NOVÝ ÆON

195

NOVÝ ÆON

Program duše: Přijít o rozum.
Kvůli Rozumu.