Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Petra Kučerová: UFOART, kresby z jiného vesmíru

M. M. M. Duben - 27 - 2016Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Petra Kučerová: UFOART, kresby z jiného vesmíru

pozvanka-7Petra Kučerová vás srdečně zve na svou výstavu UFOART, kresby z jiného vesmíru, jejíž vernisáž proběhne v Mezzanine Café 4.5. v 19 hodin.

Jiří Suchánek: Atom Tone + Tarnovski & Vj Šimon Levitner

M. M. M. Duben - 22 - 2016Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jiří Suchánek: Atom Tone + Tarnovski & Vj Šimon Levitner

atomKoncert postavený na sonifikaci emisních čar atomů. Spektrální hudba. Experimentální elektronika. Provedení bude v multikanálovém zvuku.

Jako host vystoupí se svým programem Jára Tarnovski (Gurun Gurun, IQ+1…) pozvaný do Brna partou Bastl Instruments a doprovázený VJem Šimonem Levitnerem (Famu).

12. květen v 19:00, Divadlo na Orlí, Orlí 19, 602 00 Brno.

Jiří Suchánek – Atom Tone

Jiří Suchánek je zvukový a multimediální umělec se zaměřením na zvukové/světelné instalace a experimentální hudbu. V současnosti studuje Ph.D. obor Kompozice a teorie kompozice – multimediální kompozice. Ve své dizertační práci se zabývá tématem sonifikace využité v hudební kompozici a sound-artu. Koncert bude praktickým představením jeho vlastního softwaru, který vyvíjí a jenž umožňuje sonifikovat spektrální čáry atomů do komplexních zvukových spekter. Ty se stanou výchozím kompozičním materiálem pro další transformace a improvizace. Koncert bude proveden v experimentálním prostorovém ozvučením uzpůsobeným pro doufejme maximální zvukový požitek. Ve svém koncertu bude kombinovat digitální syntézu s analogovým processingem. Vizuální složkou bude minimalistická videoprojekce a osvětlení.

Pokračování →

O arcihostině hrůzy

San Duben - 3 - 2016Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O arcihostině hrůzy
S.T. Joshi (ed.): Černá křídla Cthulhu 2. Osmnáct povídek lovecraftovského hororu (Laser-books, Praha 2015)

S.T. Joshi (ed.): Černá křídla Cthulhu 2. Osmnáct povídek lovecraftovského hororu
(Laser-books, Praha 2015)

S.T. Joshi (ed.): Černá křídla Cthulhu 2. Osmnáct povídek lovecraftovského hororu

326 stran, Laser-books, Praha 2015, vydání první, vázané, cena 349 Kč
ISBN 978-80-7193-398-4

 

22. ledna 2016 napsal S. T. Joshi na svém blogu: „Právě pracuji na Black Wings VI (PS Publishing).“ To si tedy od lovecraftovských antologií moc neodpočinul…

Jak jsme minule s nadějí uvedli, tak Laser-books opravdu nezůstal jen u prvního výboru, nýbrž vykročil správným směrem a předkládá dychtivým čtenářům již druhý svazek Černých křídel Cthulhu.

Joshi v úvodu trochu popichuje ty příznivce mýtu Cthulhu, kteří se těší z každého jeho rozvinutí, když komentuje svoji antologii vydanou v roce 2013 (třebaže amazon.com udává jiné datum, 1. června 2012):

„Doby, kdy August Derleth nebo Brian Lumley mohli vymyslet nové božstvo nebo ‚zapovězenou knihu‘ a tedy o sobě prohlásit, že píší ‚v Lovecraftově tradici‘, už dávno skončily.“

To ovšem daleko spíše závisí na invenci autorů, kteří k tomuto žánru svým dílem přispějí, než na tomto rádoby zbožném přání, ozdobeném důrazem na gender:

„Nyní je zapotřebí pátravější, pronikavější extrakce lovecraftovských prvků, které se tak mohou hladce propojit s osobitým stylem a pohledem toho kterého autora či autorky.“

Souhlasíme ovšem s jeho postřehem, že „sám Lovecraft se stává literární postavou, ba dokonce ikonou.“

Pokračování →

Eileen Nemeth: Jung a tělo

Petr Patočka Březen - 17 - 2016Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Eileen Nemeth: Jung a tělo
EILEEN NEMETH

EILEEN NEMETH

Česká společnost pro analytickou psychologii – jungovskou psychoterapii, o. s., zve všechny příznivce a zájemce o analytickou psychologii na přednášku pro odbornou veřejnost:

 

EILEEN NEMETH: JUNG A TĚLO

 

Vystudovala tanec a pedagogiku v USA, kde pracovala jako choreografka a učitelka tance. Poté se začala specializovat na terapii tancem a pohybem. Absolvovala výcvik v AP na Institutu C. G. Junga v Curychu. Následně vedla výcvik taneční terapie v Curychu. Působí na mnoha, převážně Švýcarských, klinikách, školách a institutech věnujících se taneční a pohybové terapii jako lektorka a výcviková analytička.

„Myslíte si, že víte, kdy jste ve svém těle a kdy ne?“
– C. G. Jung, Vision Seminars, sv. 2, str. 967.

jung5Přednáška se bude zabývat Jungovými často provokativními a humornými výroky vztaženými k lidské celosti zahrnující tělo, duši a ducha. Tělo bývá často zapomenuto a jeho integrace představuje velkou výzvu v rámci procesu individuace. Vztah k tělu je přitom zásadním tématem v souvislosti se všemi dalšími vztahy; k nám samým, ke druhým a ke světu.

Pátek 6.5. 2016 | 17:00 – 19:00, Sál JAMU | Mozartova 1, Brno. Vstupné na přednášku je 100,- Kč | pro členy ČSAP 70,- Kč.

Přednáška bude tlumočena z anglického jazyka.

 

Bůh jest přítomen!

San Únor - 13 - 2016Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bůh jest přítomen!
William McGuire, R. F. Hull (eds.): Rozhovory s C. G. Jungem (Portál, Praha 2015)

William McGuire, R. F. Hull (eds.): Rozhovory s C. G. Jungem
(Portál, Praha 2015)

William McGuire, R. F. Hull (eds.): Rozhovory s C. G. Jungem

304 stran, Portál, Praha 2015, vydání první, brožované, cena 465 Kč

ISBN 978-80-262-0914-0

 

Soubor rozhovorů z let 1933–1961 jedinečným způsobem zachycuje vývoj osobnosti a ducha C. G. Junga a tvoří jej zhruba dvacítka interview pro noviny, časopisy, rozhlas i televizi. Najdeme tu i slavný rozhovor Junga s Johnem Freemanem pro televizní stanici BBC, proslulý větou vyjadřující víru v Boha jinak: „Nemusím věřit, ale vím.“

Jung v rozhovorech popisuje mj. i svůj vztah s Freudem a postoj ke klasické psychoanalýze, vyjadřuje názory na válečnou a poválečnou dobu (včetně odkazů na Československo), na německou mentalitu, odpovídá na obvinění, že kolaboroval s nacismem, vysvětluje základní alchymické koncepty, pojem archetypu či téma osobnostní typologie, zmiňuje se o své rodině. Rozhovory umožňují nahlédnout do způsobu, jakým Jung komunikoval, a odhalují informace, které se jinak v jeho knihách či statích hledají jen těžko.
William McGuire (1917-2009) působil jako hlavní editor anglického vydání Jungových Sebraných spisů a Richard Francis Carrington Hull (1913-1974) překládal Jungovo dílo do angličtiny. R. F. C. Hull např. napsal společně s Eugenem Herrigelem Zen in the Art of Archery (č. Zen a umění lukostřelby, Pragma 2005), s psychologem Erichem Neumannem (1905-1960), jedním z nejnadanějších Jungových žáků, pak The Origins and History of Consciousness (Princeton Classics, 2014).

Pokračování →

Nakrknutý krkavec

San Únor - 13 - 2016Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nakrknutý krkavec
Jana Richterová: Zahrada. Návrat (Kruh, Heřmanovice 2015)

Jana Richterová: Zahrada. Návrat
(Kruh, Heřmanovice 2015)

Jana Richterová: Zahrada. Návrat

292 stran, nakladatelství Kruh, Heřmanovice 2015, vydání první, brožované

ISBN 978-80-905628-9-9

 

Návrat se ve třetím dílu Zahrady stal pro čtenáře Severinovou cestou do temnot (Paul Leppin), ponorem k sebezpytování a sebereflexi. Protichůdný pohyb vede k volatilizaci fixovaného, k rozvázání spoutaného. Setkáváme se znovu s totemovým zvířetem, vládcem vzduchu, havranem Krummem:

»Naskládala si k posteli hranici knih a nebyly to žádné dívčí románky. Má tím pádem o večerní program postaráno. Ale začne něčím čtivějším, vzala do ruky „Ženy, které běhaly s vlky“. Ona zase lítá s havranem. Stejně si četla jenom chvilku, než usnula.

Propadla se do snu jako do měkké peřiny. Na druhé straně ji přivítalo vzrušené krákání.

Krumme, kamaráde starý.

Poleťme, poleťme, náhlil Krumm.

Jo, leťme, souhlasila. Padali spolu obrovskou rychlostí temným prostorem, ona v těsném závěsu za ním. Divím se, že nevzplanu, vzdychla si. Namočila ses, odsekl. Byl nějaký nakrknutý. … Ocitli se nad rozlehlou tmavou střechou. Havran ji zahalil svými křídly. Jdem, ať nás nevidí a neslyší. …

Měla kolem sebe havraní křídla rozprostřená jako temný plášť a dívala se Krummovýma jasnýma očima. …

Pokračování →

O pouti za poutem ku Světlu

San Prosinec - 27 - 2015Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O pouti za poutem ku Světlu
Lenka Karfíková: Anamnesis. Augustin mezi Platonem a Plotinem (Vyšehrad, Praha 2015)

Lenka Karfíková: Anamnesis. Augustin mezi Platonem a Plotinem
(Vyšehrad, Praha 2015)

Lenka Karfíková: Anamnesis. Augustin mezi Platonem a Plotinem

144 stran, Vyšehrad, Praha 2015, vydání první, brožované
ISBN 978-80-7429-639-0

 

Jak si vlastně Augustin představoval rozpomínku na nadčasově platné, např. matematické zákonitosti, které si duše sama nevymýšlí, ale které nalézá?

Ve své nové studii se Lenka Karfíková vrací k platonskému motivu poznání jakožto rozpomínání a všímá si, jakými proměnami prošlo Augustinovo pochopení platonské anamnese, vzpomínky na minulé vidění inteligibilních předmětů, jež duše zřela před svým vstupem do těla, anebo jako cosi vtělené duši stále přítomného.

„I neškolení lidé, jsou-li dobře tázáni, z toho důvodu, že je jim přítomno světlo věčné ratio – nakolik jsou schopni je zachytit –, v němž tyto neproměnně pravdivé věci spatřují, než že by je byli kdysi znali a posléze zapomněli, jak mínil Platon a jemu podobní.“

Augustinův vývoj od platonské anamnese k Plotinově představě osvícení počítal vždy s božským světlem, v němž lze nahlédnout inteligibilní obsahy:

„Bože, inteligibilní světlo, v němž, od něhož a skrze něhož inteligibilně září vše, co inteligibilně září.“

Toto světlo nebylo ztotožněno s ratio, nýbrž s Bohem; ratio je chápáno spíše jako schopnost intelektuálního vidění přítomná v mysli: „Je to Bůh sám, kdo osvěcuje.“

Pokračování →

Spřízněné weby

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: hrs (at) horus (dot) cz

Twitter

    Fotografie

    the DetourThe Wolf That Lives In Lindseythe Hissing of Summer LawnsHarry's HouseA Senseless Death In ArgentinaWaiting For The World To BeginMy Back PagesBecause It Is A DesertRefuge of the RoadThe Company We KeepShelter MeAll Of This Has Happened Before (Eternal Recurrence pt. 1)the Consequences of FallingAll Of This Will Happen Again (Eternal Recurrence pt. 2)I Dreamed My GenesisTime and Other Thievesthe Sower (the demon seed)the Least Resistance (alternate version)the Least Resistancethe Reaper (the flower of fire)