Liber Arcanorum vel Atu vel Tahuti Quas Vidit Asar In Amennti sub figura CCXXXI

641

*

Schéma, která je zde předkládáno, obsahuje jak jména, tak i pečetě klifů korespondujících s každou z dvaadvaceti šupin Bestie, která putuje dvaadvaceti stezkami a jak jimi prochází, vyzařuje kaly a bindu a spojuje nektar ženy s jedem Hada.

Dvaadvacet cest Stromu života přenáší vlivy jedenácti makrokosmických silových zón k odpovídajícím nervovým centrům v lidském organismu. Existuje tedy všehovšudy 33 kal, 32 z nich (Malkut, jelikož jest Země, je z nich vyloučen) jsou mimozemského původu. Sedm z nich představuje silové zóny a tři zbývající přenášejí vlivy mimo tento vesmír od tří forem Nic (ejn sof ór, ejn sof, ejn).

*

LIBER XXII DOMARUM MERCURII CUM SUIS GENIIS

LIBER XXII CARCERORUM QLIPHOTH CUM SUIS GENIIS

*

(Tato kniha je pravdivá až po stupeň Adeptus Exemptus. – V.V.V.V.V. 8°, 3.)

0. A, srdce IAO, přebývá v extázi na tajném místě s hromy. Přebývá v radosti mezi Asarem a Asi.
1. Blesků přibylo a bůh Tahuti předstoupil. Hlas přišel z ticha. Jediný pak odběhl a vrátil se.
2. Pak se Nuit zahalila, by otevřela branku své sestře.
3. Panna Boží sedí na trůnu z lastury ústřice; ona sama je jako perla a hledá Sedmdesát pro své Čtyři. V jejím srdci je Hadit, neviditelná sláva.
4. Tu povstává Ra-Hoor-Khuit a panství je upevněno v plamenné hvězdě.
5. A také plamenná hvězda je vyvýšena přinášejíc požehnání universu.
6. Zde dole pak okřídlený Erós jest mládí mající rozkoš v jednom i v tom druhém.
On je Asar mezi Asi a Nefthys; přichází zpoza závoje.
7. Jede na vozu věčnosti; bělouš a vraník jsou zapřaženi do jeho káry. Proto je odrazem Blázna a sedminásobný závoj byl znovu spuštěn.
8. Přistoupila i matka Země se svým lvem, dokonce i Sechet, paní Asi.
9. I kněz se zahalil, by nebyla jeho sláva profanována, by se jeho slovo neztratilo v mnohosti.
10. Nato se Otec všech vyhrnul jako mocné kolo; k jeho obvodu byla připoutána sfinga, psohlavý bůh a Týfón.
11. Také paní Maat se svým peřím opírá se o meč, jímž má soudit spravedlivé.
Neboť osud jim byl již vyměřen.
12. Pak se svatý objevil ve veliké vodě na severu; jako zlatý úsvit se objevil přinášeje požehnání padlému universu.
13. Také Asar byl skryt v Ammenti; a bohové Času nad ním máchli srpem smrti.
14. I zjevil se mocný anděl co žena vylévající fióly bolu v plameny, a ten čistý proud byl ozařován proudem jejích kleteb.
15. Pak povstal bůh Khemu – Ten, kterýž jest svatý mezi svatými – a vztyčil svoji hůl s korunkou, by vykoupil universum.
16. Smetl věže kvílení; rozbil je na kousky v zápalu svého hněvu, takže jen on sám z jejich ruin unikl.
17. Svatá panna, proměněná, zjevila se jako fluidický oheň, svou sličnost učinila hromem.
18. Svými kouzly vzývala Skarabea, boha Kef-Ra, takže vodstva těsně přilnula a iluze oněch věží pominula.
19. Pak se objevilo slunce na nebi bez mráčku a ústa Asi byla proti ústům Asara.
20. Poté byla postavena i pyramida, takže zasvěcení mohlo být dovršeno.
21. A v srdci sfingy tančil Bůh Adonai, girlandami růží a perel učinil šťastným shluk věcí; arci, učinil šťastným shluk věcí.

*

Géniové 22 šupin Hada a klifotu

*

Translation © San
© okultura, MMII

Uložit