NOVÝ ÆON

149

NOVÝ ÆON

Vůlí vůle jest blaženost.