Ozvěny maličkostí

256
Robert Rich: Echo of Small Things
(CD, SP008, Soundscape Productions, 2005)

Robert Rich: Echo Of Small Things

CD, 61:14, SP008, Soundscape Productions, 2005
Distribuce v ČR: HORUS CyclicDaemon

„Naše kultura určuje, co je důležité, a co nepodstatné, co je velké, a naopak malé. Smysl a pravá podstata jevů a věcí často čeká v koutě na okraji zájmu. Takto pojatý život je ale v přímém rozporu s každodenní realitou a jejími příhodami. Například: setkáním s náhodným úsměvem, uvědoměním si cyklu ročních období, kvetoucí zahrady či vůně domova. Osobně dávám těmto „obyčejným“ momentům větší váhu než světovým politickým rozhodnutím. Snažím se uvědomovat si krásu a hloubku těchto drobných událostí, jež často přestáváme vnímat.“

Tímto mottem se Robert Rich řídil i v hudební rovině při komponování desky, jejíž pojmenování má díky předchozímu odstavci jasnější kontury. Idea „drobných leč fatálních okamžiků“ spojila již před mnoha lety v přátelství Roberta a fotografa Davida Agasiho. Vyústěním je právě toto deska Echo Of Small Things. David Agasi je lovec přesně oněch „obyčejných“ momentů zaznamenaných v jeho případě povětšinou na černobílý materiál. Ukázka jeho prací je jediným obsahem bookletu alba.

Rich se niterným okamžikům zachycených momentek přizpůsobuje. Ambient tohoto alba je také podobně statický jako fotografické předlohy, ale stejně jako u černobílých obrázků cítíme drobné spodní proudy v pozadí. V základu elektronický sound se líně melodicky převaluje v temnějších rovinách, doplněn o všední field recordings z běžného života. Nechybí ani věrná průvodkyně, klouzavá steel kytara, zvuky akustického klavíru či flétny. Perkuse a rytmy zde nehledejte.

Na albu zaznamenávajícím chvíle ticha nemají pražádné opodstatnění. V prvním okamžiku se vybaví podobnost se společnou deskou Stalker, kterou Rich stvořil ruku v ruce s Brianem Lustmordem, nová deska ovšem přece jenom přináší více světla v duchu alb, jakými jsou Gaudí nebo Rainforest. Pro vychutnání všech drobných maličkostí doporučuji poslech s kvalitními sluchátky.

*

© okultura, MMVI & MMX