Liber Trigrammaton svb figvra XXVII

228

Kniha popisuje průběh Stvoření pomocí obrazu tří proměňujících se principů. Má vztah ke knize Dzyan.


Kniha trigramů aneb proměn aneb Tao s jin a jang

*

1

Není tu Ničeho před jeho třemi formami. Není to, přesto inspiruje vše.

2

Nato sláva Jediného přichází jako nedokonalost a poskvrna.

3

Však Slabým, Matkou, vše bylo uvedeno do rovnováhy.

4

Rovněž Čistota byla mocí rozdělena, silou Demiurga.

5

A Kříž povstal v universu, jež až dosud nebylo.

6

Ale pak se projevila nedokonalost převládajíc nad mizející dokonalostí.

7

Také povstala žena a zastřela horní nebe svým hvězdným tělem.

8

Tu pak vznikl gigant hrůzné síly a činil si nárok na Ducha v tajném obřadu.

9

A zjevil se Mistr chrámu vyvažující všechno. Jeho postava byla nad nebesy a pod zemí a peklem.

10

A proti němu Bratři stezky levé ruky zatemňující symboly. Skryli svoji hrůzu [v tomto symbolu];

protože vpravdě byli

11

Mistr vzplanul jako hvězda a postavil vodní hlídku do každé propasti.

12

Taktéž jistí tajní skryli Světlo Čistoty sami v sobě, aby ho ochránili před pronásledováním.

13

Podobně rovněž činí jistí synové a dcery Herma a Afrodíté, jenže mnohem otevřeněji.

14

Však Nepřítel je zmátl. Předstírali, že to Světlo skrývají, aby ho mohli zrazovat a profanovat.

15

Přesto jisté svaté jeptišky ukryly toto tajemství v písních pro lyru.

16

Pak hrůza Času vše znetvořila ukrývajíc Čistotu ve věci, jež vzbuzuje odpor, ve věci beze jména.

17

Arci, a tu povstali na obloze ti smyslní jako odporná skvrna bouře na nebi.

18

A Černí bratři pozvedli hlavu; arci, odhalili se bez bázně či hany.

19

Také tam povstala duše špinavá a slabá a zprznila všechna naučení Tao.

20

Teprve poté bylo ustaveno Nebe, aby mělo v rukou otěže vlády, neboť forma se projevuje pouze v té nejposlednější zkaženosti.

21

A taktéž Nebe se projevilo v prudkém světle,

22

a v měkkém světle.

23

Potom byly vody z nebe shromážděny,

24

a krusta země skryla jádro plamene.

25

Kolem glóbu se shromáždil širý vzduch,

26

a lidé začali na zemi rozněcovat oheň.

27

Takto byl konec všemu tomu utrpení; přesto však v tomto utrpení je šestinásobná hvězda slávy, která je může přivést zpět k neposkvrněnému Příbytku; arci, k neposkvrněnému Příbytku.

*

© San
© okultura, MMII

Uložit