Sexuální magie po Crowleyho éře

1070

Elixír života je znám jako jeden ze tří hlavních cílů alchymie.
Pak tu máme proslavený případ Althotase v Dumasových Pamětích lékařových; a i tu je jedinou přesně určenou složkou to, že v posledním okamžiku je Elixír třeba dovršit třemi posledními kapkami krve z těla panny. To samozřejmě připomíná tradici rituální vraždy a podobných záležitostí.

Proto je v makrokosmu jen jediný Bůh, Slunce.
Nuže, a v mikrokosmu, jímž je člověk, jest místokrálem Slunce a jediným dárcem života falus. On také je v jistém tajném smyslu, v VII. stupni ne zcela vysvětlovaném, jediným dárcem světla. Tolik můžeme poodhalit: falus je fysiologickou základnou nadduše (nahlédni také Liber 333, Kniha Lží,
kap. A, IA, IE, IF, IH, AB2) a podle své přirozenosti je také svobodou a láskou.
[Aleister Crowley: Liber Agape]

Jak jest možná dobře známo všem, kdož se tu shromáždili: sexuální magie je ústředním tajemstvím Thelémy a jejích různých těles určených k jejímu rozšiřování, jako třeba OTO (Ordo Templi Orientis). Konkrétněji, Crowley objevil nebo mu byly odhaleny různé speciální techniky sexuální magie. Jádro tohoto mystéria shrnul Wilfred Talbot Smith (1885-1957) ve větě: „If you want to succeed you have to succeed“1.

Smith byl de facto vůdcem Crowleyho amerických následovníků, kteří se ve 30. letech 20. století v Hollywoodu sdružili do Církve thelémské [Church of Thelema] – známé čtenářům Los Angeles Newspaper jako Purpurový kult [Purple Cult]. Jeho mentorem v Crowleyho organizaci A ... A ... byl G. S. Jones, fráter Achad (viz Starr: 2003).

Tři hlavní vlivy, které se odrazily v Crowleyho sexuálních teoriích:

 1. Theodor Reuss
 2. Victor Neuburg
 3. Rose Kelly

Každý z nich byl svým způsobem spjat se třemi magickými texty, viz:

 1. Book of Lies [Kniha Lží]
 2. Vision & the Voice [Vize a Hlas]
 3. Liber AL vel Legis [Kniha Zákona]

Každý z nich byl spjat se třemi různými styly sexuální magie, viz:

 1. Magický cunnilingus2.
 2. Homoeroticismus, odtud lze vytušit i případný podtitul „100 let sodomie“.
 3. Krvavá magie.

Podívejme se na každý z nich zvlášť.

1. Magický cunnilingus
(nebo, jak někteří autoři uvádějí, cunnilinctus…)

Slavný Reuss navštívil Crowleyho v roce 1912 a obvinil jej z uveřejnění „ústředního tajemství“ IX° OTO. Vskutku o dva roky později Crowley ve svém vlastním podání ho publikoval jako 69. kapitolu Knihy Lží. Tady se skrývá nějaké tajemství (viz Starr 2003:22).

„Kephale 69“ – kapitola 69
THE WAY TO SUCCEED – AND THE WAY TO SUCK EGGS!
[ZPŮSOB, JAK USPĚT – A ZPŮSOB, JAK VYSÁT VAJÍČKA!]
COMMENTATORARY
[KOMENTÁŘ]

Klíč k pochopení této kapitoly poskytuje její číslo a titul, to první je srozumitelné všem národům, které používají arabské číslice, to druhé jenom expertům na dešifrování anglických slovních hříček.

Reuss založil svoje nové OTO v roce 1906. V dopise napsaném Davidu Curwenovi, citovaném Starrem (2003:22), Crowley napsal, že „to tajemství bylo v oné době, kdy jej Řád vlastnil, v podobě velmi surové a nevědecké a nepojilo se k němu žádné vysvětlení podmínek, za nichž to mohlo fungovat.“ Od té doby se „tajemství“ opravdu je rozvinulo. Vskutku by se dalo říct, že toto tajemství uniklo z OTO dlouho před Crowleyho smrtí. Ještě v roce 1986 měli členové kalifátu OTO důvěru v populární díla Francise Kinga ohledně znalosti jejich domněle nejniternějších tajemství (Satyr 2002).

 

2. Homoeroticismus

Gregor-Torsten Kozik: Unter Dämonen und Magie – Urzeitmensch
(1978, zinkografie)

Znovu ustavené spojení s prastarou magickou tradicí nastalo vlivem bouřlivé, člověk by řekl obhroublé, milostné aférky mezi Victorem Neuburgem a Crowley, která trval osm let na začátku 20. století.

Byl listopad 1909, deset let po procesu s Oscarem Wildem, když se Victor Neuburg a Crowley vydali na osudný výlet do alžírských hor. Vzali si sebou Volání 30 aethyrů, slavný text Henochovy magie Johna Dee, s úmyslem vykonat vyvolávání v poušti.

Israel Regardie ve svém úvodu k magickým zápiskům z této doby, jež publikoval ve The Vision and the Voice, z toho vyvozuje, Crowley si po zralé úvaze vzal poznámky k Henochově magii za účelem zopakování svých dřívějších experimentů. Divím se, kolik dalších mágů mělo k tomu kuráž. Dalo by se říci, že to bylo právě v tuto chvíli, kdy Crowley a Neuburg znovu objevili sexuální magii, ačkoliv v jejím homoerotickém převleku. Vyšplhali na horu Sal’lel Addin, aby vyvolávali čtrnáctý aethyr.

Nebyli samozřejmě natolik úspěšní, že by decentní Crowley přijal instrukci a pak se vrátili k vrcholku a znovu se tam pomilovali. Udělali kruh z malých kamínků a napsali mocná slova do písku. Do středu postavili oltářík a sami se přesunuli „před tvář slunce“, Neuburg se miloval s Crowleym. Byla to veřejná oběť bohu Panovi. Poznámka k této pasáži říká, že to byl XI° formule OTO. Regardie (1972: 134n) spíše zbaběle říká, že Crowley „se [to] v tutéž chvíli snažil neustále glorifikovat i omlouvat.“

Crowleyho koncept byl, že adept s absolutním úspěchem má být hermafrodit. Navrhuji lepší slovo – bisexuální, mág usiluje o androgynství nebo fúzi pohlaví uvnitř. Tato veřejná sebeoběť Panovi v plném slunečním světle znamená bod obratu. Crowley to opravdu považoval za zasvěcení do stupně Magister Templi (8=3), v němž vyřešil dualistický konflikt spirituálního a fyzického. Byla překročena propast mezi osobním a duchovním, v níž se rozplynulo odcizení obou říší. Starý antagonismus magie typu Zlatého úsvitu co se týče smyslovosti byl hozen přes palubu spolu s s [tarotovou] kartou Střídmost.

Brzy poté vykonal Crowley na veřejnosti masturbaci se svým londýnským příznivcem. Jde o víc než domnělý Crowleyho exhibicionismus. Jeden z výkladů této magické ordálie je, že přechod abysu je usmířením sexu a náboženství. Příkaz „interpretovat všechny události jako boží zabývání se duší“ má hlavu a patu pokud jde o způsob nahlížení vlastní sexuality, ať už je její orientace jakákoliv, co by božského atributu. Sexuální orgány by se měly uctívat právě tak, jako je jóni a falus uctíván milióny lidí jako nejsvatější náboženský symbol.

3. Rose Kellyová

Crowleyho první žena Rose Kellyová byla médiem, které přijalo svatou knihu před sto lety. Třetí kapitola obsahuje instrukce pro jednoduchý, ale účinný sexuální rituál.
Co se tohoto týče, doporučuji pojednání Alexe Bennetta o eucharistické magii3.

23./168 Na parfém smíchej mouku & med & hustou sedlinu červeného vína: pak olej Abramelinův a olivový olej, načež to zjemni & uhlaď dostatkem čerstvé krve.
24./169 Nejlepší je luny krev, měsíčně; potom čerstvá krev dítěte, nebo krůpěj z nebeských vojů: potom nepřátel; pak kněze nebo uctívačů: v posledku nějakého zvířete, lhostejno kterého.
25./170 Spal to: nadělej z toho koláčků & sněz je na moji počest. Ještě jeden užitek tu můžeš mít; nech je přede mnou ležet, ať je prostoupí vůně tvé modlitby: budou jaksi plné brouků a plazivých stvoření mně zasvěcených.
Liber AL, kapitola III, verš 23-25.

Sebeoběť

Druhy krve v sestupném pořadí síly jsou tyto:

 1. Krev měsíce, měsíčně (menstruální krev);
 2. Čerstvá krev dítěte (placentální krev) nebo krůpěj z nebeských vojů (semeno);
 3. Z nepřátel (krev odebraná z žil nepřátel Thelémy);
 4. Z kněze nebo uctívačů (krev odebraná z žil, vlastní oběť tvoje či jiného thelémského);
 5. Z nějakého zvířete, lhostejno kterého (krev odebraná od jakéhokoliv zvířete, ať už z žil, menstruace nebo semene).

Pokud se používá menstruační krev, je lépe použít jediný výtok, než se pokoušet sbírat ji po několik dnů. Co se týče semene, jedna ejakulace je lepší než čekání na další. Oboje se využívá v tantře nebo tanchemu, egyptské sortě tantrických rituálů, a nejlepší je vykonávat je o samotě nebo se sexuálně magickým partnerem.

→ Závěr

Crowleyho sexuální magické techniky vypadají mnohem současněji než před 100 lety.

Jeden z klíčových rozdílů se točí kolem bezpečného sexu. První thelémští se moc nestarali o antikoncepci, ve skutečnosti téměř jistě věřili, že antikoncepce může jaksi znehodnotit elixír nebo vytvořit bariéru nerušenému toku sexuální energie. Výsledkem byla četná neplánovaná těhotenství, břímě, které leželo výhradně na ženách. Tito thelémští v žádném případě nebyli „noví lidé.“ Ve skutečnosti jsem byl překvapen, když jsem se dozvěděl, že potrat byl většinou členstva OTO považován za zakázaný, snad to byl náznak jejich mužského i ženského sociálního konservatismu (viz Starr 2003: 287).

Moderní Thelémští mají sklon, včetně některých pozoruhodných výjimek, vidět konflikt mezi normálním rodinným životem a thelémskou magií. O Dadajim, posledním guru tantrického řádu, který přijal thelémský zákon, bylo známo, že říkal, že „tantrici se nerozmnožují.“

Chceš-li trkat, musíš srkat.

Existuje ještě další problém sexuálně přenosných nemocí a samozřejmě AIDS. Tuto záležitost nelze ignorovat, je možné to však zařídit vybraným členstvím čarodějnického sboru nebo se v kruhu „sekáčů“ vyžaduje pravidelně test na AIDS/STD atd. atd.

Je jenom pár těch, kteří opravdu spoléhají v těchto záležitostech na bohy a sílu magie. A vůbec, proč bychom měli věřit bohům, že budou dávat pozor na naše sexuální zdraví?

Thelémská sexuální magie měla vždy určitý počet technik, jež jsou bezpečné nebo kde může být riziko významně redukováno. Vyžaduje to však imaginaci – a možná to je to, co se opravdu stává významným v dnešní milostné hře.
Orální sex – je jistě bezpečný a je v souladu s naukou „chceš-li trkat, musíš srkat.“

*

Přednáška s názvem Thelema Beyond Crowley byla proslovena na konferenci v Londýně 10. dubna 2004.

*

Poznámky:

1 Tato půvabná slovní hříčka není snadno přeložitelná do češtiny, ale snad jistá jadrnost přiblíží její původní smysl: „Kdo chce trkat, musí srkat!“ – San.
2 Orální stimulace genitálií. – San.
3 Aleister Crowley ve své knize Magie v teorii a praxi [Magick In Theory and Practice, kap. X – O eucharistii a umění alchymie] říká, že: „jedním z nejjednodušších a nejúplnějších magických ceremoniálů je eucharistie.“ Další doporučujeme studovati zde. – San.

Citované dílo Martina P. Starra je The Unknown God: W.T. Smith and the Thelemites. Teitan Press, 2003.
Ohledně sexuálních rituálů OTO viz české vydání Aleister Crowley: Liber Agape. HORUS, Brno 1996.

*

© okultura MMIV

Uložit