NOVÝ ÆON

398

NOVÝ ÆON

Program duše: Přijít o rozum.
Kvůli Rozumu.