NOVÝ ÆON

136

NOVÝ ÆON

Vůlí vůle jest blaženost.