Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Večerní akademie religionistiky

M. M. M. Září - 25 - 2014Komentáře nejsou povoleny

5774117539_bc547e12a1_oKatedra religionistiky HTF UK nabízí pravidelné cykly večerních přednášek předních českých odborníků na světová náboženství. Program zde.

Přednášky jsou určeny pro veřejnost i studenty UK a probíhají v rámci kurzů celoživotního vzdělávání.

Garantem programu je doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., koordinátorem Mgr. Marek Vinklát.

Na zimní semestr 2014 se nabízejí v současnosti dva cykly najednou. Úterní cyklus, který se konal již minulý rok, bude probíhat pravidelně opět každé úterý a nový cyklus pak každý čtvrtek.

Místo konání: Husitská teologická fakulta UK (Pacovská 350/4, Praha 4), metro C Budějovická.

Vstupné na jednu přednášku: 80,- Kč (75 minut).

Trauma a transformace vědomí

Petr Patočka Září - 18 - 2014Komentáře nejsou povoleny
Ursula Wirtz

Ursula Wirtz

Ursula Wirtz se narodila v Německu, kde vystudovala filozofii a německý jazyk, a těmto oborům se věnovala při lektorské činnosti po celé Evropě. Poté se začala věnovat psychologii, vystudovala klinickou a antropologickou psychologii v Curychu, kde také absolvovala výcvik Institutu C. G. Junga. Je členem švýcarské a mezinárodní společnosti analytické psychologie (SGAP, IAAP, AGAP), švýcarská Asociace psychoterapie (ASP) a Mezinárodní federace pro psychoterapii (IFP).

Pracuje s jednotlivci a skupinami se zaměřením na psycho-traumatologii. Je lektorkou, analytičkou a prezidentkou ISAP – International School of Analytical psychologie Curychu, věnuje se také tréninku analytiků jungovské psychologie ve východní Evropě. Její tréninková, lektorská a publikační činnost se věnuje tématům sexuálního násilí, traumatu, etiky, kombinace psychoterapie a spirituality. V češtině vyšla její kniha Vražda duše – Incest a jeho terapie.

Přednáška »Trauma a transformace vědomí« líčí fenomény duševní proměny a zrání po traumatických zkušenostech a upozorňuje na to, jak se takové mezní zkušenosti otiskují do struktury našeho vědomí. Výsledky interdisciplinárních výzkumů i náhled tradiční moudrosti na zacházení s utrpením dokládají tranformační, vědomí proměňující potenciál traumatu.

Koná se v pátek, 10.10.2014 na JAMU, Mozartova 1, Brno, 18:00 – 19:30.

Přednáška bude překládána z angličtiny.

Vstupné: 100,- (pro členy ČSAP 70,-)

Skrze zeď za světlem

San Září - 14 - 2014Komentáře nejsou povoleny
Jana Richterová: Zahrada. Sféra (Kruh, Heřmanovice 2013)

Jana Richterová: Zahrada. Sféra
(Kruh, Heřmanovice 2013)

Jana Richterová: Zahrada. Sféra

308 stran, nakladatelství Kruh, Heřmanovice 2013, vydání první, brožované
ISBN 978-80-905628-0-6

*

Mgr. Jana Richterová se narodila se roku 1967 v Opavě. Absolvovala humanitně a výtvarně zaměřená studia a pětiletý psychoterapeutický výcvik v hlubinné a psychodynamické psychoterapii. Pracovala řadu let v oblasti zdravotnictví jako arteterapeutka. Věnovala se také pedagogické činnosti v ZUŠ jako učitelka výtvarného oboru a na Ostravské univerzitě, kde externě vyučovala arteterapii. V současné době žije a pracuje v Opavě.

 

Vstup do zahrady

První díl Zahrady jmenuje se Sféra.

Habešský zahradník, „snědý muž“ na alchymické ilustraci, je spojen s péčí o zahradu. Teprve uzavřený prostor probouzí opravdovou touhu po předmětech uvnitř nebo vně této zahrady.

„Není to vždy jasně vymezená hranice, za níž ostře černobíle začíná náš metafyzický svět. Někdy je člověku do cesty postavena závora nebo zákaz vjezdu, jako Lemuelu Gulliverovi, hrdinovi filmu Případ pro začínajícího kata.“

Práce v zahradě se vyznačuje postupným chápáním nutnosti přenosu zvenčí dovnitř. Erós vše sublimuje: tuhé látky se proměňují v kapaliny a kapaliny ve vzduch. Robert Moore píše, že povahu zamilovaného člověka lze označit pojmem „pozorné vědomí“.

Práce v zahradě čeká každá na svůj čas: někdy dlouhodobá nemoc představuje nutnou hermetizaci. Jindy k ní přistupujeme dobrovolně a cíleně. Thoreau se rozhodl žít několik měsíců ve srubu, který si sám postavil – jeho zahradou byl on sám, jeho srub a rybník. Byl si vědom, že se v něm zrodila láska: „Konečně jsem našel vhodného společníka; zamiloval jsem se do doubravy.“

Proces založení zahrady a zabydlení se v ní znamená uvědomit si, že vše má své meze, hranice. Do naší zahrady se vchází „z lomených dveří vysokého, úzkého gotického domu,“ je malá, obklopená zdmi.

Pokračování →

O zácloně duchů

San Září - 12 - 2014Komentáře nejsou povoleny
Logos 1/2 2013. Sborník pro esoterní chápání života a kultury (Trigon, Praha 2014)

Logos 1/2 2013. Sborník pro esoterní chápání života a kultury
(Trigon, Praha 2014)

Logos 1/2 2013. Sborník pro esoterní chápání života a kultury

128 stran, nakladatelství Trigon, Praha 2014, brožované
ISSN 0862-7606-2013

*

Autorem bakteriofágního objektu na obálce je Vladimír Kokolia. Zavíjení, odvíjení a stavba neseného poselství. Příznačně je hlavním tématem tohoto čísla sborníku Logos posvátná geometrie a její otisk v našem světě.

Úvodníkem je nekrolog Ivo Purše Tradice jako naděje za René Alleauem, jehož otisky v hermetickém díle a vlastní spagyrické dílně toto vzpomínání zaznamenává. Je symptomatické, že místo vybrané k realizaci Díla bylo nakonec využito pro jadernou elektrárnu a proti ní vystoupili tři lidé: tamní zámecký pán, jediný místní komunista a – dodejme – jediný místní alchymista. Jaké ingredience se v tom tyglíku sešly, přec řízené atomové reakci nezabránily…

Ladislav Puršl vedl krásný rozhovor s Ladislavem Moučkou, který se ukázal být psychogeografickou poutí vlastní vnitřní krajinou, příznačně uvozenou zvolenou myšlenkou: „Těžko budu odhadovat, co je za kopcem, když neznám krajinu pod nohama.“

Za ním logicky následuje vlastní článek Ladislava Moučky o Světle ohně smlouvy, který je počat coby Berešit a rozvíjí některé nastíněné myšlenky z jeho knihy Nachaš – had Mojžíšovy knihy Genesis.

V šlépějích nad jeho prací medituje Jindřich Veselý O stromu života.

Pokračování →

To, co se objevuje a mizí…

San Září - 8 - 2014Komentáře nejsou povoleny
Kurt Aram: Magie a mystika v minulosti a současnosti (Volvox Globator, Praha 2013)

Kurt Aram: Magie a mystika v minulosti a současnosti
(Volvox Globator, Praha 2013)

Kurt Aram: Magie a mystika v minulosti a současnosti

444 stran, nakladatelství Volvox Globator, Praha 2013, vydání první, vázané, cena 649 Kč
ISBN 978-80-7207-892-9

*

Úvodu k této knize se ujal s pečlivostí sobě vlastní Milan Nakonečný, který v něm obsáhnul nejen život Kurta Arama, ale rovněž i jeho dílo.

„Jednou z těch perel, kterou je nyní možno na knihkupeckých pultech najít, je mistrovské dílo (tohoto) vynikajícího německého znalce esoterních nauk Magie a mystika v minulosti a současnosti. Vydání tohoto díla v českém překladu by mohlo být právem označeno jako událost roku.“

Jedno takové dílo podobného rozsahu jsme už v tomto roce zaznamenali – Karl R. H. Frick: Osvícení v tradici gnosticko-teosofických a alchymicko-rosenkruciánských tajných společností do konce 18. století (Academia, Praha 2014).

„Kurt Aram patřil ve své době… mezi největší německé znalce esoterních nauk, vedle Gustava Meyrinka, Hanse Fritsche a Henriho Birvena… a byl důstojným pokračovatelem v tradici historika magie a mystiky Josepha Jakoba von Görrese, autora monumentálního díla o křesťanské mystice, zahrnujícího obsáhlé pojednání o magii, a ovšem také J. Ennemosera, G. C. Horsta, Karla Kiesewettera a dalších…“

Kurt Aram, vlastním jménem Hans Fischer, se narodil 28. ledna 1860 v Lennepu a zemřel 10. června 1934 v Berlíně. Pro bližší seznámení s autorem doporučujeme čtenářům neminout Nakonečného úvod.

Pokračování →

O vášnivém hledání Moudrosti na Západě

Ivan O. Štampach Srpen - 22 - 2014Komentáře nejsou povoleny
Christopher Bamford: Nekončící stezky Sofie. O vášnivém hledání moudrosti na Západě (Malvern, Praha 2012)

Christopher Bamford: Nekončící stezky Sofie. O vášnivém hledání moudrosti na Západě
(Malvern, Praha 2012)

Christopher Bamford: Nekončící stezky Sofie.
O vášnivém hledání moudrosti na Západě

326 stran, Malvern, Praha 2012, vydání první, brožované
ISBN 978-80-87580-15-8

*

S tímto podtitulem vydalo nakladatelství Malvern (Jakub Hlaváček) knihu amerického autora Christophera Bamforda Nekončící stezky Sofie. Celou knihou prochází zanedbané, většinově zapomenuté téma Sofie, Moudrosti, která je božská i lidská, která je duší světa. Která je v člověku něčím daleko podstatnějším pro život, než je chytrost, informovanost, natrénovanost nebo dovednost.

Pro mne tato kniha byla mohutným povzbuzením a podnětem pro obnovu praktického duchovního života, už když jsem ji před nějakými šesti či sedmi lety četl v originálu. Doporučil jsem její vydání v češtině a jsem rád, že se to podařilo. Knihu přeložil do pěkné češtiny a se znalostí látky básník a terapeut Adam Borzič.

Bamfordův spis vyjadřuje zajímavý pohyb v současné západní společnosti. Rozumí se u těch z nás, kteří k ní patříme a nevystačíme si s fungováním v ekonomických a politických strukturách. Kteří nechceme být dobře namazanými kolečky v sociálním mechanismu a jsme každý svůj. Jsou to podněty ne pro nějakou snivou (pseudo)mystiku, nýbrž pro aktivní život. Je to silná opora pro dílo a pro občanské aktivity.

Pokračování →

V hadích smyčkách Phra Rahu

Jiří Mazánek Srpen - 15 - 2014Komentáře nejsou povoleny
Phra Rahu (2CD, gterma040, gTerma, 2014)

Phra Rahu (2CD, gterma040, gTerma, 2014)

Phra Rahu (2CD)

gterma040, gTerma, 2014
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Švédské vydavatelství gTerma dlouho připravovalo projekt tohoto dvojalba. Jak je známo, tento label je hodně, už i svým názvem, orientován na Tibet a buddhismus, jehož vnitřní podstatu někteří autoři vyjadřují moderním, hudebním projevem, který lze zařadit dorůzných druhů ambientu. Také na této nahrávce se setkáváme s obojím. Zároveň se tu dále mísí přístup hinduistický a buddhistický. Námětem celého dvojalba je totiž průběh zatmění Slunce. Ten je chápán nejen astronomicky, ale též jako duchovní proces. Celý první disk CD je tedy věnován zatmění Slunce v celkem sedmi skladbách od šesti autorů. Ovšem všechny tyto skladby jsou propojeny na jednu 80 minutovou, která nemá zvláštní tracky, takže si spíše uvědomujete změnu jednotlivých přispěvovatelů. Mezi nimi jsou stabilní autoři, jimž už vyšlo CD u labelu gTerma, např. A.P., Indo, Mathias Grassow, Seetyca, David Parsons a další.

Pokračování →

Spřízněné webyIndividuální psychopompos k duchovnímu zdraví
KonTakt & InFo: viz About Me

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: hrs (at) horus (dot) cz

Twitter

  Fotografie

  Odilon Redon, Breton Village, circa 1890Odilon Redon, Breton Village, circa 1890Odilon RedonIMG_7513DIMG_7512F2014/05/10 17h50 Odilon Redon, «La Liseuse» (vers 1914)2014/05/10 17h48 Odilon Redon, «Fantasmagorie»IMG_8708 Odilon Redon. 1840-1916. Paris.IMG_8705 Odilon Redon. 1840-1916. Paris.IMG_8704 Odilon Redon. 1840-1916. Paris.BeyelerIMG_3311GIMG_5231BIMG_6362 Odilon Redon. 1840-1916. Paris. Le Christ et la Samaritaine.  1895.IMG_2701IMG_2698IMG_2688DIMG_2688BIMG_2685A