Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

O opravdových, skutečných lidech

San Srpen - 30 - 2015Comments Off on O opravdových, skutečných lidech
Carl Gustav Jung: Odpověď na Jóba (Vyšehrad, Praha 2015)

Carl Gustav Jung: Odpověď na Jóba
(Vyšehrad, Praha 2015)

Carl Gustav Jung: Odpověď na Jóba

144 stran, Vyšehrad, Praha 2015, vydání první, vázané
ISBN 978-80-7429-550-8

 

Své poslední dílo Odpověď na Jóba sepsal C. G. Jung roku 1952, devět let před svou smrtí. Tento významný text je psychologickým výkladem biblického příběhu o Bohem zkoušeném muži, který Jung považoval za „milník v dlouhém historickém vývoji božského dramatu“. Jung nezkoumá text jako racionální teolog, ale pojímá jej v rovině osobní, na níž ke slovu přichází vlastní subjektivní pocity čtenáře.

Na podkladě Knihy Jób se tehdy již slavný analytický psycholog snažil vypořádat se základními náboženskými otázkami, hledal odpověď na problém lidského utrpení, zkoumal vývoj naší představy o samotném Bohu: Jahve je Jungovi symbolem nevědomí, dobrem i zlem, Bohem milováníhodným i strašlivým. I když podle Junga jsou Bůh a nevědomí hraniční, dále nedefinovatelné pojmy, jejichž vztah nelze s úplností vyčerpat, zřejmé je přinejmenším to, že obraz Boha nelze oddělit od jednoho z obsahu nevědomí, totiž od archetypu bytostného Já (Selbst).

Odpověď na Jóba vychází v kvalitním českém překladu Karla Plocka již podruhé; prvně byl součástí IV. svazku výboru z díla C. G. Junga pod názvem Obraz člověka a obraz Boha (nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2006).

Pokračování →

Oblouk světla

Jiří Mazánek Srpen - 28 - 2015Comments Off on Oblouk světla
Arc: Arclight (DiN, DiNDDL17, 2015)

Arc: Arclight
(DiN, DiNDDL17, 2015)

Arc: Arclight

DiN, DiNDDL17, 2015

 

Britské duo Arc přichází se svým šestým, digitálním albem. Protože jejich hudba je velmi spontánní a plná improvizace, vyhovuje jim více záznam živého vystoupení, jak jsme již mohli zjistit u předchozích alb. Nyní chtěli posluchačům nabídnout celý koncert, který by se však na jedno CD nevešel a na druhém by toho zase bylo málo, a tak zvolili formu downloadu, protože koncert trvá přes 88 minut.

Na něm přednesli sedm skladeb, přičemž čtyři z nich již vyšly, také z živého vystoupení, v Holandsku. Nemusíte se však obávat, že uslyšíte to samé. Nehrozí to proto, že oba hudebníci – Ian Boddy a Mark Shreeve – sobě úžasně naslouchají a doslova vnímáte, jak se vzájemně při hře ovlivňují. Tím se obvykle stávají skladby delší a pokaždé trochu jiné. Něco obdobného můžete zažívat u indických hudebníků, kdy ve stejné ráze, kde jsou dány stejné tóny a stejná pravidla rozvíjení, ani u stejného hudebníka neuslyšíte skladbu zahrát stejně. U skupiny Arc ovšem jde pouze o elektronická zařízení. Na ta hrají tak, že ze strojů se stávají skutečné živé nástroje. To je obzvláště zjevné u sekvencerů.

Většina skladeb má obdobnou strukturu. Začíná se krátkým, pomalým úvodem, v němž se hudebníci naladí a pak nastoupí rychlý rytmus. Ve vynalézání různých rytmů jsou oba hudebníci velmi nápadití a při pozorném poslechu zjistíte, že nejde jen o smyčku, ale o minimalistické hrátky si s rytmizovanými tóny. Nad nimi krouží dvě melodie a množství doprovodných zvukových efektů. Oba hráči se skutečně radostně vyřádí a skoro vždy vznikne jakýsi veselý tanec.

Pokračování →

Elementy psychofyziky

Jiří Mazánek Srpen - 28 - 2015Comments Off on Elementy psychofyziky
David Wright: Connected (CD, AD Music, AD110, 2012)

David Wright: Connected
(CD, AD Music, AD110, 2012)

David Wright: Connected (CD)

AD Music, AD110, 2012
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

 

David Wright je britský hudebník, který začal komponovat a hrát od roku 1989, klávesový hráč, interpretující elektronickou hudbu. Většinou je zařazován do stylu new age, k němuž se hojně využívají syntezátory. Tento styl se však zabývá především relaxační a meditační hudbou, stejně jako ambient, k němuž občas Wright také směřuje. Já bych toto album přiřadil spíše k chill-out, i když se na něm objevují klidná místa. Ta jsou však jakousi předehrou k rytmickým, delším pasážím. Tehdy skladby připomínají např. hudbu Iana Boddyho.

Hudebně jsou využívány sekvence opakovaných frází doplňované samply vokálů a vyšperkované zajímavými zvukovými efekty. Většinou je to tedy hudba spíše k tanci.

Název alba Connected bych asi přeložil jako „Propojení“. Myslím tím 14 skladeb, které na něm jsou, ale ve skutečnosti jako by vytvářely jeden celek, navazující na motiv, který jimi prochází, mizí a zase se navrací.

Skladba Elemente der Psychophysik (7:51) se vztahuje ke stejnojmennému dílu experimentální psychologie, psychofyziky, Gustava Theodora Fechnera z roku 1860.

Pokračování →

Volání sirén

Jiří Mazánek Srpen - 28 - 2015Comments Off on Volání sirén
Acheloo: Sirens (AD Music, AD66CDr, 2008)

Acheloo: Sirens
(AD Music, AD66CDr, 2008)

Acheloo: Sirens (CDr)

AD Music, AD66CDr, 2008
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

 

Další kmenový autor britského vydavatelství AD Music je Ital Carlo Luzi, užívající pseudonym Acheloo. Jako původně kytarista se však začal zabývat i elektronickou hudbou v roce 1980. Založil skupinu Terra della Sera s Paolem de Gregorim, vytvořili spolu několik méně známých projektů v Německu. Opět s ním a sopranistkou Danielou Massi realizovali v roce 2008 projekt SeraSidereA na 2 CD s názvem Aestetica Tenebrarum. A stejný rok vyšlo u AD Music album Sirens pod pseudonymem Acheloo.

Snad si vysvětlíme ten pseudonym, protože asi bude mít vztah k albu Sirens. Achelous, Acheloos je největší řecká řeka, a podle ní byl nazván i říční bůh. Ten byl sice poražen Héraklem, ale jeho důležitost v mytologii pro zdroje vody je nepochybná. Sirény, v řečtině seirénes, jsou většině z nás známy jako bytosti, které lákaly svým zpěvem námořníky, takže neodolali, zamířili k ostrovu, ztroskotali a zahynuli. Ovšem jejich zpěv byl tak libý, že když plul kolem jejich ostrova Odysseus, nechal všem námořníkům zacpat uši voskem a sebe přivázat ke stěžni, aby je slyšel. Jediný Orfeus byl schopen hrát na svou lyru lépe. Sirény měly buď podobu krásných žen, nebo ptáků s ženskou hlavou.

Pokračování →

Nadčasová mysl

Jiří Mazánek Srpen - 27 - 2015Comments Off on Nadčasová mysl
Geigertek: The Timeless Mind (CD, AD Music, AD75CDr, 2010)

Geigertek: The Timeless Mind
(CD, AD Music, AD75CDr, 2010)

Geigertek: The Timeless Mind (CDr)

AD Music, AD75CDr, 2010
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

 

Tak na úvod nejprve malá filosofická poznámka, kterou si nemohu odpustit.

Nad názvem alba The Timeless Mind (Nadčasová mysl) jistě většina esoteriků zajásá, ale musím je zklamat, protože je to z filosofického hlediska pojem poněkud si protiřečící. Mysl buď je, a pak existuje v čase, nebo není, a tehdy je bezčasí, v němž nemůže existovat.

Ale autor měl dle mého „na mysli“ spíše vědomí, které existuje i po smrti fyzického těla, věčné bytí v nás, které je nad myslí. Odhlédnu-li tedy od této nepřesnosti, čekal bych nějakou mystickou, sférickou, rozjímavou hudbu, zasahující hluboko naše nitro, které díky ní poznáváme. I taková místa se tu sice objevují, ale více jde o tzv. atmosférický ambient, případně jsou tu místa blížící se třeba tvorbě Iana Boddyho.

Pod pseudonymem Geigertek se skrývá britský hudebník Neil Fellowes, a toto je jeho druhé album u vydavatelství AD Music, které vychází po dvou letech. Přesto již si získal značné úspěchy i v Evropě.

Pokračování →

Temnota noci

Jiří Mazánek Srpen - 27 - 2015Comments Off on Temnota noci
Callisto: NYX Live @ The Hampshire Jam 2009 (CDr, AD Music, AD79CD, 2010)

Callisto: NYX Live @ The Hampshire Jam 2009
(CDr, AD Music, AD79CD, 2010)

Callisto: NYX Live @ The Hampshire Jam 2009 (CDr)

AD Music, AD79CD, 2010
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

 

Britská skupina Callisto se skládá ze dvou hráčů. Tím stěžejním je David Wright, s nímž hrál, a původně i skládal a programoval hudbu, Dave Massey, který byl později při vystoupeních nahrazen performérem Neilem Fellowesem, užívajícím pseudonym Geigertek. A v tomto obsazení je také můžete slyšet na záznamu koncertu v Hampshiru, v roce 2009.

Hrají dvě skladby již dříve vydané u labelu AD Music na CD pod názvem Nyx. První se jmenuje The Lighter Side of Gravity (Lehčí strana gravitace, 30:03). Zřejmě ten název bude spíše přenesený a lze si pod ním představit život. Jak je známo o produkci obou interpretů, hrají hudbu elektronickou, programovanou. Začátek je rozjímavý, ale brzy nastoupí dosti svižný rytmus. K tomu se pojí, sice táhlý, ale ne meditativní motiv. Ten se s malými obměnami opakuje, aby byl posléze ornamentován druhou melodií. To trvá asi 15 minut, kdy se pozmění rytmus a motiv v jiném, jemnějším rejstříku. Vše pokračuje přes 5 minut rytmickou minimalistickou pasáží – teprve pak se nad ní začne opět vznášet táhlá, flétnová melodie. Ta nám vydrží podporována v rytmu samply hlubokých bubnů. Takto to pokračuje až do konce skladby, kde se v melodii začne opět objevovat počáteční motiv, stále opakovaný a velmi bohatě zdobený.

Pokračování →

O údělu Psýchopompa

San Srpen - 26 - 2015Comments Off on O údělu Psýchopompa
Robert Moore, Douglas Gillette: Král, Válečník, Kouzelník, Milovník. Čtyři mužské archetypy (Portál, Praha 2015)

Robert Moore, Douglas Gillette: Král, Válečník, Kouzelník, Milovník. Čtyři mužské archetypy
(Portál, Praha 2015)

Robert Moore, Douglas Gillette: Král, Válečník, Kouzelník, Milovník. Čtyři mužské archetypy

184 stran, Portál, Praha 2015, vydání první, brožované, cena 269 Kč
ISBN 978-80-262-0781-8

 

Robert Moore je jungiánský analytický psycholog a profesor psychologie a náboženství v Teologickém semináři v Chicagu. V Portálu vyšel sborník C. G. Jung a křesťanská spiritualita (1998), který editoval.

Dalším jeho zajímavým titulem jest Mág a Analytik: Archetyp Mága v okultní spiritualitě a jungiánské analýze (The Magician And The Analyst: The Archetype Of The Magus In Occult Spirituality And Jungian Analysis), která se zabývá psychologií iniciačních ritů v okultismu. Původní název měl znít Druhy okultních zážitků (The Varieties of Occult Experience), autor však shledal předmět příliš rozsáhlým. Moore popisuje ty, kdož hledají okultní poznání jako tazatele, kteří usilují o nalezení rituálního staršího bratra, který by jej doprovázel na setkáních s mimosvětskými silami. Považuje se za důležité pochopit psychologickou podstatu rituálů a najít nevědomé náhražky rituálních praktik. Kniha ovšem v úplnosti nezkoumá skutečnou podstatu „techniků posvátného“.

Douglas Gillette je mytolog a pastorační poradce. Mezi jeho posledními knihami se nachází titul The Shaman’s Secret The Lost Resurrection Teaching of the Ancient Maya, přibližující mayské chápání živoucího vesmíru, spojení mezi krví a extází, duše, šamanismus, smrt, utrpení a vzkříšení. Mezi některé prvky mayské mytologie patří i pohled na Boha coby „Svatou věc“, jež v sobě má monstrositu, „kosmický světostrom“, duše jakožto „bílá kvetoucí věc“, a blesk jako obnovující moc.

Pokračování →

Spřízněné weby

okultura

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: hrs (at) horus (dot) cz

Twitter

    Fotografie

    Amazing Stories: October 1950Amazing Stories: June 1952Amazing Stories: July 1949Amazing Stories: June 1943Amazing Stories: June 1941Amazing Stories: October 1952Amazing Stories: April 1952Amazing Stories: March 1943Amazing Stories: December 1966Amazing Stories: October 1947Amazing Stories: May 1941Amazing Stories: January 1947Amazing Stories: September 1941Amazing Stories: June 1940Amazing Stories: October 1941Amazing Stories: October 1942Amazing Stories: January 1943Amazing Stories: September 1944Amazing Stories: January 1941Amazing Stories: November 1963