NOVÝ ÆON

107

NOVÝ ÆON

Vůlí vůle jest blaženost.