Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Vojtěch Jirásko

M. M. M. Květen - 20 - 2015Comments Off on Vojtěch Jirásko

jiráskoNakladatelství Trigon srdečně zve na výstavu Vojtěch Jirásko.

Výstava probíhá ve dnech 27. 5. – 3. 7. 2015 v prodejních prostorách knihkupectví Trigon v blízkosti stanice metra Vltavská, Bubenská 3, Praha 7.

Otevírací doba ve všední dny od 10 do 18 hodin.

Vernisáž se koná v úterý 26. května od 18 hodin, výstavu za přítomnosti autora zahájí PhDr. Jaromír Typlt.

Výstava bude přístupná v otevíracích hodinách knihkupectví Trigon až do 3. července 2015.

Slavnostní uvedení knihy „Vezměte mne s sebou, Cesty“: jak jinak než v Nové Pace, ve čtvrtek 25. června 2015.

 


 

Chochol

Ivo Chocholáč: Vezměte mne s sebou, Cesty. Malé zamyšlení nad krajinou a nejen nad ní.

Ilustroval Vojtěch Jirásko, k vydání připravila Božena Správcová.

Knížka pro poutníky po cestách světa i duše. Ivo Chocholáč, autor spjatý s Podkrkonoším, znalec a popularizátor fenoménu zdejšího spiritismu, věnoval svou knihu krajině a možnostem pohybu v ní. Prameny vod jsou krví Matky Země, stromy a lesy jejími vlasy, skály a kameny kostmi. Stačí se zastavit, shýbnout pro kamínek a z jeho kresby přečíst celý Příběh. Chocholáčovo svébytné čtení krajiny provázejí ilustrace Vojtěcha Jiráska, novopackého malíře, sochaře a měditepce.

 

Kopřivy

M. M. M. Květen - 19 - 2015Comments Off on Kopřivy

koprivaVýstava Kopřivy zahrnuje účast 17 umělců rozšiřujících perspektivy pohledů na symboliku kopřivy. Ta se objevuje jako mnohoznačný motiv v dílech i osobních mytologiích řady vystavujících autorů. Jiní přijali výzvu kurátora a téma zpracovali výhradně pro tuto příležitost, což může v našem případě jen prohloubit kultovní význam rostliny, která je obecně známá svou charakteristickou žahavostí a zároveň svými blahodárnými účinky. Můžeme proto nadcházející událost nahlížet jako obřad zasvěcený kopřivám, o jejichž úloze ve světě ale nemáme jasně definované odpovědi a k nímž chováme ambivalentní, přesto uctivý vztah.
Vernisáž proběhne 10. června v 18:00 v Industra Art – umělecká galerie, Masná 9, Brno, výstava potrvá do 31. 7. Pokračování →

Blahoslavení nepovedení aneb Ztracenci s polekanou duší

San Květen - 17 - 2015Comments Off on Blahoslavení nepovedení aneb Ztracenci s polekanou duší
Milan Urza: Jeremiášův vztek (Trigon, Praha 2014)

Milan Urza: Jeremiášův vztek
(Trigon, Praha 2014)

Milan Urza: Jeremiášův vztek

144 stran, nakladatelství Trigon, Praha 2014, vydání první, brožované
ISBN 978-80-87908-03-7

 

Ve zlomových obdobích společnosti, národů, mocenských útvarů i lidstva dochází ke změně paradigmatu. Římští císaři tvrdě trestali věštění, které se týkalo jejich osoby a osudů císařství, a později dokonce i církevní koncily a penitenciály (středověká příručka pro kněží obsahující seznam hříšných jednání) předpovídání budoucnosti zakazovaly úplně.[1]

Předzvěstný smysl je osvědčován v podáních svých „mluvčí pravdy“, kteří nemohou než říkat pravdu. Jejich příchod z podhoubí společnosti se jeví jako vynořování hlaviček hřibů z mechu po dlouhém a vydatném deštivém období, když mykosféra ožije a zapouští své hyfy do substrátu – takto proroci „loví obrazy“ ve spodních proudech své kultury, aby byli zaháknuti hlasem Božím a stali se Jeho Slovem. Hlas prorokův jest chápán jako hlas Boží. Podobná funkce a úloha přináleží básníkům a jejich obrazivosti. Někdy nelze tento rozdíl ani přesně určit a úplně se smývá, nebo se nositelé Slova začnou označovat jinak. Bardové, vizionáři, mudrci, mágové, proroci, mluvčí pravdy, básníci, fyzici – kde to končí?

Míti hoře znamená trpět, zažívat utrpení, passio, vždyť i skutky svatých nazývají se passionalia. Může ovšem také mít cos společného se slovem „hořet“ (věčným ohněm, v jezeře ohnivém).

Lev Nikolajevič Gumiljov[2] připomíná, že mechanismus mutace společnosti (změna paradigmatu) se pojí s jedním parametrem, jejž nazývá pasionarita: charakteristika chování projevující se schopností lidí dosahovat vrcholného vypětí. Je to atribut, který vzniká působením mutace – pasionárního podnětu – vyvolávající v populaci zvýšenou absorbci energie z okolního prostředí a vedoucí ke vzniku nových systémů, a v populaci pak vede k výskytu jistého množství osob majících zvýšenou schopnost jednání, takové osoby nazývá pasionáty, obdařené impulsem k určitému chování, jehož zaměření je protikladné vůči instinktu osobní a druhové sebezáchovy.

Pokračování →

NOVÝ ÆON

San Květen - 10 - 2015Comments Off on NOVÝ ÆON

NOVÝ ÆON

 

 

 

Temnotou si neposvítíš.

 

 

 

 

Na vlně manter

Jiří Mazánek Květen - 3 - 2015Comments Off on Na vlně manter
Sean Washburn: Wave Mantra  (CD, gterma043, gTerma, 2015)

Sean Washburn: Wave Mantra
(CD, gterma043, gTerma, 2015)

Sean Washburn: Wave Mantra (CD)

gterma043, gTerma, 2015
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

 

Švédské vydavatelství gTerma nám opět připravilo zajímavé tituly. Vydavatel a skvělý fotograf Johan Rehn přebírá práva na některé již dříve jinde vydané tituly.

V tomto případě je to album Wave Mantra amerického hudebníka Seana Washburna, které vyšlo v roce 1998 na labelu Backscatter a později v roce 2000 soukromě bez labelu. Stalo se tak trochu kultovní, ambientní a world music nahrávkou. Je zde využito kromě syntezátorů, samplů a terénních nahrávek mnoho druhů etnických fléten z celého světa a také různé bubny a perkuse. Co jsem si mohl všimnout, někteří hluší kritici flétny nesmírně vychvalovali, ale na určitých místech zrovna ony jsou problematické. Ale vezměme to po pořádku.

Pokračování →

Bůh nebes

Jiří Mazánek Květen - 3 - 2015Comments Off on Bůh nebes
SiJ & Sergey Gabbasov: Zhang-Zhung  (CD, gterma042, gTerma, 2015)

SiJ & Sergey Gabbasov: Zhang-Zhung
(CD, gterma042, gTerma, 2015)

SiJ & Sergey Gabbasov: Zhang-Zhung (CD)

gterma042, gTerma, 2015
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

 

Švédské vydavatelství gTerma pokračuje na svých nahrávkách inspirovaných Tibetem. Na tomto albu jsou dvě delší kompozice. Nejprve se budeme věnovat první o délce 36 minut, která je inspirovaná bőnem, takže se nazývá Bőn Sacred Rituals.

Bőn je náboženství, které v Tibetu předcházelo buddhismus. Je silně šamanisticky orientované, hodně z jeho Mistrů byli šamani, kteří hlavně léčili a dokázali ničit negativní energie v lidech i prostředí. Jejich rituály obsahovaly především recitace svatých textů hlubokým hrdelním hlasem, užívání rituálních nástrojů, hlavně trub a bubnů a tance v maskách bohů a démonů vyjadřující symbolický boj dobra a zla. Když do Tibetu začal pronikat buddhismus, nejprve spolu obě náboženství soupeřila, ale později splynula a tibetský buddhismus dost z bőnu převzal. Avšak i bőn se až dodnes udržel a zdá se mi, že prožívá jakousi renesanci, hlavně v Rusku.

Pokračování →

O pomíjivosti lidskosti aneb Kde se nikdy nic neztrácí

San Duben - 29 - 2015Comments Off on O pomíjivosti lidskosti aneb Kde se nikdy nic neztrácí
S. T. Joshi (ed.): Černá křídla Cthulhu (Laser-books, Praha 2014)

S. T. Joshi (ed.): Černá křídla Cthulhu
(Laser-books, Praha 2014)

S. T. Joshi (ed.): Černá křídla Cthulhu. Jednadvacet povídek lovecraftovského hororu

416 stran, Laser-books, Praha 2014, vydání první, vázané, cena 369 Kč
ISBN 978-80-7193-385-4

*

Kdo zná editora Sunanda Tryambaka Joshiho, nebude překvapen, že jej Guillermo del Toro požádal, aby byl konzultacemi nápomocen při filmové adaptaci Lovecraftovy novely V horách šílenství. Vždyť je jednou z nejpovolanějších autorit na dílo „velekněze »Eich-Pi-El«, proroka přicházejícího aeonu Cthulhu,“ jak jej pasoval Fráter Tenebrous v Hvězdné moudrosti (Starry Wisdom), za nímž kráčejí ministranti: atlantský velekněz a veliký temný čaroděj Klarkash-Ton (Clark Ashton Smith), Robert E. Howard coby „Two-Gun Bob,“ Frank Belknap Long jako „Belknapius,“ George F. Haas jako „Ji-Eich“ a August Derleth alias „M. le Comte d’Erlette,“ doprovázených další hordou, jejichž bizarní jména zvoní arkánním jazykem: Quachil Uttaus, Malygris, Rlim Shaikorth, Vulthoom, Avoosl Wuthoqquan.

S. T. Joshi napsal spolu s Davidem E. Schultzem rozměrnou A H. P. Lovecraft Encyclopedia a nedávno Lovecraftovu biografii Am Providence: The Life and Times of H.P. Lovecraft.

Skutečný titul této knihy zní Černá křídla – jen z jakéhosi obskurního a absurdního důvodu se zachtělo nakladatelství Titan doplnit do titulu slovo Cthulhu; & knize to moc neposloužilo, neboť jednou z „libůstek“ Sunandovy antologie jest to, že jde za hranice klišé fikce mýtu Cthulhu a ukazuje Lovecraftův vliv na dnešní spisovatele weirdu. Svědčí o tom i poznámky k tématu na blogu S. T. Joshiho:

„Právě jsem dočetl korektury ke komentovanému brožovanému vydání Black Wings IV (vyjde možná tento měsíc, psáno 5. února 2015) stejně jako k brožovanému vydání Black Wings III (rovněž vyjde tento měsíc u Titan Books – pod změněným názvem Black Wings of Cthulhu III). Můj výbor Black Wings V se rychle blíží. Potom si však už snad na chvíli odpočinu od lovecraftovských antologií (třebaže právě jednám s Titanem o Cthulhu Noir) a uspořádám velký výbor weirdu. Předběžně jsem jej nazval Apostles of the Weird.“

Pokračování →

Spřízněné webyIndividuální psychopompos k duchovnímu zdraví
KonTakt & InFo: viz About Me

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: hrs (at) horus (dot) cz

Twitter

    Fotografie

    Fantasy & Science Fiction (March, 1953). Cover by Chesley BonestellFantasy & Science Fiction (Oct., 1952).  Cover by Chesley BonestellFantasy & Science Fiction (Aug., 1951). Cover by Chesley BonestellFantasy & Science Fiction (Dec., 1950). Cover by Chesley BonestellThe Magazine of Fantasy and Science Fiction 1963-08The Magazine of Fantasy and Science Fiction April 1971The Magazine of Fantasy and Science Fiction September 1963The Magazine of Fantasy and Science Fiction September 1964george salter science fiction coverThe December 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe October 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe February 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe August 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe June 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe April 1951 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe December 1950 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe Fall 1950 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe  Summer 1950 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe April 1953 issue of The Magazine of Fantasy and Science FictionThe March 1953 issue of The Magazine of Fantasy and Science Fiction