CHAOS & NOVÉ PARADIGMA: SLOVO úvodem

219

Po sedmileté odmlce od vydání posledního tištěného sborníku Revue HORUS (1995) jsme se rozhodli shromáždit články z let 2002-2004 od nejrůznějších autorů na téma
CHAOS & NOVÉ PARADIGMA

Vlivem „okolnosti nekonečné & neznámé“ postupně docházelo při uveřejňování k chaotickým časovým posunům.
Nuit budiž za to velebena!
Možná právě podoba a téma prvního virtuálního čísla nejlépe vystihuje posun, který mezitím nastal.
Nevylučujeme, že v budoucnosti vybrané články nespatří světlo světa i na papíře, takto se nám však dostává možnosti reagovat bez odkladu na okulturní jevy, které vytváříme a ony utvářejí nás.
V tomto oboustranném rození doufáme pozorovat přítomnost toho Třetího.

*

Velectěný poklopče & sukýnko,

Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Jak minulé světelné roky, tak i nyní házíme ti diamantovou spršku do očí, aby ti v nich zajiskřilo a kříslo o něco, co tě jme až do morku kostí.
Bude to hodně tvrdé, by to bolelo a čarokrásné, by to nepustilo.
Musíš přivtělovat!
Obcuj s Nuit na Jejím převelikém těle, pojídej dítka Její, po nichž ruka tvoje chňapne, v možnostech se utápěje vědomí si rozšiřuj Hadita velebíce a činorodý buď jako Ra-Hoor-Khuit!
Lidé!
Pojďte do apriorního světa!
Odkloňte se od pasivní inspirace!
Prověřte si, co vás motivuje!
Nalezněte svoji pravou vůli!
Rozuzlete svoji psýchu!
Pozorujte realitu!
Buďte hotovi změnit své paradigma!
Ne proto, že je to právě aktuální, ale proto, že se máte obávat pevných struktur!
Co je protikladem změny paradigmatu? – Zatvrzelý dogmatismus!
Následujte tyto kořeny až po kreativní Chaos, až k místu jejich stvoření, pak kořeny uvolněte – teprve tehdy už pro vás nebudou na Cestě žádné karmické výmoly a jiné neznámé léčky.
Zdá se nesmyslné chtít oloupat třetí suknici cibule dříve, než se oloupe svrchní vrstva a po ní druhá.
Začněte od začátku! Začněte od první sukénky; arci, začněte už od první sukýnky.

Láska je zákon, láska pod vůlí.

*

© HORUS, MMII e.v.
U původních i přejatých příspěvků je © bděle střežen Svatým andělem strážcem. Proto: vari!

Uložit