NOVÝ ÆON

186

NOVÝ ÆON

Vůlí vůle jest blaženost.