prorockých knihách[2] najdeme kritiku špatné vlády a obhajobu toho, co bychom dnes nazvali práva jednotlivců. Proroci stojí důsledně na straně marginalizovaných. Vyhlašují Boží soud nad mocnými, na jejichž rukou je krev, kteří hledají jen prospěch pro sebe a své oblíbence. Péče o ty, jež postihly společenské poměry, není jen otázkou možného soukromého milosrdenství, ale otázkou spravedlnosti.

Pokračování →

MILUJTE SE A MNOŽTE SE:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • LinkedIn
 • Blogosphere
 • Digg
 • Tumblr
 • Yigg
Spřízněné weby

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: hrs (at) horus (dot) cz

Twitter

  Fotografie

  IMG_2733IMG_2736IMG_2730IMG_2726Delft Salad OilReap what you sow2013-07-12 DE HALLEN HAARLEM expo 'Immortalized '1913-2013' Jan Toorop IMG 43022013-07-12 DE HALLEN HAARLEM expo 'Immortalized '1913-2013' Jan Toorop IMG_4301Jan Toorop - Het kanaal tussen Middelburg en VlissingenNL-1547814PH-AGIJAN TOOROP