Karel Kryl: astroportrét

49
Karel Kryl, písničkář, básník, spisovatel, výtvarník, grafik, keramik a novinář, redaktor Radia Svobodná Evropa, se narodil za nacistické okupace 12. dubna 1944 dvě a čtvrt hodiny po půlnoci [kde jsem vzal čas narození 2:15 SELČ už si nepamatuji] tehdejšího času v Kroměříži v rodině knihtiskaře, jehož špičková tiskárna za čtyři desítky let fungování vydala řadu proslulých bibliofilií.
Po převzetí moci komunisty byla v roce 1949 tiskárna nejen znárodněna, ale navíc před očima celé rodiny byly tiskařské stroje rozbity a odvezeny do šrotu. To zajisté malého vnímavého Karla poznamenalo na celý život.
Nativní horoskop Karla Kryla nás upoutá bohatostí vztahů – aspektů, tvarově evokuje náruč otevřenou slastem i bolestem života.
Slunce v druhém domě hmotné kultury podněcuje vytváření vnitřního bohatství, po předcích zděděné energie a dispozice, zejména po pradědečkovi keramikovi a otci milovníkovi knih, se tu díky Venuši – Jitřence vtělují do osobnosti všestranně talentované. Karel, proskribovaný režimem pro svůj „buržoazní“ původ, se rozhoduje stát se hrnčířem, navazuje tak na pradědečkovu profesi a studuje v letech 1958 až 1962 střední průmyslovou keramickou školu v Bechyni.
Luna v 11. domě přináší nejen úspěch na veřejnosti díky reflektování společenské a politické situace, ale díky ní si člověk může být dobře vědom nespravedlností a selhání, může se stát ohniskem kolektivního pocitu nespokojenosti a vzpoury.
Však také přinejmenším od poloviny 60. let začíná psát Kryl svébytné protestsongy literárně a poeticky hodnotné, naplněné alegoriemi a citacemi z biblických textů. Přibližně od roku 1967 jsme občas v rádiu slýchali zvláštní naléhavé písně, které se nám vryly do paměti. Nejslavnější svoji píseň Bratříčku, zavírej vrátka, kterou jsme mnozí vnímali jako uplakanou, složil 22. srpna 1968 otřesen a zklamán vpádem tzv. spojeneckých vojsk, který zmarnil naděje na vytvoření opravdové demokracie, tzv. socialismus lidskou tváří. Uran kryjící opozici Krylovy Jitřenky s Neptunem zbavuje těchto iluzí, ale rozráží brány mystického stavu sjednocení se spoluobčany.
Uran v 5. domě tvorby v opozici na Lunu rozvíjí originalitu rozmanitých tvůrčích projevů – byl všeuměl, které mají celospolečenský dopad. Uvědomme si, že do odchodu do exilu v září 1969, vyšla doma Krylovi jen jediná dlouhohrající deska, shrnující tvorbu několika let. Písně z tohoto a dalších alb, pak už do Československa pašovaných, vyvolávaly zuřivý vztek protagonistů normalizačního režimu, protože zlidověly v tom pravém slova smyslu.
Silně postavený Merkur, planeta komunikace, symbolizuje dobrou jazykovou vybavenost a schopnost reagovat okamžitě na podněty a improvizovat. Další silně postavenou planetou je právě zapadlý Mars, který naznačuje přirozené úsilí o překonání osobních handicapů – možná fyzických, ty sem vnáší i Saturn – a vůli k sebetransformaci prostřednictvím práce a služby.
Silně obsazený je Krylův sedmý dům, který odpovídá zkušenostem, jež člověk získává díky těsným vztahům s ostatními osobami, tedy těm vztahům, které v sobě nesou zárodečnou potencialitu účastenství na komunitě – nebo nějakém větším celku, k němuž je jedinec přitahován. Nejedná se tedy jen o vztah dvou izolovaných jedinců, přestože by to byl vztah trvalý.
Důležité je, že vztahy sedmého domu se projevují a fungují na pozadí společnosti a kultury, a teprve v rámci této společnosti či kultury nese plody. To je správný význam manželství nebo obchodního partnerství. V sedmém domu si jedinec uvědomuje, díky vztahům k ostatním osobám, zásadní možnost jak zaujmout příslušné místo a funkci ve své společnosti.
Výzva, kterou tato představa implikuje, může být velmi tíživá. Může vést ke »smrti« individuálního já, k sebeobětování. Dračí hlava zde v tomto domu naznačuje důležitost mezilidských vztahů pro Karla Kryla.
Je tu i Jupiter, který prozrazuje nejen všeobjímající lidské sympatie, promítající se do vzájemného vztahu k obrovskému publiku, kterým je milován. Kryl si dokáže naklonit dokonce i neznámé lidi v cizím prostředí . Že jeho vztahy s lidmi jsou vášnivé, dramatické, sladké i hořké, prostě náročné, zjevuje Plutonova přítomnost v domě lidských vztahů. Jupiter a Pluton jsou v kvadratuře vůči Merkurovi – zde je jádro jeho kritičnosti a náročnosti.
Pokud se vrátíme k Luně a Neptunovi, v tomto horoskopu, už se nebudeme divit schopnosti Karla Kryla jasnozřivě předvídat budoucí vývoj.
Je jedním z prvních, kdo vystřízlivěli z euforie sametové revoluce a vidí nebezpečí, do kterých se naše společnost dostala kvůli neschopnosti vyrovnat se s minulostí, což se markantně projevilo nepotrestáním viníků, nevůlí politiků zabezpečit národní bohatství před rozkradením kádry minulého režimu a bývalými veksláky. Zklamalo ho i chování disentu, dostává se do sporu s jeho špičkami.
Transpersonální planety Uran, Neptun a Pluton hrají v životě Karla Kryla hlavní roli. Tranzit Plutona vůči Mediu Coeli – koruně života probíhá za likvidace rodinné tiskárny, Neptun tranzitující tímto místem asistuje při psaní prvních písní a básní v roce 1962.
Uran v opozici na Venuši ho vyhání do emigrace na podzim roku 1969, jeho opozice na Slunce probíhá v době jeho prvního krátkého manželství, jehož rozpadu těžce želel.
Smrt matky za listopadových událostí, jeho návrat z exilu a prvotní nadšení spadá po přechod Plutonův přes Medium coeli a Neptuna přes Ascendent – národ je jím okouzlen.
Zklamání z polistopadového vývoje, rozpad Československa, který těžce nesl je spojen s kvadraturou Urana a Neptuna vůči Slunci – srdci a nečekaná smrt – náhlá příhoda srdeční je podbarvena rozčarováním Neptunovy kvadratury vůči Slunci a blížícím se Plutonovým přechodem přes Lunu – duši.