NOVÝ ÆON

119

NOVÝ ÆON

Vůlí vůle jest blaženost.