NOVÝ ÆON

121

NOVÝ ÆON

Vůlí vůle jest blaženost.