Fenomén Kuks(i)

502
Kris Kuksi: Divination And Delusion

Kris Kuksi: Divination And Delusion

140 pages, hardcover, color, 12 x 8.5 inches, beinArt Publishing, $39.00
ISBN 9780980323139

*

Kdo by neznal nejvýznamnějšího představitele českého vrcholně barokního sochařství Matyáše Bernarda Brauna a jeho proslulé plastiky Ctnost a Neřest před špitálem v Kuksu, a také plastiky v přilehlém přírodním areálu zvaném Betlém? Jenže co má co společného Braunův Kuks s Krisem Kuksi?

Na první pohled je zjevná podobnost v barokním manýrismu, propracovaných detailech a občas expresionistické vizionářství, jehož pokrevním příbuzným je kupodivu i William Blake (srv. např. sochu Juana Garina (u jeskyně v areálu Betléma). Zaujmou především všechny sochy kajícníků, a to včetně sousoší Jákobovy studně vytvořené mezi lety 1726-29, dále pak reliéfy Klanění pastýřů, Příchod tří králů a dnes přenesené sochy anděla Gloria a Křesťanského vojína.

“Post-industriální rokokový umělec Kris Kuksi obsesivně uspořádává postavy a vytváří architektonicky asymetrické kompozice s vynikajícím smyslem pro dramatičnost. Namísto kamenů a lastur používá křiklavé plastické vojáčky, miniaturní bloky strojů, do výše se pnoucí cimbuří a spirály a různý drobný odpad, aby vytvořil své krajiny.

Politický, duchovní a hmotný konflikt těchto svatyní je ztvárněn tiše zírajícími božstvy a velebnými postavami. Kuksi dokáže v jednom okamžiku evokovat svatostánek i mausoleum pro našeho zadušeného ducha.”

~ Guillermo del Toro

Sousoší Krise Kuksiho, vypracované do nejmenšího detailu bez sebemenší chybičky, evokují grandiósní reminiscenci barokní éry. Kuksi s úspěchem mísí tuto okázalé ozvěnu dob minulých se satirickým a kritickým komentářem našeho moderního industriálního světa.

Matyáš Bernard Braun: Kuks – ústřední část areálu po restaurování roku 1907

Jemně a dovedně zpracované skulptury pojednávají obrazy bohů a bohyní z mytologie dávno minulé, ale i současné a svědčí o náboženské víře a ikonografii. Nehledě na časté zobrazování korupce, násilí, chaosu a úpadku, jsou díla prezentovaná v této knize výzvou naší víře a také představují otázku, zda má lidstvo schopnost přispět k růstu tohoto světa či nikoliv.

Tvorba zahrnuje období posledních pěti let a ztělesňuje Kuksiho osobní náhled na náš překotný svět. Překrásné asembláže zdobí stěny galerií a muzeí po celém světě a arechlubí se jimi ve svých domovech četné celebrity. Tento úžasný katalog dovolí vůbec poprvé širšímu publiku zakoušet a přijmout výsostné detaily těchto uměleckých děl.

Úvod napsala Corinne Faith Leita, v němž se mimo jiné svěřuje se svými myšlenkami o jeho tvorbě:

Kris Kuksi: Oidipus v zamyšlení

“Při pohledu z dálky na skulptury Krise Kuksiho zakoušíte zcela přirozeně klid a mír. Vypadají jako složité gotické výjevy — obsáhlé a důmyslně konstruované krajiny z času dávno zaniklého. Teprve když se zahledíte pozorněji na Krisův sochařský svět, uvidíte život a živorodost, kterou zachycuje, jak vystupuje z temnot a chaosu. Je v tom i trochu potemnělé satiry. Postavičky v něm vypadají, že se potácejí pod tíhou svého brnění a zbroje, aby najednou s gustem vyskočily, zuřivě bodaje a stříleje svými miniaturními zbraněmi. Hybridi lidí a zvířat postávají ve stínu, s nejistotou se loudají. Velké postavy, jež přihlížejí této bizarní šarádě, se zlomyslně nebo poťouchle usmívají s vědomím, že rozumějí vtipu a že tobě, divákovi, to může chvilku trvat, než ti to dojde.

Obrazy Krise Kuksiho jsou jakousi alegorií moderního světa. Zobrazují válečné scény prošpikované náboženskou a mytologickou ikonografií. Kris nám dovoluje nahlédnout do svého vlastního jungiánského archetypu, ať už je to válečník, hrdina, zlosyn nebo blázen. A my se divíme, jak se můžeme prát s naším vlastním já, s naším prostředím, a proč často jednáme jako blázni, když jde o hmotný zisk. Kris věří, že architektura našeho sociálního života má tolik ostrých úhlů, že to vypadá, že se o ně každou chvíli popícháme. Kromě toho jde také o nadbytek podnětů reklamy, jež zaplavuje náš zrak a znečišťuje to nazírané. Věří, že je to právě tento moderní svět, který nás očaroval a ďábelsky nás mučí, a ono místo spočinutí a osamění je tak daleko, předaleko. Proto si tedy nachází svoji vlastní kreativní osamění; vytváří své skulptury z průmyslového haraburdí, jež by mnozí z nás vyhodili jako odpad. Masově vyráběné figurky, pop-kulturní smetí a malé modely historických postav obývají Kuksiho neoklasické říše. Spousta detailů v jeho díle, neuvěřitelná fúze symetrie a chaosu a uvědomění, že toto moderní hloubání o našem současném stavu záležitostí vyšlo zcela ze srdce amerického středozápadu, si jistě zaslouží následující otázky: Kdo je Kris Kuksi?  Co jej nutí, aby tohle dělal? A proč tolik vlivných lidí, z tolika různých kultur a subkultur, se horlivě zabývá jeho dílem?”

Kris Kuksi: Zvěrokruh

*

© okultura MM=

Uložit