Rouhání je pro nás evergreen, kacířství naší modlitbou

496
Poly & kOki(R): Kacířův kancionál
(Yinachi, Praha 2019)

Poly & kOki(R): Kacířův kancionál

324 stran, vázané, Yinachi, Praha 2019
ISBN 978-80-906930-3-6

Insania neboli Aristokracie nových vyděděnců je česká crossoverová/post-hardcoreová hudební skupina a dnes již legendární brněnská kapela, která díky nepřetržitému vstřebávání stále nových hudebních směrů oslovuje svými „nevergreeny“ především mladé publikum.

Insania vznikla roku 1987, po několika koncertech jí byla roku 1988 ze strany brněnské StB zakázána další činnost. Poté chvíli působí pod krycím názvem Skimmed a pod touto hlavičkou v roce 1990 vydává LP New Insanity (jednu z prvních nezávislých desek v Československu). Roku 1992 obnovuje činnost opět pod názvem Insania a v novém složení vydává roku 1994 první CD Crossfade, které slavilo úspěch i v zahraničí. Kapela dále koncertuje po celé Evropě, hostuje v několika televizních a rozhlasových pořadech a hraje společně s kapelami jako je Voivod, No Means No nebo Killing Joke. Od roku 1991 se datuje její přátelský vztah s Jello Biafrou ze sanfranciských Dead Kennedys, který si kapelu oblíbil.

Po americkém turné koncem minulého století vydala Insania, kromě živého CD Recycling & Live in Seattle, dvě řadová alba, Trans-Mystic Anarchy a OUT, z nichž obě skončily v daném roce na druhém místě v kategorii „hard and heavy“ ankety hudebních kritiků Anděl.

Na jaře 2007 Insania (posilněná o nového člena) vydala u labelu Redblack nové CD Rock’n’Freud – a v tvůrčí dílně režiséra Mitchiho vznikl trikový videoklip k písni „Je mrtvá“, který citelně čerpá z atmosféry filmů Karla Zemana – které získalo cenu ankety hudebních kritiků Anděl v kategorii „hard and heavy“. Album Zapal dům poraž strom… získalo dokonce hned dva Anděly v kategoriích Hard & heavy a Punk & hard core.

Tajnosnubnými heretiky jsou tu Petr Poly Pálenský (PPP = TriP) & Jakub kOki(R) Dobeš, jimž jako spoluvinice ministrovala Jana Kubištová, chrlička conceptio, jakož i textů (a možná i fextů) a dialogů.

Hned za titulní stránkou vévodí uprostřed listu tajné znamení pro MObil, jehož může se chopiti kdejaký MOboy i MOgirl a evokovati skrze něj skryté obsahy knihy té, a dostane se mu i rady, by se za sebe neohlížel, neb by mohl strachem padnouti nazad a již nevstati, obsedne-li je mocný QR-démon s elektronickým drakopisem, takto Panovníkem, čtvercového půdorysu jako zahrada rajská, se třemi povedenými hlídkami[1] v jeho rozích, leč růžek čtvrtý jest vysunut směrem dovnitř.

„Uveď nás v pokušení“, předznamenání jakožto varování všem zbloudilým duším a zlořečený zpěvník ku zkažení světa.

Smyslem každého vyznání je rituál, a tak i zde hned na začátku je rouhavý čtenář seznámen s liturgickým rokem a podněcován ku slavení svátků jeho.

Umění čtení symbolů přispívá k hlubšímu chápání zobrazeného Slova. Stránce před obsahem vévodí pětinásobná značka „Ж“, tedy velké písmeno „K“ a k němu znovu zleva invertně obrácené. Při bližším zkoumání však vnímáme, že se v něm skrývá i ruské „ž“ sestavené z překrytých řeckých písmen „iota“ a „chí“, tedy takto:

Ж = Ι + Χ

(Iesous Chrestos, římská číslice 9)

Číslice 9 se objevuje i v některých dalších kryptonymech, např. 1N54N14, kdy jsou číslice vnímány jako litery.

NA POČÁTKU BYL SPAM

Zpěvy k matutinu: Co zní temně, musí ze mě. Bratr Poly est deus inversus. Dionýská popkulturní ikona Nietzsche žehná z nebe vybavená puškou a jeho svatými atributy jsou náboje, zřejmě pro to, že se do nebe prostřílel, vždyť víme, že „království nebeské trpí násilí…“[2]

Tak pravil Nietzsche: „V nebi je šmíra…“, k čemuž se sluší dodati Crowleyho geniální definici: „Špína je hmota na nesprávném místě.“

Kudy tam? Zpěvník radí: „Běž po ostré hraně, po ostré hraně a až z ní sletíš, potkáme se tam na druhé straně, ostrej styl do konce sil.“

„Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné Beránkovým, ale mluvila jako drak.“[3]

Sebezpytný text prozrazuje duši: „Víš, že ponížit je víc, ponížit je víc než zabít, víc než zabít, ale když chceš ublížit, musíš zradit. Vem kámen a amen.“

Olovo ještě nedošlo a světlo poznání vzešlo v poslední chvíli člověka, neb „poslední světlo, co viděl, byl oheň a výstřel…“

Přebývání duše v tomto světě věc nelehká, neb hnedle máš „karmu čistou jak použitej hajzlpapír…“, a tíží ji všelicos, medle v noci, kdy „v lebce mi krouží bojová rasa nočních můr“.

Stvoření světa á la George Orwell – tento uprostřed zvířetníku – nám sděluje: „Zvenčí pohlížela zvířata z prasete na člověka a z člověka na prase… Ale nebylo už možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti,“ vždyť totiž „dobrá lidská bytost jest mrtvá lidská bytost,“ takto byl s člověkem amen, svět se znovu ocitl před ragnarökem, CTRL-ALT-DEL, před vzkříšením.

Rány Boží jsou jako „moje jizvy – partitura pro utrpení / bojuj se zlem jemně / oheň zašlapej do země / a ve tmě počkej sám na vykoupení.“ Ohni, se mnou pojď.

Epikúros praví: „Smrt není pro nás ničím, neboť dokud žijeme, není přítomna, a když je přítomna, již zde nejsme.“

„Naše hvězda zčerná,“ když „ti osud přivede do cesty lidi, co ti snadno změní charakter“, vždyť právě ten „osud má ve zvyku uhasit milión hvězd – do úst hlaveň místo hostie“.

Nářek nad Stvořitelem: „Já jsem oběť, on je vrah.“ Režiséru osudů vzkaz: „Chci silnej příběh a žádnej shit! … Vždyť scénář toho mýho nebezpečně připomíná pitomost. Jeho mizerná úroveň je daná kvalitou autora, a ten sesmolil v mým případě literární ubohost. … Smiluj se nade mnou, Otče, a dej mi silný příběh.“

ZAPAL DŮM PORAŽ STROM…

Zpěvy k laudám: „Peklo jsou ti druzí.“

Sv. Lajka se k nám vrátila, po nebi se řítila, „zpět z cest vítáme posla z hvězd tou psinou.“

Sv. Lajka je vlastně popkulturní obdobou sv. Kynocefala.

„Jsme syčáci z foglarovek“, sv. Mažňák koulí očima, strčí do kapsy „ďáblův klenot“, Ježka v kleci.

„V levý čas na levém místě vznikne nový řád“, hlásají Bratři levé stezky. Nemělo by uniknout, že vinylová verze alba vyšla u Magick Disk Musick.

KULT HYENY

Zpěvy k primě: „Lauderis, hyæna e paradiso ad meridiem petens“, praví breviář Estetiky bizarnosti. Právě hyena si stěžuje: „Ani v pekle mě nechtěj.“ TriP tu má secesní portrét, jak mu lebku i s mozkem chroustá potkan a vyrvané srdce na dlani nabízí k pokrmu i chřestem.

ROCK’N’FREUD

Zpěvy k tercii: „Vítej do Disneylandu vyděděnců! Budiž tma a tma bude tvůj chrám. Já se vydal radši hledat svou pravdu do podzemí“, řekl s nimi sv. Fedor Dostojevskij v Zápiscích z podzemí.

A Freud opáčí k Faustovi: „Dej pozor, co si budeš přát… Může se to snadno stát.“ 

OUT

Zpěvy k sextě: Hřích jest v módě. „Sin Is In.“ Byl svatvečer, k mikrofonu přistoupil seladon, co na klopě placku s nápisem „id“ měl… „V tento večer Freud zpívá bas a nám je každá modla volná, ďábel věří v nás.“

„Virtue Is Out.“ Ctnost je mimo. Vítejte v psychoapartheidu. 

TRANS-MYSTIC ANARCHY

Zpěvy k noně: „Nezbývá než zas o vesmír dál jít a vlastní vesmír založit. Vše pod sluncem je rituál. „Smrt je sestrou novickou v našem řeholním řádu a všechny starší sestry ji mají velice rády,“ oroduje za ni Matka Tereza, a my se připravujeme na „pochod podsvětím… když se už náš tep srovnal do tlukotu bubnů“ pohřebních… „Zlá hvězda sálá k nám prokletá / Nás v pekle láká mít svatozář / Zlá hvězda sálá, nás temno láká“, zpívají bardi Insanie držící se kolem ramen s S. K. Neumannem. „Nebe má svý místo v pekle.“ Zanechte naděje, kdo vstupujete. A všudypřítomný prorok Joe hlásá: „Vítěz vstupuje hlavním vchodem.“ Notuje s ním Emil Zátopek: „Je lepší být první v pekle než druhý v ráji.“ Kolik prvních se vejde do pekla? Tam neslyší „běž do háje“, neb háj-ráj je plný lichých. „Zabuším na bránu nebeskou jako legie všech rohatých jak tajná policie z Inferna… rouhání je pro nás evergreen, kacířství naší modlitbou.“

„Nebe nás tmou posílá k zlým planetám / Dobrá hvězda umírá / chce nás jen ta zlá.“

Potvrzuje to výrok Dana Browna: „Nejtemnější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kdo si v časech mravní krize zachovávají neutralitu.“ 

VIRTU-RITUAL

Zpěvy k nešporům: Joe se na kyber-atrální alchymii vrhnul. Aleluja! „Aleluja, zlo ti může posvítit na cestu v noční době. … Tvým znamením buď soví zpěv. Do černých dálek nás odlétá rej. Netopýrův zval ku Zlu hlas.“

„Černá magie je fajn. Nekonečno přivedlo mě k magii / Joe byl starší a seděl za virtu-rituální vraždu / Přesto v černé kybermagii byl o pár semestrů výš… já dal příkaz: ‚Aktivuj tmu.‘“ 

GOD IS INSANE… JOIN HIM!

Zpěvy ke kompletáři: Duše lká: „Jsem šílená! Jsem šílená! Jsem šílená!“

Jsem Insania. 

CROSSFADE

Vigilie / Soumrak (bohů): Daleko v kopcích umírá pastýř…

Výkřiky slepých strojů… roje vyhaslých hvězd… přichází hvězdné světlo, svobodně letí zlá tma…

Závrať – odletět z tohoto světa a odumřít jinam. U.R.DEAD.

Pane, jsem připraven. Sigmund Freud: „Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.“

*

Foliant jest sestaven z 324 ručně skládaných stran svatokrádežných ilustrací, břitkého humoru, avantgardní poezie a fascinující grafiky ve velkorysém čtvercovém formátu velikosti vinylu na luxusním krémovém hrubém papíru v obálce s reliéfní termo ražbou, se široku rudou saténovou stužkou a vloženou faksimilií.

**

Přečti tuto knihu sedmkráte a daruji ji sedmi přátelům. Sedmého dne dojdeš zázraky poznání… Nepřečteš-li, čekají tě věčná muka pochybností a zůstaneš ztracen.

Dobré počteníčko!

* * *


[1] Iz 21,8.

[2] Mt 11,12.

[3] Zj 13,11.