NOVÝ ÆON

158

NOVÝ ÆON

Vůlí vůle jest blaženost.