Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Lingua sancta: auctaque forma fuga est

San Březen - 1 - 2015Komentáře nejsou povoleny
Logos 2014. Sborník pro esoterní chápání života a kultury

Logos 2014. Sborník pro esoterní chápání života a kultury

Logos ½ 2014. Sborník pro esoterní chápání života a kultury

128 stran, nakladatelství Trigon, Praha 2014, brožované, cena 199 Kč
ISSN 0862-7606-2014

 

Hlavním tématem sborníku Logos 2014 je jazyk a řeč v roli lingua sancta, posvátného jazyka.

Na obálce je dřevěný polychromovaný reliéf Eduarda Ovčáčka nazvaný J. S. Bach, Fuga.

I my pojmeme prohlídku sborníku jako fugu – it. útěk, únik – přemítaje o Slovu unikajícím neznámému Nepříteli a skrytému v Těle. Budeme sledovat, jak se v naší fuze důsledně dodržuje rovnost všech protihlasů.

Úvodníkem jest Zlatá díra – Pokus o nahlédnutí role lidské řeči Jena Krásy.

„Řeč není jen zvuk, řeč je i představa. … My v řeči žijeme.“

Etymologické rozklady i přímý odkaz na dílo D. Ž. Bora nejlépe vystihuje autorovo směřování. Zaujala ho i řeč přírody, DNA, znakový systém genomu se dvěma dvojicemi (A-T a C-G), každá z těchto je složena z navzájem komplementárních dvojic – to je kontrapunktická skladba přírody.

Už Douglas R. Hofstadter ve své podivuhodné knize Godel Escher Bach. Existenciální gordická balada. Metaforická fuga o mysli a strojích v duchu Lewise Carrolla (Argo/Dokořán, Praha 2012), komentuje podobnosti mezi geny a hudbou v šestnácté kapitole Autoref a autorep, v podkapitole Ribozomy a magnetofony takto:

„Představme si mRNA jako dlouhý kus magnetofonového pásku a ribozom jako magnetofon. Když pásek prochází snímací hlavou magnetofonu, dochází ke čtení a převodu na hudbu nebo jiné zvuky. Magnetické záznamy jsou tedy »předkládány« na tóny. Podobně při průchodu »pásku« mRNA »čtecí hlavou« ribozomu vznikají »tóny« v podobě aminokyselin – a »hudební skladby«, které z »tónů« vznikají, jsou proteiny“ (str. 539).

Pokračování →

Kdo žijí v tomto čase a pro tento čas

San Únor - 28 - 2015Komentáře nejsou povoleny
Jakub Deml: Mystické překlady (792 stran, Academia, Praha 2014)

Jakub Deml: Mystické překlady
(792 stran, Academia, Praha 2014)

Jakub Deml: Mystické překlady

792 stran, Academia, Praha 2014, vydání první, vázaná s přebalem, cena 575 Kč
ISBN 978-80-200-2446-6

 

Závěrečné slovo Martina C. Putny ke svazku Mystické překlady představuje rozsáhlou studii (str. 603-632) o dějinách a kulturních kontextech Demlova překládání je místem, kde by samotné čtení těchto textů mělo počnout.

Dozvíme se tu, že Demlovou poslední veřejně vydanou knihou jest překlad spisu Roberta Bellarmina O vystupování mysli k Bohu (1948). Dochovaly se však v různém stupni rozpracovanosti předklady z děl autorů, jimž se věnoval již dříve – Hildegarda, Bernard z Clairvaux, barokní hagiograf Ribadeneira, Albert Veliký, Gertruda z Helfty.

Deml rozumí pod „mystikou“ výhradně „velkou mystiku“, tedy specifický dar nadpřirozených zážitků, sdělovaný výjimečným osobnostem – v zásadě pouze světcům – cestou výjimečné Boží milosti. „Mystik“, to je Hildegarda či Ruysbroeck, nikdo „menší“. Deml v tom sdílí mentalitu svého symbolistického okolí, pěstujícího kult výjimečných osobností. Překlady tvoří integrální část Demlova díla. Přeložené texty natolik volně prokládal vlastními komentáři, že lze mluvit nejen o „překladech mystiků“, ale i o „mystických překladech“.

Třebaže ho otec v jedenácti letech, roku 1889, poslal na „wechsl“ do německé rodiny ve Wulzeshofenu u Laa v Rakousku, kde se naučil německy a poněmčil se tam, přesto posléze vládne českým jazykem nadmíru výborně. Tato citlivost se projevila např. u výtečně zčeštěného názvu souboru apokalypticko-moralistických vidění Hildegardy z Bingenu Scivias na Cestyvěz.

Většinou jde o texty teoretické, výkladové. Z díla Mistra Eckharta je přeložen „pouhý“ suchý seznam teologických tezí, jak je sestavila dobová církevní autorita, a to s úmyslem jejich odsouzení; že byly teze právě i s nadpisem „zavržené“ takto souhrnně publikovány ve Staré Říši, svědčí o ambivalentním, vpravdě moderním a subjektivním pojetí toho, co je ortodoxie: vždy se halasně hlásit k tomu, co hlásají papežové – a se zjevnou zálibou se zaobírat tím, čím papežové zakazují se zaobírat.

K úplnosti tohoto díla patří dále ediční poznámka, překlady cizojazyčných pasáží, vysvětlivky reálií, jmenný rejstřík a reprodukce obálek původních vydání.

Pokračování →

Léčba traumatu

Petr Patočka Únor - 27 - 2015Komentáře nejsou povoleny
donald_kalsched

Donald Kalsched

Česká společnost pro analytickou psychologii – jungovskou psychoterapii ČSAP zve všechny příznivce a zájemce o analytickou psychologii na přednášku pro odbornou veřejnost: Donald Kalsched: Léčba traumatu – Obrazy ztraceného vnitřního dítěte v psychoterapii raného traumatu.

V této přednášce obohacené o promítané ilustrace Dr. Kalsched popíše sérii dramatických momentů v psychoterapii traumatizovaných osob, při které došlo k průlomu a klientovi se podařilo dostat do kontaktu se svými disociovanými pocity. Po těchto momentech následovaly živé sny, ve kterých se ztracené nebo opuštěné „dítě“ znovu vynořilo – často ohrožováno represivními “silami” psyché.

Následně Dr. Kalshed ukáže paralely mezi těmito sny a dávnými mýty, které popisují zrod a zkoušky archetypového hrdiny.

Jungiánský psychoanalytik a klinický psycholog vykonávající praxi v Albuquerque, Nové Mexiko (USA). Je senior členem fakulty a supervizorem v rámci Interregionální společnosti Jungiánských analytiků s přednáškovou činností na národní i mezinárodní úrovni.

vnitrni-svet-traumatu.cdrJeho oceňovaná kniha Vnitřní svět traumatu (Portál, 2011) zkoumá rozhraní/srovnání mezi současnou psychoanalytickou teorií a jungiánským myšlením a
jejich spojením s praktickou, klinickou prací s přeživšími raného dětského traumatu.

Jeho nová kniha, Trauma and the Soul (Routledge, 2013) – Trauma a duše: Psychospirituální přístup k lidskému vývoji a jeho přerušení, zkoumá „duchovní“ nebo „archetypální“ rozměry klinické práce s těmi, kteří přežili trauma.

Pátek 15.5. 2015 | 17:00. Nemocnice Pod Petřínem | Vlašská 36, Praha 1.
Vstupné na přednášku je 100,- Kč | pro členy ČSAP 70,- Kč.
Přednáška bude tlumočena z anglického jazyka.

Světlo Boží

Jiří Mazánek Únor - 27 - 2015Komentáře nejsou povoleny

2-VLT-15248LRGDivna: In Search of Divine Light
(CD, 2-VLT-15248, Valley Entertainment, 2014)

 

Většina křesťanské hudby, kterou v Evropě posloucháme, je ovlivněna katolickou církví. Lze zaslechnout starou hudbu od chorálů přes gotiku a renesanci až hlavně k baroku.

Trochu protestantské hudby je z Německa, Anglie a severských zemí. I zpracování mnohých umělců vycházejí z této tradice, jako třeba rekviem a žalmy. Již méně můžeme slyšet hudbu pravoslavné církve, a to většinou ve zpracování obvykle romantickém od známých ruských a bulharských skladatelů.

O to vzácnější je hudba řecké ortodoxní církve, anebo písně z tradice východní větve křesťanských církví. A právě to je obsahem tohoto krásného alba, které nahrála srbská zpěvačka Divna Ljubojevič za doprovodu vlastního sboru Melodi, což znamená melodie (v množném čísle).

Pokračování →

Dům přání

San Leden - 24 - 2015Komentáře nejsou povoleny
Rudyard Kipling: Povídky zednářské lóže (Machart, Beroun 2014)

Rudyard Kipling: Povídky zednářské lóže
(Machart, Beroun 2014)

Rudyard Kipling: Povídky zednářské lóže

256 stran, Machart, Beroun 2014, vydání první, vázaná, cena 249 Kč
ISBN 978-80-87938-07-2

*

Vetřelče v zednářské lóži, ztrať se!
Ať jsme sami!
Přísahejme, že vše skryjeme.
Nechte tělo mysli, ať leží nepohřbené na okraji Velikého moře!
Smrt!
To jest ono tajemství.

[Aleister Crowley: V rouše beránčím, kap. 38, ΚΕΦΑΛΗ ΛΗ. The Book Of Lies.]

Říká se, že s předchůdci můžete pochopit současníky a předjímat i ty, co přijdou po nich. Dopřával jsem si rozkoší počítat duchovní uzly při brázdění širého literárního moře Rudyarda Kiplinga.

Povídky zednářské lóže vycházejí česky už podruhé, a to po více než pětaosmdesáti letech od vydání Václava Petra v Praze roku 1930, tehdy s modernistickou ilustrací Adolfa Hoffmeistera a v překladu Alexandra Fleischra, který pro současné vydání redigoval, jazykově a stylisticky upravil Jan Velíšek. Knihu nově doplnil úchvatnými linoryty Kameel Machart, které si zaslouží samostatný komentář. Sám o této práci řekl:

Povídky zednářské lóže

Povídky zednářské lóže

„Ilustrace pro knihu Rudyarda Kiplinga Povídky zednářské lóže byly výzvou. O prázdninách jsem oprášil rydla, zavzpomínal na hodiny, měsíce a roky u Karla Patáka a dal se do práce. … Pro linoryty jsem zvolil formát štočků jen 7 x 7 cm, takže to byla dost piplačka…“

Z jeho pera vzešla i krátká studie na konci knihy Rudyard Kipling a svobodné zednářství.

Kameel Machart: „Tohle je úvodní ilustrace ke knize. O symboly a citace v ní není nouze… Je vám ta pyramida odněkud povědomá?“ No ano, možná že z americké jednodolarovky?

Pokračování →

Na východ od Ráje

San Leden - 17 - 2015Komentáře nejsou povoleny
Pavel Hošek: Cesta do Středu skutečnosti. Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise (Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2013)

Pavel Hošek: Cesta do Středu skutečnosti. Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise
(Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2013)

Pavel Hošek: Cesta do Středu skutečnosti. Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise

152 stran, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2013, vydání první, brožovaná vazba, cena 179 Kč
ISBN 978-80-7325-347-9

*

Doc. Pavel Hošek, Th. D. (nar. 1973) působí jako vedoucí katedry religionistiky na ETF UK v Praze. Zabývá se vztahem teologie a vědy o náboženství a problematikou mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: Mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Cesta ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (2012), Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise (2013) a V dobrých rukou (2013).

Duše na cestě do Středu skutečnosti, ke znovu-sjednocení s místem svého Prapůvodu (srv. mistr Eckhart, Urgrund), je jedním nejdůležitějších motivů v díle C. S. Lewise, jehož pojetí zla jakožto privatio dobra je základním prvkem křesťansko-novoplatonské syntézy a najdeme jej napříč středověkou teologií odvozovanou od předchůdců již vzpomínaného Eckharta nebo jeho žáků a následovníků. Uloupení nebo přivlastnění vždy vede k odtržení ideje od Stromu života a odpadnutí naproti cestě k oproštění a myšlence nemít s ničím nic společného.

Pavel Hošek sleduje C. S. Lewise jakožto „popularizátora předčasně opuštěné moudrosti předků“ při jeho naplňování odkazu patristiky a středověku, ale zároveň „je věrným a vděčným žákem Pseudo-Dionýsia, sv. Augustina a »posledního Římana« Boëthia“ (srv. např. Pseudo-Dionysios Areopagita: Listy. O mystické theologii. Oikúmené, Praha 2005; sv. Augustin: O milosti a svobodném rozhodování. Krystal OP, Praha 2000; Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius: Teologické traktáty. Krystal OP, Praha 2004 apod.).

Pokračování →

Meditací ke klidu

Jiří Mazánek Leden - 11 - 2015Komentáře nejsou povoleny
Al Gromer Khan: Tibet Shakti  (CD, 844616, RASA Music, 2014)

Al Gromer Khan: Tibet Shakti
(CD, 844616, RASA Music, 2014)

Al Gromer Khan: Tibet Shakti (CD)

844616, RASA Music, 2014
Distribuce: HORUS CyclicDaemon


Německý hudebník Al Gromer Khan je nám znám především jako ambientní skladatel, využívající vedle syntezátorů také indický strunný nástroj sitár, který v zemi jeho původu léta studoval, aby potom obdržel ke svému německému jménu též přídavek Khan, řadící ho do linie následovníků kompetentního učitele. Jeho alba, která si později vydával ve vlastním vydavatelství Rasa Music, se od počátku vyznačovala tím, že měla sloužit k čaji, soustředění a rozjímání.

Tentokrát si zvolil za jediný nástroj tibetské mísy. Je to těžký úkol vedle úžasného množství skvělých nahrávek jeho německého kolegy, zesnulého mistra Klause Wieseho. Byl jsem tedy zvědavý, čím překvapí. A překvapil.

Na albu jsou tři skladby. Jejich jednotlivé názvy skládají dohromady slovo samathá či šamatá. To je sanskrtský výraz pro meditaci, která má sloužit k dosažení klidu.

Pokračování →

Spřízněné webyIndividuální psychopompos k duchovnímu zdraví
KonTakt & InFo: viz About Me

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: hrs (at) horus (dot) cz

Twitter

    Fotografie

    Fantasy & Science Fiction (March, 1953). Cover by Chesley BonestellFantasy & Science Fiction (Oct., 1952).  Cover by Chesley BonestellFantasy & Science Fiction (Aug., 1951). Cover by Chesley BonestellFantasy & Science Fiction (Dec., 1950). Cover by Chesley BonestellThe Magazine of Fantasy and Science Fiction 1963-08The Magazine of Fantasy and Science Fiction April 1971The Magazine of Fantasy and Science Fiction September 1963The Magazine of Fantasy and Science Fiction September 1964george salter science fiction coverThe December 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe October 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe February 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe August 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe June 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe April 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe December 1950 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe Fall 1950 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe  Summer 1950 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe April 1953 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe September 1952 issue of The Magazine of Fantasy and Science Fiction