Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Biosphere 5. února v Planetáriu Praha

M. M. M. Leden - 28 - 2015Komentáře nejsou povoleny

Biosphere1_mailNorský elektronický mág Geir Jenssen vystupující pod jménem Biosphere, který je hlavní hvězdou druhého ročníku Festivalu Spectaculare, již vyprodal svá dvě vystoupení 5. února v Planetáriu Praha. Proto přidává pro velký zájem fanoušků ve stejný den třetí – od 18 hodin.

Stejně jako u vyprodaných koncertů jej projekcemi doprovodí významná česká videomappingová skupina The Macula Visuals. Vstupenky na přidaný koncert jsou v prodeji v síti Ticketpro a v Planetáriu Praha.

Vyprodaná vystoupení Biosphere potvrzují velký zájem i o další koncerty v rámci festivalu, vstupenky rychle ubývají, proto pořadatelé doporučují s nákupem neváhat.

Pokračování →

Dům přání

San Leden - 24 - 2015Komentáře nejsou povoleny
Rudyard Kipling: Povídky zednářské lóže (Machart, Beroun 2014)

Rudyard Kipling: Povídky zednářské lóže
(Machart, Beroun 2014)

Rudyard Kipling: Povídky zednářské lóže

256 stran, Machart, Beroun 2014, vydání první, vázaná, cena 249 Kč
ISBN 978-80-87938-07-2

*

Vetřelče v zednářské lóži, ztrať se!
Ať jsme sami!
Přísahejme, že vše skryjeme.
Nechte tělo mysli, ať leží nepohřbené na okraji Velikého moře!
Smrt!
To jest ono tajemství.

[Aleister Crowley: V rouše beránčím, kap. 38, ΚΕΦΑΛΗ ΛΗ. The Book Of Lies.]

Říká se, že s předchůdci můžete pochopit současníky a předjímat i ty, co přijdou po nich. Dopřával jsem si rozkoší počítat duchovní uzly při brázdění širého literárního moře Rudyarda Kiplinga.

Povídky zednářské lóže vycházejí česky už podruhé, a to po více než pětaosmdesáti letech od vydání Václava Petra v Praze roku 1930, tehdy s modernistickou ilustrací Adolfa Hoffmeistera a v překladu Alexandra Fleischra, který pro současné vydání redigoval, jazykově a stylisticky upravil Jan Velíšek. Knihu nově doplnil úchvatnými linoryty Kameel Machart, které si zaslouží samostatný komentář. Sám o této práci řekl:

Povídky zednářské lóže

Povídky zednářské lóže

„Ilustrace pro knihu Rudyarda Kiplinga Povídky zednářské lóže byly výzvou. O prázdninách jsem oprášil rydla, zavzpomínal na hodiny, měsíce a roky u Karla Patáka a dal se do práce. … Pro linoryty jsem zvolil formát štočků jen 7 x 7 cm, takže to byla dost piplačka…“

Z jeho pera vzešla i krátká studie na konci knihy Rudyard Kipling a svobodné zednářství.

Kameel Machart: „Tohle je úvodní ilustrace ke knize. O symboly a citace v ní není nouze… Je vám ta pyramida odněkud povědomá?“ No ano, možná že z americké jednodolarovky?

Pokračování →

Na východ od Ráje

San Leden - 17 - 2015Komentáře nejsou povoleny
Pavel Hošek: Cesta do Středu skutečnosti. Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise (Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2013)

Pavel Hošek: Cesta do Středu skutečnosti. Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise
(Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2013)

Pavel Hošek: Cesta do Středu skutečnosti. Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise

152 stran, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2013, vydání první, brožovaná vazba, cena 179 Kč
ISBN 978-80-7325-347-9

*

Doc. Pavel Hošek, Th. D. (nar. 1973) působí jako vedoucí katedry religionistiky na ETF UK v Praze. Zabývá se vztahem teologie a vědy o náboženství a problematikou mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: Mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Cesta ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (2012), Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise (2013) a V dobrých rukou (2013).

Duše na cestě do Středu skutečnosti, ke znovu-sjednocení s místem svého Prapůvodu (srv. mistr Eckhart, Urgrund), je jedním nejdůležitějších motivů v díle C. S. Lewise, jehož pojetí zla jakožto privatio dobra je základním prvkem křesťansko-novoplatonské syntézy a najdeme jej napříč středověkou teologií odvozovanou od předchůdců již vzpomínaného Eckharta nebo jeho žáků a následovníků. Uloupení nebo přivlastnění vždy vede k odtržení ideje od Stromu života a odpadnutí naproti cestě k oproštění a myšlence nemít s ničím nic společného.

Pavel Hošek sleduje C. S. Lewise jakožto „popularizátora předčasně opuštěné moudrosti předků“ při jeho naplňování odkazu patristiky a středověku, ale zároveň „je věrným a vděčným žákem Pseudo-Dionýsia, sv. Augustina a »posledního Římana« Boëthia“ (srv. např. Pseudo-Dionysios Areopagita: Listy. O mystické theologii. Oikúmené, Praha 2005; sv. Augustin: O milosti a svobodném rozhodování. Krystal OP, Praha 2000; Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius: Teologické traktáty. Krystal OP, Praha 2004 apod.).

Pokračování →

Meditací ke klidu

Jiří Mazánek Leden - 11 - 2015Komentáře nejsou povoleny
Al Gromer Khan: Tibet Shakti  (CD, 844616, RASA Music, 2014)

Al Gromer Khan: Tibet Shakti
(CD, 844616, RASA Music, 2014)

Al Gromer Khan: Tibet Shakti (CD)

844616, RASA Music, 2014
Distribuce: HORUS CyclicDaemon


Německý hudebník Al Gromer Khan je nám znám především jako ambientní skladatel, využívající vedle syntezátorů také indický strunný nástroj sitár, který v zemi jeho původu léta studoval, aby potom obdržel ke svému německému jménu též přídavek Khan, řadící ho do linie následovníků kompetentního učitele. Jeho alba, která si později vydával ve vlastním vydavatelství Rasa Music, se od počátku vyznačovala tím, že měla sloužit k čaji, soustředění a rozjímání.

Tentokrát si zvolil za jediný nástroj tibetské mísy. Je to těžký úkol vedle úžasného množství skvělých nahrávek jeho německého kolegy, zesnulého mistra Klause Wieseho. Byl jsem tedy zvědavý, čím překvapí. A překvapil.

Na albu jsou tři skladby. Jejich jednotlivé názvy skládají dohromady slovo samathá či šamatá. To je sanskrtský výraz pro meditaci, která má sloužit k dosažení klidu.

Pokračování →

Něco, co někde chybí

San Prosinec - 28 - 2014Komentáře nejsou povoleny
Jana Richterová: Zahrada. Lovec (Kruh, Heřmanovice 2014)

Jana Richterová: Zahrada. Lovec
(Kruh, Heřmanovice 2014)

Jana Richterová: Zahrada. Lovec

302 stran, nakladatelství Kruh, Heřmanovice 2014, vydání první, brožované
ISBN 978-80-905628-4-4

*

Před čtvrt rokem jsme se poprvé pohroužili do rujné Sféry Zahrady, kterou jsme postřehli jako dělohu, v níž se rodí naše budoucnost.

Dostalo se nám druhého dílu Zahrady s dynamickým názvem Lovec, který evokuje jeho protistranu: kořist. Předznamenáním prologu jest benegesseritská litanie proti strachu: „Nesmím se bát. Strach zabíjí myšlení.“

Tedy: strach kořisti z Lovce. Lov. Hon. Halali! A trofej.

Mám sám pro sebe jakési nejasné tušení, že to všechno je toliko první úroveň příběhu – ona zjevná stránka, za jejímiž kulisami hrají Hráči v druhém sledu svoji vlastní Hru. Je však ještě třetí pláň, do níž někdy nahlédne některý ze zasvěcených Hráčů, nebo náhodou i někdo další.

Se znalostí Duny, na kterou se primárně odkazuje, dere se tu do vědomí obskurní a enigmatický závěr ze svazku Kapitula: Duna Franka Herberta (Baronet, Praha 1999, str. 459), v němž se poprvé a naposled objeví dvojice Marty a Daniela, dvou Zahradníků par excellence, o nichž máte dojem, že jsou Loutkaři a Sběratelé – nápadně podobní Poutníkům bratrů Strugackých v knize Vlny ztišují vítr. Pohádka o Trojce (Svoboda, Praha 1989; srv. O Velkém Předělu) –, kteří „sbírají persony,“ o sobě pak mluví takto: »Chtěla jsem si z něj vystřelit, kdyby se zeptal, kdo jsme. Na to se ptají vždycky. Řekla bych mu: „A koho jsi čekal? Boha všemohoucího s rozevlátým plnovousem?“«

Pokračování →

Očarování a odčarování

San Prosinec - 25 - 2014Komentáře nejsou povoleny
Jan Luffer: Katalog českých démonologických pověstí (Academia, Praha 2014)

Jan Luffer: Katalog českých démonologických pověstí
(Academia, Praha 2014)

Jan Luffer: Katalog českých démonologických pověstí

240 stran, Academia, Praha 2014, vydání první, brožovaná, cena 295 Kč
ISBN 978-80-200-2383-4

*

Našim čtenářům nebudiž jméno Jana Luffera neznámé. Před pěti lety mu vyšla kniha japonských lidových pohádek a pověstí Strašidelný chrám v horách (Argo, Praha 2009). Přítomnou knihou však potěší srdce každého milovníka okultury, neboť vidíme, že se tu etabluje nová osobnost věnující se mýtům, lidovým pohádkám a pověstem.

V kapitole České a slovenské katalogy lidových vyprávění (str. 24) uvádí historický přehled projektu katalogizace pověstí, kde na předním místě stojí trojsvazkový Soupis českých pohádek Václava Tilleho z let 1929-1937. Je zřejmé, že na poli folkloristiky neroste kvítí každý rok, takže teprve roku 2006 po tomto hiátu navázal Jaroslav Otčenášek na katalog českých pohádek a shromáždil téměř úplný korpus našich publikovaných i rukopisných pohádek, ale tiskem vydal jen stručnou pracovní verzi pod názvem Antropologie narativity – problematika české pohádky (Etnologický ústav AV ČR, Praha 2012). V roce 2010 mu vyšel výbor erotických pohádek a legend či žertovných historek pocházejících z území dnešního Bulharska a Makedonie s názvem Jak muži přišli ke svému údu – Bulharský erotikon (dybbuk).

Pokračování →

Zdvižený závoj

San Prosinec - 25 - 2014Komentáře nejsou povoleny
Svědkyně temnot. Antologie viktoriánských autorek strašidelných příběhů (Plus, Praha 2014)

Svědkyně temnot. Antologie viktoriánských autorek strašidelných příběhů (Plus, Praha 2014)

Svědkyně temnot. Antologie viktoriánských autorek strašidelných příběhů (sestavil Mike Ashley)

288 stran, Plus, edice Pandaemonium, Praha 2014, vydání první, vázané
EAN 9788025902752

*

Michael Raymond Donald Ashley (narozen 1948) je britský bibliograf, autor a editor povídek science fiction, mystery a fantasy. Žije v Kentu. Proslul zejména přípravou série Mammoth Book, v níž vycházejí antologie krátkých povídek. Antologie The Darker Sex: Tales of the Supernatural and Macabre by Victorian Women Writers vyšla v nakladatelství Petera Owena (2009).

Emily Jane Brontë (1818-1848) napsala Palác smrti původně francouzsky (Le Palais de la Mort) v říjnu roku 1842, do angličtiny byl přeložen až teprve o téměř sto let později (The Palace of Death).

„V době, kdy bylo nejstarší dceři deset let, se otec rozhodl, že dětem dopřeje vzdělání. Vybral penzionát v Yorkshiru, určený pro nemajetné pastorské dcery. Postupně do něj byly odvedeny všechny děti kromě nejmladší Anne a Patricka. V internátní škole panoval velmi tvrdý režim. Mary a Elizabeth zde zemřely na tuberkulózu a domů se tak vrátily pouze Emily s Charlotte. Utrpení, které sestry v penzionátu prožívaly, Charlotte později vylíčila ve svém románu Jana Eyrová. Celý život měly sestry zdraví oslabené pobytem ve škole i drsným podnebím doma. Emily zemřela 19. prosince 1848, krátce po smrti svého bratra, když nastydla na jeho pohřbu.“

Emily Jane Brontë

Emily Jane Brontë

Nejvíce ji proslavil její jediný román Na Větrné hůrce (Wuthering Heights), který dva roky po její smrti vydala sestra Charlotte znovu jako samostatný román pod jejím skutečným jménem. Emily dříve kvůli předsudkům publikovala pod mužským pseudonymem Ellis Bell. Palác smrti je spíše drobným cvičením imaginace nebo možná i záznamem snu, jejž prostoupily tvrdé životní rány, které na ni dopadaly. Smrt byla její blízkou známou, takže o ní přemýšlela mnohem intenzivněji než o jiných postavách na scéně života.

Pokračování →

Spřízněné webyIndividuální psychopompos k duchovnímu zdraví
KonTakt & InFo: viz About Me

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: hrs (at) horus (dot) cz

Twitter

    Fotografie

    Fantasy & Science Fiction (March, 1953). Cover by Chesley BonestellFantasy & Science Fiction (Oct., 1952).  Cover by Chesley BonestellFantasy & Science Fiction (Aug., 1951). Cover by Chesley BonestellFantasy & Science Fiction (Dec., 1950). Cover by Chesley BonestellThe Magazine of Fantasy and Science Fiction 1963-08The Magazine of Fantasy and Science Fiction April 1971The Magazine of Fantasy and Science Fiction September 1963The Magazine of Fantasy and Science Fiction September 1964george salter science fiction coverThe December 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe October 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe February 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe August 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe June 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe April 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe December 1950 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe Fall 1950 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe  Summer 1950 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe April 1953 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe September 1952 issue of The Magazine of Fantasy and Science Fiction