Alchymické laboratoře

842

»Tolik jsem si přál zjevit vám v tomto pojednání kámen starých, nakolik je mi to dovoleno, abyste i vy mohli dojít poznání onoho největšího z pozemských pokladů ku zdraví vašemu a spokojenosti v tomto slzavém údolí.

Píši o tom nikoli pro své vlastní dobro, nýbrž pro blaho příštích generací, a třebaže řeknu jen málo, ba skoro nic, to, jaký význam mají má slova, je nejvyšší důležitosti. Hloubej o tom zhusta, abys našel onu skálu, jež jest základem kamene pravdy, světského štěstí i věčné odměny«.

*

Alchymistova laboratoř. Amphitheatrum Sapientiae Aeternae, Heinrich Khunrath (1595)

Alchymistova laboratoř. Amphitheatrum Sapientiae Aeternae, Heinrich Khunrath (1595).

»Alchymická klasika, nejznámější dílo Heinricha Khunratha. Toto dílo je prodchnuto zvláštní směsicí křesťanství a magie, ilustrováno četnými, ručně kolorovanými rytinami, zvýrazněných zlatem a stříbrem. Khunrathovy spisy přinášejí napětí mezi spiritualitou a experimentem, oplývají symbolismem a jejich rytiny byly na Sorbonně v roce 1625 příčinou nelibosti, a nyní přitahují pozornost učenců.«

*

Dvanáctý klíč Basila Valentina (Basilius Valentinus) z knihy Ein kurtz summarischer Tractat (1599)

Tento emblém je znám jako Dvanáctý klíč Basila Valentina (Basilius Valentinus) a v knize Ein kurtz summarischer Tractat se poprvé objevil roku 1599. Výše uvedená verze (clavis = klíč) se objevila u Michaela Maiera v knize Tripus Aureus, kterou vydal Theodore de Bry roku 1622.
Lev proměňuje hada do své vlastní tělesnosti, když jej pohlcuje, neboť kámen filosofů má moc transmutovat či transformovat všechny nedokonalé kovy ve zlato; však ryzího zlata je třeba jako jedné z ingrediencí. Ó, kterak však člověk získá kámen filosofů? Toť právě věčná otázka…

*

Distillatio Jana van der Straeta, Nova Reperta (1580)

Distillatio od Jana van der Straeta, původně vyšlo v jeho Nova Reperta v roce 1580.

*

The second Booke of Distillations, containing Sundrie excellent Secret remedies of Distilled Waters, z knihy The Practise of the New and Old Phisicke Conrada Gesnera (1599)

The second Booke of Distillations, containing Sundrie excellent Secret remedies of Distilled Waters aneb Druhá kniha destilací obsahující všelijaké vynikající tajné medicíny z destilované vody. Anonymní dřevoryt zobrazující alchymistu v jeho laboratoři. The Practise of the New and Old Phisicke od Conrada Gesnera, 1599.

*

Druhý obraz praktické chymie, The Universal Magazine (1748)

Druhý obraz praktické chymie, The Universal Magazine, vol. 2, 1748.

Vysvětlivky k obrázku:

1. Železný hák na čištění krbu.

2., 3., 4. – různé druhy kleští.

5. Železné kroužky na lámání skla.

6. Tyglík z grafitu.

7. Pícka k destilaci čpavkové vody: a) hliněná hlavice, b) pícka obsahující železný kelímek.

8. Pícka na žíhání: a) chladicí lázeň pro pícku, b) písečná lázeň.

9. Balneum Mariae.

10. Tavicí pícka: a), b) dvojice menších dvířek k ohništi pro příležitostné otevírání, když je zapotřebí ověřit, zda na hmotu působí oheň, aneb je-li třeba přiložit; c) velká dvířka pro vložení tyglíku do pícky.

11. Malá pícka, v níž sublimuje sirný květ v malých množstvích; a) dva malé vzdušníky na vhánění vzduchu: b) je hliněná nebo železná horní část pícky: c) je nádoba obsahující síru v pícce.

12. Běžný skleněný zvon pro sublimaci síry: a) je nádoba obsahující hořící síru, pod ní je vzdušník.

13. Prostornější aparát na sublimaci síry: a) je velká retorta se spodním otvorem vybíhající do sběrné tubulární nádobky, nahoře je hubice; e) skleněná třecí miska; d) konkávní skleněná destička uprostřed s dírkou; c) kelímek na mast překlopený přes perforaci na d), b) je tyglík obsahující hořící síru.

*

Alchymista, Pieter Bruegel starší (1558)

Alchymista od Pietera Bruegela staršího (1558).

*

Facies Interna Laboratorium Academici Traiectini, z knihy Pyrosophia, Succinte atque Breviter Iatro-Chemiam, rem Metallicam et Chrysopoeiam Pervestigans od Johanna Conrada Barchusena (1698)

Facies Interna Laboratorium Academici Traiectini (pohled do laboratoře na universitě v Utrechtu). Pyrosophia, Succinte atque Breviter Iatro-Chemiam, rem Metallicam et Chrysopoeiam Pervestigans od Johanna Conrada Barchusena (1698).

*

Laboratoire et Table des Raports, Benoît Louis Prévost: Recueil de Planches, sur les Sciences, les Arts Libéraux, et les Arts Méchaniques (1772)

Laboratoire et Table des Raports. Rytec Louis-Jacques Goussier. Benoît Louis Prévost: Recueil de Planches, sur les Sciences, les Arts Libéraux, et les Arts Méchaniques (1772).

*

Alchymista, David Teniers (před rokem 1690)

Alchymista. Originální malba od Davida Tenierse (před rokem 1690). Tuto verzi vyryl Jacques-Louis Pérée (1769).

*

Chymik, David Teniers (před rokem 1690)

Chymik. De la Galerie de S.A.S. Monseigneur le Duc d’Orléans. Originální malba od Davida Tenierse (před rokem 1690). Tuto verzi vyryl F. B. Lorieux někdy kolem roku 1700. Alembik a tyglík na pícce uprostřed; v pozadí rozličné přístroje.

*

Kabinet pana le Bruna, Louis-Claude Le Grand (kolem roku 1700)

Tiré du Cabinet de Mr. le Brun. Originální malba Thomase Wycka. Tuto verzi vyryl Louis-Claude Le Grand někdy kolem roku 1700.

*

Le Docteur Alchimiste, David Teniers (před rokem 1690)

Le Docteur Alchimiste. Originální malba od Davida Tenierse (před rokem 1690). Tuto verzi vyryl Jacques Nicolas Tardieu někdy kolem roku 1700.

*

Le Plaisir des Fous, David Teniers (před rokem 1690)

Le Plaisir des Fous (Radost bláznů). Originální malba od Davida Tenierse (před rokem 1690). Tuto verzi vyryl Pierre-François Basan někdy kolem roku 1700. Tento satirický pohled na alchymistu ukazuje, že ne všechny ilustrace je třeba brát příliš vážně.

*

Translation © San, MMX

Uložit