Milan Kundera: astroportrét

137
Milan Kundera (1967)

Světoznámý Milan Kundera, francouzsky píšící spisovatel českého původu, básník, dramatik, esejista, prozaik a překladatel, který 1. dubna 1929 oslavil 94. narozeniny, se narodil v Brně, přesný čas narození nám není znám. Zemřel v úterý 11. července 2023 ve svém bytě v Paříži.

Otec byl klavírní mistr a rektor brněnské JAMU, syn studoval hudbu, chtěl se v mládí stát spíš skladatelem, hudební kompoziční postupy prý inspirují i jeho literární tvorbu. Pro nás je nanejvýš zajímavé, že počátkem 70. let za nastupující normalizace, kdy byl vymazán z českého veřejného života, publikoval v tehdejším oblíbeném týdeníku Mladý svět pod pseudonymem Emil Werner řadu astrologických sloupků a jeden větší materiál. Jeho francouzští přátelé mu prý zaslali řadu děl skvělého francouzského astrologa André Barbaulta, protagonisty psychologické astrologie. Pamatuji se dobře na ony materiály, neboť to byla jedna z prvních příležitostí setkat se s moderním přístupem k astrologii.

Nativita Milana Kundery i přes neznalost přesného času je dosti výmluvná. Horoskopu vévodí konjunkce Slunce s Uranem, znamení invence, neklidu, inovace, revoluce. Na druhou stranu jde o saturnsko-lunární vědro. Saturn přikrývá při konjunkci Lunu svým ochranným pláštěm, který nedává citům proniknout navenek. Nositelé této konjunkce bývají ostatním lidem nečitelní, stahují se do ústraní, dělají často „mrtvé brouky“.

MK – polední konstelace

Ovšem, je tu na druhou stranu hvězdné obsazení. Stálice Sirrah v konjunkci se Sluncem přináší pocty a slávu, podobně Alamak s Jupiterem se vyznamenává na uměleckých polích a zejména Neptun s Regulem slibují prominentní postavení. Jsou tu ještě tři planety prominentní zastávkou, při níž se mění směr jejich pohybu. Stacionárně-retrográdní Večernice (v konjunkci s Cheironem) a Saturn mohou přinášet obranu v podobě lehkého cynismu a stacionárně direktní Pluton v kvadratuře na Slunce s Uranem dramatické osudy plné divokých zvratů, kterých je Kunderův život plný a tranzity Saturna, Urana, Neptuna a Plutona o tom svědčí.

Přechod Saturna přes Slunce na přelomu let 1938 a 1939 odpovídají stísněné atmosféře druhé republiky a počátků okupace. Po válce Pluton v trinu a zejména Neptun, planeta kolektivistických hnutí v opozici vůči Slunci, přivádí Kunderu do řad KSČ.

V roce 1948 maturuje a začíná studovat na Universitě Karlově literární vědu a estetiku, po roce přestupuje na FAMU, kde studuje režii a scenáristiku.

V roce 1950 je pro kritiku jistého funkcionáře z KSČ vyloučen, což je v té době velice nebezpečná situace, Uran v opozici na Saturna. Setrvává sice na pozicích socialistického realismu, přesto se jeho básnické sbírky dogmatické estetice vymykají.

V roce 1956 po Chruščovově odhalení Stalinova kultu osobnosti je mu členství v KSČ vráceno, Pluton a trioktil Slunce ho uvádí do funkce odborného asistenta na FAMU, kde učí budoucí protagonisty nové vlny českého filmu světovou literaturu. Stává se postupně významným aktérem snah o liberalizaci kulturních poměrů z pozic reformních progresivních komunistů.

V roce 1963 dostává státní cenu za drama z období okupace Majitelé klíčů, mimo jiné Neptun je v tu dobu v kvinkunxu na Slunce.

V roce 1965 za „druhého tání“ politických poměrů píše svůj zásadní román Žert (Uran v konjunkci s Plutonem vyvolávají všeobecnou kulturní revoluci po celém světě), který byl vydán v roce 1967 a způsobil v té době rozruch, díky němu stává se známým i v cizině, v roce 1969 v posledních záchvěvech „pražského jara“ je zfilmován.

Mezitím na konci června 1967 vystupuje se svým kritickým projevem na legendárním IV. sjezdu československých spisovatelů, který vyvolá protiútok konzervativních sil vedených tehdejším šéfem KSČ a presidentem republiky Antonínem Novotným. Podzimní represe vyvolají Novotného pád na počátku ledna roku 1968. Pražské jaro je odstartováno.

Po porážce Pražského jara a za počínající normalizace v roce 1970 a 1971 je opět vyloučen z KSČ a vymazán z veřejného kulturního a politického života. Uran tranzituje proti Slunci a své pozici v nativitě, je o zásadní přelom v jeho životě. V té době píše výše zmiňované astrologické sloupky do týdeníku Mladý svět.

V roce 1975 za Plutonovy opozice vůči Slunci odchází do emigrace ve Francii.

V roce 1979 je zbaven československého občanství a v roce 1981 stává se francouzským občanem.

V roce 1984 vydává kontroverzní román Nesnesitelná lehkost bytí, který je odmítnut i disidentským i kruhy v Československu; Uran tranzituje trinem vůči Slunci. Tento román je nepříliš zdařile zfilmován v roce 1988; Pluton kvinkunx Slunce.

Nesmrtelnost: Člověk a jeho obraz

Svůj poslední česky psaný román Nesmrtelnost vydává ve francouzském překladu v roce 1990 za Uranovy kvadratury vůči Slunci. Česky vyjde až o tři roky později.

Od Neptunova sextilu vůči Merkurovi už píše jen francouzsky. Do Česka se vrací jen inkognito, stahuje se do ústraní, málokoho přijímá. Typické pro konjunkci Saturn Luna.

Na podzim roku 2008 vypukla aféra kolem zatčení agenta chodce Miroslava Dvořáčka, kterého měl 14. března roku 1950 Milan Kundera udat policii. Pluton se blíží k Saturnovi nativity. Je to tranzit, který vynáší na světlo temné situace z minulosti, často se jedná o zmanipulované kauzy, falešná obvinění v tomto případě díky ahistorickému pohledu na minulost.

Milan Kundera se nepříliš efektivně hájil. Astrologie nám nedokáže odhalit pravého viníka a udavače, připomeňme, že v roce 1950 byl Milan Kundera vyloučen z KSČ a mohl mít pocit, že se tehdy vůči němu jednalo o provokaci ze strany Státní bezpečnosti.

Přes to všechno je Milan Kundera jedním z mála světových spisovatelů, kteří se narodili a působili v naší zemi, a to mu nikdo neodpáře, ani on sám ne.

Ψ


Pozn.: Existuje podezření, že Dvořáček byl udán agentem StB v exilu, a že byl od okamžiku přechodu hranic StB sledován.