Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Otrávené sny aneb Mýtus Cthulhu

San Únor - 25 - 2011

Unquiet Void: Poisoned Dreams
(CD, MPP980, Middle Pillar, 2004)

The Unquiet Void: Poisoned Dreams (CD)

8 skladeb, MPP980, Middle Pillar, 2004
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Třetí album skupiny The Unquiet Void, Poisoned Dreams, vyšlo na labelu Middle Pillar. Nové CD je zvukovou interpretací „mýtu Cthulhu“ z pozdního období mistra hororové fikce H. P. Lovecrafta. Tato část se opírá o Lovecraftovy povídky Dagon, Volání Cthulhu a Stín nad Innsmouthem a je první z trilogie zobrazující události, které vedou až k podrobení lidské rasy.

Úvod nám zprostředkují úryvky z eseje Kulty Cthulhu: H. P. Lovecraft a okultní tradice, který napsal fráter Tenebrous.[1]

Počátkem 20. let XX. století začal americký časopis pro fantasy a horory nazývaný Weird Tales publikovat povídky tehdy neznámého autora jménem H. P. Lovecraft. Jeho příspěvky pro časopis nabývaly na pravidelnosti a povídky začaly formovat vnitřně soudržnou a na sebe samu odkazující mytologii, vytvořenou z literární realizace autorových snů a intuitivních impulsů. Howard Phillips Lovecraft se narodil 20. srpna 1890 v Providence na Rhode Island. Lovecraft začal brzo vykazovat známky „jinakosti“ — ve čtyřech uměl plynně číst a trávil hodiny v dědečkově rozsáhlé knihovně studiem svazků o historii a mytologii. Jeho dědeček jej seznámil s místními lidovými skazkami a mýty, jež později použil ve svých evokacích imaginárních krajin Nové Anglie, zejména kolem Arkhamu, Dunwiche a Innsmouthu.

Lovecraft je zvláště zajímavý případ přenosu „okultního poznání“ prostřednictvím snu, a v tom byl jedním z mála autorů, kteří dokázali psát účinně o nadpřirozenu bez vědomé víry v materiál, který zprostředkovával. Naopak, zuby nehty se bránil možnosti existence okultního fenomenu, ačkoliv byl ochoten používat jeho projevy jakožto součást fikce. Nicméně toto intelektuální popření, vyjádřené v jeho dopisech a rozpravách s přáteli, je v kontrastu se subjektivní jistotou, s níž psal o takových věcech, jak dokládá jeho tvorba – naznačuje dynamickou dichotomii mezi racionálními a intuitivními aspekty jeho psychologie.

V následujících povídkách v Lovecraftově tvorbě se začal objevovat základní motiv, kolem nějž se všechno točilo. V ústředním tématu Volání Cthulhu, napsaném roku 1926, se tento záměr už jasně projevil. Obsahem povídky je náznak, že v jistých dobách, kdy má konjunkce hvězd ten správný aspekt, mohou jisté temné síly ovlivňovat citlivé jedince a předávat jim vize „Velkých Starých,“ cizinců mimozemského původu podobných bohům. Tyto entity existují v jiné dimenzi, nebo na jiné vibrační úrovni, a do tohoto universa mohou vstoupit jenom určitými zvláštními „oblastmi s okny“ nebo psychickými branami – což jest základní koncept mnohých okultních tradic. Cthulhu je veleknězem Starých, spočívá v hrobce v potopeném městě R’lyeh, kde hledí vstříc době jejich návratu. Bývá popisován jako okřídlená, tykadlovitá příšera antropoidního tvaru úžasné velikosti, sestávající z poloviskózní substance, který se dokáže znovu rekombinovat po svém domnělém zániku v závěru povídky. Vypravěč rovněž předkládá důkaz, posbíraný z různých archeologických a mytologických zdrojů, o souvislé existenci kultu oddaného návratu těchto Starých, jehož exponenti se vyskytují od jihomořských ostrovů až po grónské angekoky a vyznavače vúdú na jihu Spojených států.

Lovecraft poskytuje i stručný popis světa poté, co se Velcí Staří opět ujmou svého dědictví:

„Bude snadné poznat, kdy nastane ten čas, protože lidstvo si bude počínat stejně jako Velcí Starci; svobodní a divocí, mimo dobro a zlo, zákony a mravnost budou zavrženy, lidé budou křičet a zabíjet se a radostně hýřit. Tehdy je osvobození Velcí Starci naučí novým způsobům, jak křičet a zabíjet a radovat se, a celá země vzplane zkázou opojení a svobody.“
(Viz pozn. č. 3.)

Zde je třeba poznamenat, že Lovecraft nikdy zrovna nepoužíval pojem „mýtus Cthulhu,“ kterýžto byl zaveden po jeho smrti jeho chráněncem, Augustem Derlethem. Cthulhu je jenom jeden z pantheonu božstev, mezi něž patří, mezi jinými, Yog-Sothoth, Azathoth, Nyarlathotep a ShubNiggurath. Manifestace těchto bytostí se různí příběh od příběhu – někdy jsou popisovány jako čistě nadpřirozené, jindy se objevují jako mimozemšťané s konkrétní fyzickou existencí – a někdy se zvláštní božstvo projevuje v tom samém textu dvojím způsobem. Porovnáním odkazů na každé z těchto božstev je možné rekonstruovat jejich vzájemné vztahy, pokud jde o hierarchii, a prověřit shody mezi Lovecraftovým imaginárním pantheonem a dříve existujícími náboženskými kulty a mytologickými systémy.

V podstatě se bohové mýtu Cthulhu rozdělují do dvou skupin, na Velké Staré a Starší bohy, ačkoliv z těch druhých jest jmenován toliko jeden, Nodens. Mezi naprostým chaosem a fyzickým světem stojí Yog-Sothoth a Azathoth, kteří se dělí o vládu nad menšími božstvy, předlidskými rasami a lidstvem.

*

Hudba The Unquiet Void z alba Poisoned Dreams varíruje od noise-ambientu až po rituálně industriální skladby díky bubnům, na něž hraje sám Jason Wallach. V některých polohách (např. The Esoteric Order) člověk vzdáleně zaslechne něco příbuzného v podobném projektu, který dělala Endvra pod názvem Elder Signs.

Zaslechneme tu však i náznak „měkčího“ stylu, který se blíží hitové poloze stanic, které hrají takovou hudbu, v podobě skladby We Shall Dive Down Through Black Abysses.

Co se týče mýtu Cthulhu, píše Michael Staley[2] následující:

„Existuje tu zajímavá paralela mezi Lovecraftem nebo gnozí Necronomiconu, podle níž Cthulhu spí ponořen v potopeném městě R’lyeh, nemrtvý, však snící. Podobně jako kundalíníšakti u kořene čakry, tak Cthulhu klimbá v hlubinách, leč vychází z potopeného města, když hvězdy mají správné postavení.

Tato idea advaity má zajímavou a sugestivní odezvu v principu kolektivního nevědomí, jehož teorii předložil v době moderní, a sice také asi s největší slávou, psycholog Carl Gustav Jung. Jung rozvinul tento princip poté, co jej překvapila existence podobných náboženských a mytologických forem a symbolů v odlišných a velmi od sebe odlehlých kulturách, jež mezi sebou neměly žádného kontaktu. Tato idea říká, předpokládám, že tu jsou formy a symboly, které chytáme jaksi ze vzduchu. My všichni máme kořeny v kolektivním nevědomí. Lze jej připodobnit podzemní řece, která napájí mnoho studní. Horní část studny s okovem lze dosti dobře považovat za individuální vědomí. Toto individuální vědomí zasahuje do hlubších vrstev studny, což koresponduje s osobním podvědomím. To naopak sahá ještě hlouběji, až do kolektivního nevědomí. A to nám ukazuje cestu, kterou mohou symboly, ideje, formy nebo obrazy prýštit z kosmických hlubin do individuálního vědomí, vystřeluje skrze podvědomí a tak je podbarvováno na této cestě v menší nebo větší míře osobními obsesemi.

Když se taková erupce z kosmických hlubin dostaví, mohou ji zachytit sensitivové, média, umělci a podobní lidé. A opět připomeneme Lovecraftovo dílo těm, kdož jsou s ním obeznámeni, a to jednu z jeho nejznámějších povídek, Volání Cthulhu [3]. V příběhu dojde k volání Cthulhu z hlubin a tato erupce je zaznamenána umělci různými způsoby. Každý z těchto umělců artikuluje vtiskování do jejich imaginace podle jim vlastního uměleckého talentu. Taková registrace psychických impresí prostřednictvím imaginace není v žádném případě nějakou zvláštní raritou. Naopak, dochází k ní často, ačkoliv prostředek sdělení se různí. V nesčetných tradicích jsou příklady toho, co se zmiňuje jako transmise, o čem se má zato, že jde o sdělení toho, co se může označovat jako vyšší duchovní síly.

*

Jason plánuje návrat do studia k práci na druhém pokračování své „lovecraftovské trilogie“ pod názvem The Shadow-Haunted Outsider. Toto album se tématicky zabývá probuzením Lovecraftových bohů „tam vocaď“ a zkoumáním takových entit, jakými jsou Yog Sothoth, Shub-Niggurath, Azathoth, Nyarlathotep, Tsathoggua a mnoho dalších, v prostředí temně ambientního zvuku a hudby. Je tu příslib hlubšího (a také temnějšího) ponoru do neznáma stejně jako do mytologie H. P. Lovecrafta. Zatím není známo, kdo další bude na tomto albu spolupracovat.

*


Poznámky:

[1] Fráter Tenebrous: Kulty Cthulhu: H. P. Lovecraft a okultní tradiceZ připravované knihy San: Okultura, která vyjde v nakladatelství HORUS.

[2] Michael Staley: Iniciace: Kosmický proud. Z připravované knihy San: Okultura, která vyjde v nakladatelství HORUS.

[3] H. P. Lovecraft: Volání Cthulhu. Zlatý Kůň, Praha 1990.

 *

© San
© okultura MMV

Spřízněné weby

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: hrs (at) horus (dot) cz

Twitter

    Fotografie

    A Disquiet Follows My SoulAll In Good TimeThe Sky Says Otherwisethe Restoration Gamethe Truth About Sundaythe Last Bastionthe Temple of Low Menthe Sky BridgeUp The Long LadderHeavy Cloud No Rainthe Reaper (the flower of fire)A Senseless Death In ArgentinaFather SkyAn Angel Stepped Downthe Icarus Paradoxthe Sower (the demon seed)Storm PsychologyWho Is John Galt?the Soul Cages (revisited)the Desert Born