Ripleyho svitek

605

Duší i tělem přeji
naplnění celému světu
najdeš ho všude
a kdo jej nalezne, nabude milosti

V tomto světě proniká vším
kutálí se jako míč
však chápej správně
jakým dílem zabývat se nemáš

Pročež budeš vědět, kde začít
čím jest a co je jemu podobno
mnoho jmen dozajista má
však vše je jediné přirozenosti

Do tří musíš je rozdělit
a pak je v Trojnost opět spojit
a ze všech učiníš jen jediné
hle, tu pak jest kámen filosofů

*

George Ripleymu (?1415-1490) nebránilo jeho působení v řádu sv. Augustina v hrabství Yorkshire v dalším prohlubování znalostí v alchymii tím, že cestoval po Evropě. Poté, co strávil jistý čas ve Francii a Německu, usadil se Ripley s papežskou podporou v Římě na dalších téměř dvacet let.

V době jeho návratu do Anglie v roce 1477 se uvádí, že Ripley už znal tajemství transmutace. Někteří věří, že značné dary, jimiž Ripley pomáhal maltézským rytířům při jejich boji proti Turkům, pocházely z prodeje zlata, které vyráběl ze základních kovů. To jenom posílilo jeho reputaci a slávu.

Ripley byl jedním z prvních, kdo vydal díla renomovaného alchymisty z 13. století, Raymonda Lulla. O jeho vlastních spisech, čítajících na více než dvě stovky rukopisů, se praví:

„Ripley si osvojil alegorický přístup k alchymii a jeho nejdůležitějšími spisy jsou jeho veršované Alchymické komentáře, v nichž popisuje alchymický proces ve dvanácti scénách nebo ‚branách‘, a zejména jeho emblematický Ripleyho svitek.“

Tento pozoruhodný Ripleyho svitek je, jednoduše řečeno, alchymickým manuskriptem, který v kryptických obrazech líčí výrobu kamene mudrců.

Existuje celkem dvacet jedna svitků, v držení převážně v Anglii a ve Státech. Většina z nich – včetně níže uvedené verze z Yale – mají podobný grafický design a jsou považovány za jediný výtvor. Čtyři svitky jsou tak odlišné, že spadají do druhé skupiny. Byly okopírovány z ranějších originálů, jež se mohou datovat do konce 15. století. Třebaže mají různou velikost, většina svitků je kolem šesti metrů dlouhá a asi čtyřicet pět centimetrů široká.

Ripleyho jméno je se svitky spojováno z toho důvodu, že jeho alegorická poesie se objevuje v řadě pozdějších verzí. (Existuje domněnka, že koňské kopyto na druhém konci hole – na opačné straně je navinut svitek – , kterou drží figura na spodku, tvoří jeho ‚signaturu‘). Jednadvacet svitků vzniklo po Ripleyho smrti v 16. století a začátkem sedmnáctého. Naše verze se datuje zhruba do roku 1570. Některé jsou nekolorované nebo jen v hrubých obrysech obtažené, takže svitek z Yale je určitě jedním z nejkvalitnějších manuskriptů, jež existují.

Na svitku nahoře lze snadno najít postavu alchymisty (možná Herma Trismegista) a řadu alchymických symbolů v řetězcích rondelů spojených se svatou knihou četné ikony zobrazující pád Adama a Evy a Hermova ptáka kousajícího se do svého vlastního ocasu. Pírka zastupují duchovní element, tady jsou dvoubarevné a viditelně propojují vertikální scény.

*

Ripleyho svitek

*

Ripleyho svitek

 

*

Translation © San, MMX

Uložit