O umění do nebe volati

681
František Kabelák: Kniha tajemství velikého šému. Magické charaktery zvířetníku (HORUS, Brno 1998)

František Kabelák: Kniha tajemství velikého šému. Magické charaktery zvířetníku

288 stran, HORUS, Brno 1998, vázané
ISBN 80-901884-5-1

*

Výše jmenovanou knihu vydal v roce 1944 František Kabelák v počtu deseti ručně číslovaných exemplářů, určených příznivcům a badatelům hermetismu v Knihovně tajných lóžových iniciací v edici Eulis. Reprint tohoto legendárního díla, o němž se mezi hermetiky dosud více mluvilo než vědělo, vyšel na sklonku roku 1998 péčí brněnského nakladatelství HORUS jako 4. svazek Sebraných spisů Františka Kabeláka. Vydání, které se opírá o jediný zachovaný (resp. dnes známý) výtisk této knihy, je doplněno o faksimile dosud netištěných Magických charakterů zvířetníku a o rovněž nikde nepublikované úryvky z Kabelákova deníku. Tyto tři magické lahůdky rámuje zasvěcený doslov od předního českého hermetika skrývajícího se pod pseudonymem San.

Tuto knihu přivítají jistě nejenom Kabelákovi ctitelé, ale nepochybně i zájemci o dílo Františka Bardona, neboť Kabelákova práce zvláštním způsobem souvisí s Bardonovou knihou Praxe magické evokace: částečně se s ní překrývá, částečně ji doplňuje a částečně s mí i koliduje. Rozsáhlý soubor magických signatur, které včetně pokynů pro práci s nimi vydal rok před svou smrtí František Bardon (Freiburg 1957), nese pečeť tajemství. Bardon nikde nepíše, odkud signatury získal, a hlavně neuvádí všechny signatury, které by v tomto magickém systému měly figurovat (zejména signatury tzv. protigéniů). Mohli bychom věřit, že Bardon tyto signatury sám vytvořil, kdyby právě Kabelák nepublikoval již v roce 1940, tedy o 17 let dříve, dvě knihy těchto obrazců (Charaktery a pantákly Luny a Knihu tajemství velikého šému), z nichž druhá obsahuje i charaktery merkurských protigéniů Bardonem nezveřejněné. Odkud signatury pocházejí, není známo. Jisté je pouze to, že dodnes nebyly zveřejněny všechny. Natruc tajnůstkářům teď vyšla alespoň část toho, co uznal za vhodné zveřejnit (nebo spíše co stihnul vydat) sám Kabelák. Potěšení přezkoumat, do jaké míry se Kabelákovy signatury shodují či rozcházejí s obrazci Bardonovými, budiž přenecháno čtenáři.

Pokud by snad někdo nevěděl, co si má s touto povýtce obrázkovou knížkou počít, říká to San v doslovu jasně: do nebes volati. Jak? To sdělil Kabelák pouze svým žákům (a Bardon veřejnosti).

Dodejme ještě, že kniha je vytištěna barevně na křídovém papíře se solidní celoplátěnou vazbou, dnes již – žel – tak vzácně se vyskytující. Vážení příznivci věd hermetických, sáhněte do měšce a nenechte si ujít tuto literární senzaci!

Uložit