NOVÝ ÆON

130

NOVÝ ÆON

Vůlí vůle jest blaženost.