Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Větvoj zelený

San Červen - 26 - 2016PŘIDAT KOMENTÁŘE
Jaroš Griemiller z Třebska: Rosarium philosophorum, to jest růženná zahrada filozofská (Trigon, Praha 2016)

Jaroš Griemiller z Třebska: Rosarium philosophorum, to jest růženná zahrada filozofská
(Trigon, Praha 2016)

Jaroš Griemiller z Třebska: Rosarium philosophorum, to jest růženná zahrada filozofská

352 stran, nakladatelství Trigon, sv. 12, Praha 2016, vydání první, vázané, 650 Kč
ISBN 978-80-87908-11-2

 

Dvanáctý svazek Knižnice Logosu je další drahocennou perlou v růžové zahradě alchemikálních florilegií vydávaných péčí nakladatelství Trigon.

Z ediční poznámky Ivo Purše se dovídáme, že jde o českou verzi spisu Rosarium philosophorum od Jaroše Griemillera z Třebska z roku 1578, uloženého v Národní knihovně, který vycházel pravděpodobně z tištěného vydání Rosaria ze sbírky Artis Auriferae, quam chemiam vocant, sv. 2, Basilej 1572, třebaže pracoval s rukopisnou verzí, která text v nezanedbatelné míře obohatila, pomine-li se názor, že autorem všech textových doplňků nad rámec překládaného textu je sám překladatel – tedy Griemiller.

Kromě četných citací (samostatně je uváděn autor citátu a následně citát) je jeho překlad mj. obohacen i o textové a obrazové doplňky z latinského traktátu Donum Dei, dedikační předmluvu, báseň De Arte Sacra, a řadu dalších poznámek od alchymických autorit.

Vejděmež v zahrádku!

Pokračování →

Někde v lese

San Červen - 26 - 2016PŘIDAT KOMENTÁŘE
Jan Pohunek: Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech (Národní muzeum, Praha 2015)

Jan Pohunek: Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech
(Národní muzeum, Praha 2015)

Jan Pohunek: Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech

196 stran, Národní muzeum, Praha 2015, vydání první, brožované
ISBN 978-80-7036-450-5

 

Národní muzeum vydalo knihu Jana Pohunka Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech. Před nedávnem jsme se seznámili s knihou Katalog českých démonologických pověstí Jana Luffera (Academia, Praha 2014), který v tomto ohledu po dlouhém hiátu předložil svůj pohled na katalogizaci českých démonologických pověstí, jehož ostatně Jan Pohunek (*1981) – pražský etnolog a folklorista dlouhodobě se zabývající především současným folklorem, dějinami trampingu a dalšími tématy se vztahem k regionální mikrohistorii Čech – v úvodu hned několikrát cituje (str. 15n, 41 aj.).

Autor se věnuje současným pověstem na základě terénního výzkumu provedeného v letech 2008 až 2015, jejichž děj je situován do mimoměstského prostředí, a dalším příbuzným žánrům, např. osobním vzpomínkám na údajná setkání s nadpřirozenými jevy.

V obsáhlé úvodní studii Pověsti a jejich motivy najdeme další podkapitoly: Historizující interpretace a události odlišné od skutečnosti, Nezvyklé mundánní vlastnosti místa, Paranormální vlastnosti místa, Zvláštní pocity a další smyslové a mimosmyslové fenomény, Nadpřirozené a nezvyklé entity, Poklady a další skryté objekty, Lidští protagonisté s vlastním úhlem pohledu. Dále se autor zabývá Prostředím, zejména Hradními zříceninami, dále je to Podzemí, Lesy, a Vodní plochy. Následuje pohled na Tradiční a současný folklor, zamyšlení nad Dědictvím romantického obratu, rozvinuté do rovin Romantického vnímání přírody a pověstí, Turistiky, se zastavením u Trampských a tábornických pověstí. V závěru se věnuje Extravilánu a současné pověsti, za nímž už následuje vlastní Katalog motivů (str. 80-96), rozvinutý následně do ústředního Katalogu podání (str. 97-151).

Pokračování →

Vikinské Pulp Fiction

San Červen - 25 - 2016Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vikinské Pulp Fiction
Lživé ságy starého Severu (345 stran, Herrmann & synové, Praha 2015)

Lživé ságy starého Severu
(345 stran, Herrmann & synové, Praha 2015)

Lživé ságy starého Severu

345 stran, Herrmann & synové, Praha 2015, vydání první, vázané
ISBN  978-80-87054-41-3

 

Henry Corbin, jak píše Richard Rudgley ve své burcující knize Vzkříšení pohanství, zjistil z rukopisů súfistů, že lidskou představivost pojímali naprosto odlišně. Označit jejich prožitky za „imaginární“ mu připadalo jako jejich degradace:

„Přes veškerou snahu se nedokážeme ubránit tomu, že pojem imaginární je v našem obecně rošířeném pojetí chápán jako synonymum neskutečného a má nádech čehosi, co se nachází mimo rámec skutečnosti…,“ ale my si musíme uvědomit reálnost světa představivosti, protože je „světem ontologicky stejně skutečným jako svět smyslů a intelektu. Tento svět vyžaduje vlastní schopnosti vnímání, především sílu představivosti, schopnost rozpoznávání a hloubavost, které jsou stejně skutečné jako smyslové vnímání nebo intelektuální intuice.“

Lživé ságy, Shakespeare nebo Quentin Tarantino. Odpoutaná obrazivost.

Msta, tragická láska, boj o moc, fantastičnost, sex, magie, brutalita, krvák, parodie. Nic se za ta staletí nezměnilo.

Lhaní jakožto prostředek úniku od tíživosti pozemského bytí a ze „slzavého údolí“ k vzletu do jiskrného a rozhodně nikoliv „všedního světa“ prodchnutého neotřelou živostí příběhů. Putování za podivnými magickými objekty, potyčky s hordami běsnících berserků, mocné nelidské bytosti, trollové, pohádkové mechanismy a podobenství…

Pokračování →

HRADBY SAMOTY, Rosice 14.-16.7.

M. M. M. Červen - 24 - 2016Komentáře nejsou povolené u textu s názvem HRADBY SAMOTY, Rosice 14.-16.7.

hradby_samoty_6_posterHRADBY SAMOTYfestival tematicky zameraný na audiovizuálne projekty dotýkajúce sa hudobných žánrov ako dark ambient, dark folk, drone, industrial, noise.

Myšlienkou festivalu je spojiť tieto žánre s tajomnou atmosférou pamiatok poznačených zubom času.

V našich zemepisných šírkach je táto subkultúra prevažne klubovou záležitosťou. Namieste je teda otázka, ako pamiatky a ambient spolu súvisia.

Pamiatky v sebe nesú odlesk dejov dávno minulých a ich často zádumčivá atmosféra je veľmi emotívna.

Presne ako audiovizuálne umenie plné tajomných a prekvapivých zvukov, sprevádzané divadelnými prvkami a znepokojivou projekciou.

Ak je takéto „teatro ambienti tenebrae“ zasadené do podmanivej atmosféry nočnej pamiatky, výsledný efekt je o to pôsobivejší.

14., 15 a 16. júl 2016 (štvrtok, piatok a sobota). Zámek Rosice, Žerotínovo náměstí 1, Rosice (49°10′56.80″N 16°23′10.52″E).
Pokračování →

Oko čaroděje

Jiří Mazánek Červen - 23 - 2016Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oko čaroděje
Deborah Martin: Eye Of The Wizard (CD, Spotted Peccary Music, SPM 0505, 2016)

Deborah Martin: Eye Of The Wizard
(CD, Spotted Peccary Music, SPM 0505, 2016)

Deborah Martin: Eye Of The Wizard

CD, Spotted Peccary Music, SPM 0505, 2016
Distribuce v ČR: HORUS CyclicDaemon

 

Americká umělkyně Deborah MartinLemmon hraje již od 15 let. Stihla si vystudovat hudební a divadelní vědu, antropologii a medicínu. Zřejmě stále studovala, protože vše z toho je náročné. Zabývá se muzikoterapií a duchovními vědami. Stala se majitelkou nezávislé nahrávací společnosti Spotted Peccary Music, u níž je vydáno toto album.

Kupodivu není nijak dlouhé. Jeho osm skladeb vám přináší 43 minut hudby. Již sám název alba Eye Of The Wizard (Oko čaroděje) svědčí, o čem bude asi obsah.

I názvy skladeb to potvrzují, např. Tanec víl (Dance Of The Faeries), Strážci (Watchers), Páni z údolí (Lords Of The Vale), Alchymistovo roucho (The Alchemist‘s Robe). Avšak pouze názvy nestačí k tomu, aby hudba dostala onen tajemný, až pohádkový nádech (srv. Into Mist). Deborah Martin zvolila za nástroje elektrickou kytaru, ale spíše půjde o elektrifikovanou akustickou kytaru podle zvuku, dále syntezátory a programované smyčky (loops), dulcimer, tedy nástroj podobný cimbálu a hojné množství perkusí. Skladby nejsou nikterak komplikované, ale zajímavými a tajemnými je dělá instrumentace a aranžmá. Dulcimer a kytara se sice jemně spojují, ale kolem nich krouží táhlé melodie, které se vzájemně prolínají a v nich se v podstatě ztrácí hlavní melodie.

Pokračování →

Živá hudba

Jiří Mazánek Červen - 23 - 2016Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Živá hudba
Steve Roach & Robert Logan: BioSonic (CD, Projekt, PRO326, 2016)

Steve Roach & Robert Logan: BioSonic
(CD, Projekt, PRO326, 2016)

Steve Roach & Robert Logan: BioSonic

CD, Projekt, PRO326, 2016
Distribuce v ČR: HORUS CyclicDaemon

 

Jeden z nejznámějších světových hudebníků, Američan Steve Roach, již přes 30 let rozvíjí své poznání mnoha elektronických zařízení, aby nás potom se svými zkušenostmi seznamoval ve svém početném díle.  A jak rozvíjí své poznání, tak rozvíjí i svou osobnost a proměňují se jeho nahrávky.

Shrneme-li současný stav, řekl bych, že Steve Roach patří mezi ty hudebníky, kteří jsou na světové špičce ve zvládnutí elektronických zařízení tak, aby dokázaly vyjadřovat nejen hudební myšlenky, ale také lidské emoce, působit na vědomí a vytvářet jeho změněné stavy. Tím se zařadil mezi jakési i duchovní učitele pracující pomocí hudby.

Protože má Roach vysoce vybavené domácí studio, které změnilo název z Timeroom na Timehouse, svědčí to o tom, že jeho elektronických zařízení je tolik, že může experimentovat celé dny a noci, což také činí, a tudíž neustále vydává nová a nová alba. Ne všechna se povedou tak jako ta jeho nejšpičkovější, ale rozhodně vždy něco zajímavého vznikne při spolupráci s některým dalším hudebníkem. Tehdy se totiž zvukem opojený Roach musí ohlížet na nápady toho druhého.

Pokračování →

Jan Gabriel: Cigarety se nehladí

M. M. M. Červen - 15 - 2016Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jan Gabriel: Cigarety se nehladí

252-297 tabor

Literární vernisáž

Revue Analogon zve na uvedení nové básnické sbírky Jana Gabriela Cigarety se nehladí, kterou uvede František Dryje ve čtvrtek 30. června 2016 v 19h v Literární kavárně Řetězová v Praze 1.

Kniha na místě v prodeji za režijní cenu.

www.analogon.cz

Spřízněné weby

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: hrs (at) horus (dot) cz

Twitter

    Fotografie

    Deus Ex MachinaWendy's EpilogueThe Day The World Went AwayUp The Long LadderBecoming HavishamThe Testimony of the SunsThe Field Where I DiedStella and the Blue Stragglers (panel two)Stella and the Blue Stragglers (panel one)Stella and the Blue Stragglers (panel three)Stella and the Blue Stragglers (full triptych)Islanded In A Stream Of Starsthe DetourThe Wolf That Lives In Lindseythe Hissing of Summer LawnsHarry's HouseA Senseless Death In ArgentinaRefuge of the RoadThe Company We KeepTime and Other Thieves