Hodie legendus est Liber Legis…

428
V/A AL
(HCD XXXI, HORUS CyclicDaemon, 2005, 2CD)

V/A AL

2CD, HCD XXXI, HORUS CyclicDaemon, 2005
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

Knihu Zákona (Liber AL vel Legis) Aleistera Crowleyho vydalo v českém překladu před lety nakladatelství Horus a nyní se k ní vrací vydáním hudební antologie, oslavující 100. výročí jejího vzniku.

Liber AL byla údajně sepsána během tří hodin ve třech dnech, kdy ji Crowleymu diktovala kosmická entita Aiwass. Sugestivním slohem přináší poselství nového věku, manifestuje naprostou svrchovanost svobodného projevu vůle a lásky a zakládá Crowleyho nábožensko-filosofický koncept Theléma. Mottem a nejznámější větou knihy je provokativní teze „Dělej co ty chceš, ať je cele Zákon.“ 220 veršů je rozděleno na tři části (Nuit, Hadit a Ra-Hoor-Khuit), v nichž vystupují božstva a symboly odvozené z egyptské mytologie a kosmologie.

Ať byl Aleister Crowley sebevíce kontroverzní osobnost a jeho výtvarná a literární činnost jakkoli neumělá a epigonská, zasáhnul a inspiroval svým dílem několik generací. Trvalý odkaz zanechal jako mimořádně vzdělaný mág a okultista. Z jeho četných prací zůstává nejvlivnější právě Kniha Zákona, která již byla inspirací současné temné hudby, největší měrou skupiny Current 93 a temně ambientního Coph Nia, jenž si z ní vzal jméno a věnoval jí celé album That Which Remains. Avšak takovéto soustředěné pozornosti mnoha interpretů se jí dostává poprvé.

Symbolicky bylo vydáno 418 číslovaných kusů této kompilace v esteticky vytříbené formě. Jako schránka slouží majestátní černá krabička, jíž vévodí znamenitá grafická koláž Johna Coultharta. V jejím středu pozvedá ruce Aleister Crowley, obklopen výjevy, připomínajícími jeho pobyt v Egyptě, kde Liber AL vznikla: sokolí bůh Horus, orientální krajina s chrámovými kupolemi, řádek z rukopisu knihy, sevřený mezi sfingami, hieroglyfický rám. V horní části kompozice, kam nás nasměruje Crowleyho gesto a stočený pohled, září anděl s řeckým nápisem „thelema“ (vůle), spolu s „agape“ (láska) klíčovým pojmem knihy. Tento obraz se opakuje i na obálce osmistránkového bookletu a do třetice na samostatné reprodukci formátu A3. CD jsou ukryta v černožlutém papírovém obalu a nesou na sobě magické obrazce, nerušené jiným textem.

HORUS CyclicDaemon udržuje na velkorysé úrovni nejen výpravu, ale i samotný hudební obsah. Stejně jako u předchozí kompilace Lust from the Underworld (2004) jsou tu dvě CD dosud nevydaných skladeb, jejichž koncepce a interpreti vycházejí z podobného základu. Rozdíl mezi oběma disky je tentokrát výraznější a je formulován v bookletu jako komplementarita „Songs“ (CD 1) a „Ambient/ electronix/ experimental“ (CD 2).

„Remember all ye that existence is pure joy; that all the sorrows are but as shadows; they pass & are done; but there is that which remains.“ (2:9)

„Pamatujte vy všichni, že existence je ryzí radost; že všechny žaly jsou jen jako stíny; ony pominou & jsou pryč; ale ona je, která trvá.“

Přistoupíme-li k přehrávači a vložíme první černou hostii, ocitneme se na sabatu, kde to posluchači Hexentanz již dobře znají. První skladba Oh, Blessed Beast oplývá energií, rychlý symfonický motiv roztáčí kolo čarodějnic a zastavuje se jen, aby mohla zaznít slova Nuit z první části Liber AL: „Jsem dcera Západu Slunce s modrými víčky, jsem odhalená nádhera smyslné noční oblohy!“

Simon AA Kölle a Simon Heath jsou nejznámější jako autoři imaginativní neoklasické hudby, plné vynalézavých zvukových samplů. Kromě jejich nejznámějšího projektu Za Frûmi – hudby z fantasy světů plných skřetů a upírů – navršili množství dalších identit, pod nimiž tvoří i odděleně. Na první pohled tedy není poznat, že třetina skladeb prvního disku je právě jejich dílo. Hudba projektu Musterion (skladba Baphomet – The Magus, The Fool (Fo-Hi), The Voyager) zachycuje dění, vyvěrající z paměti místa, je poskládaná ze zvuků, které se plynule mění, jak procházíme s ozvěnou kroků otevírajícími se dveřmi, ze stropu jeskyně padají kapky, hukot větru se mísí s ženským prozpěvováním, doléhají k nám hlasy lidí a zvířat a nezřetelná inkantace Baphometova – Crowleyho hlasu. Abnocto (Arcane Knowledge) je ryze instrumentální hudba, která má nejblíže k Za Frûmi (Aiwass), temné středověké atmosféře, přicházející za zvuku bubnů a trub a ke konci skladby promlouvající hlubokým skřetím hlasem známé věty „Do what thou wilt…“

Atrium Carceri (Abra cad dabra) se od ostatních projektů odlišuje nejvíce, je to odvíjející se vřeteno těžknoucích stínů, ambient nejtemnější s deformovaným Crowleyho hlasem, pronášejícím zaklínadlo.

Duparc je nový vedlejší projekt The Mystery School a jejich A rebours je klidná půvabná skladba s ženským zpěvem, lákajícím na cestu přes práh smrti. Encryption jsou další vyslanci hudebního vydavatelství Waerloga Records, k němuž náleží Za Frűmi & spol. The Serpent Flame je druhá a poslední skladba, v níž se setkáme s ženským vokálem, který nás s pomalým rytmem se ubírající orchestrální melodií přenese do pochmurné středověké atmosféry. Lithograph od Unto Ashes je pozvolná instrumentální píseň hraná na kolovrátek s přídavnými ruchy, harfou a kytarou. While Angels Watch se vracejí ke své rané nahrávce Walpurgis-Night a přinášejí její novou verzi. Je to mluvené slovo s hudebním pozadím pro desetiminutovou recitaci Crowleyho básně. Osmá skladba Psychic Scent od Genesis P-Orridge (slova) a Cotton Ferox (hudba), jejichž jeden člen napsal úvodní slovo do bookletu této kompilace, by se dala charakterizovat jako okultní orientální downtempo. Transfagula (They Eat Their Young) působí jako hudba k nějakému blasfemickému rituálu, stěna exaltovaných hlasů, flétna, přerušená divokým bubnováním, do nějž se neodbytně vplétá nervní motiv, připomínající přesamplovaný vřískot. Uklidňující pak je prostá neofolková Stern od Belborn, inspirovaná třetím veršem Liber AL „Každý muž a každá žena je hvězda.“ I zde je použit vzorek Crowleyova projevu. Psychonaut 75 je zastoupen rituálně-industriální skladbou pojmenovanou přímo Liber AL vel Legis.

„I am the flame that burns in every heart of man, and in the core of every star.“ (AL, 2:6)
„Já jsem plamen, který hoří v srdci každého muže, a v jádru každé hvězdy.“

Druhý disk je jako přecházení po alchymistické laboratoři a naslouchání hučícímu athanoru, skřípotu a bublání aparatury a cinkotu moždířů. Jsme na místě, kde se dějí zvuky, které nejsou ani tak připraveny k poslechu, jako spíše k experimentování a hledání. Pro některé tyto skladby je příznačné vykročení k utilitarismu – jejich mimohudební funkci. Je to nejvíce případ úvodu CD – Auf den Zinnen od Hadit je popisována jako magický nástroj, jenž otevírá bránu do metafyzických sfér, kde podrobí realitu nejvyššímu stupni abstrakce a poté ji znovu rekonstruuje. Pokud to takto funguje nemohu posoudit, ale hudebně se mi toto pulzující zrnění hluku jeví jako nezajímavé a jeho umístění by bylo patrně vhodnější ke konci disku.

Secret Name od Silence & Strength se ubírá vpřed za pomalého rytmu bubnu a v průběhu přidává různé zvuky, které tvoří pozadí k modulovanému přednesu veršů z třetí části Liber AL. Poutavá a uhrančivá kompozice. Gydja je hudební pseudonym Seveřanky Abby Helasdóttir, která skládá temně ambientní a elektroakustickou hudbu těsně spjatou s magií a šamanskou tradicí. By a Secret Name oplývá bohatostí zvuku, z nějž se vynořuje a zanořuje tajuplně šeptající hlas. 4th Sign of Apocalypse se zatím objevilo na všech kompilacích HCD. Tentokrát přináší noise ambient se strojovým skřípotem a k nepoznání deformovanými hlasy. Melodičtější skladbou je Aleister, Aiwass & Infek (The Circus of the Scars) s rafinovaně vrstvenými zvuky, hlasy a smyčkami. Autoři šestého experimentu si libují ve slovních hříčkách, své jméno píší 3LCF (Trilucifer) a I Was znamená jistě Aiwass. Pro jejich opus jsou typické zpomalování zvuku a jeho ozvěny. Ah Cama-Sotz je Herman Klapholz, autor temného ambientu a industriálu. Death Is Forbidden je věta z Liber AL a těžkou industriální atmosférou nás doprovází hlas Aleistera Crowleyho.

Experimentální The Beauty of the Beast se drží jedné zvukové plochy, jejíž tónina se mění a kolem ní oscilují zvukové efekty. Chaos as Shelter používá jako nástroje mj. krátkovlnné rádio, válec z pračky, didgeridoo a kravské zvonce.

This Morn‘ Omina (The Manifestation of Nuit) v první půli skladby rozechvívá vzduch odeznívajícími tóny fléten a v druhé vyvstane rytmus a inkantace. Rytmickým temným ambientem s šepotem, rozmazávajícím se v ozvěnách, je zastoupen polský Artefactum (Lapis Lazuli). Něco úplně odlišného je Satorii (Another Prophet Shall Arise) s monumentálním válečným tlukotem valícího se rytmu. Nakonec zbyla přece jen jedna píseň – Ossaserpia (Donkey Fell Eyesleep), melancholická ukolébavka ze strašidelného domu, v jehož opuštěné hale zrovna odbíjejí staré hodiny.

Celá kompilace je výjimečně soudržná a vysokým stylem naplňuje jednotící ideu. Všechny skladby se ve své žánrové variabilitě drží tématu a dávají tak vzniknout vpravdě uměleckému dílu, věrnému myšlence i formě.

© Jan Luffer
© okultura, MMV

*

Uložit