NOVÝ ÆON

170

NOVÝ ÆON

Vůlí vůle jest blaženost.