Liber LXXVII – OZ

520

„Zákon je pro všechny.“ AL, I:34

„Jednoduchost byla klíčem k vítězství všech ideologických válek“, píše Jack Parsons, „a dnes ji magie nemá. Přitom je to kostra Práv člověka a tvoří obal všech základních děl literatury. Avšak pravé tělo se tu ještě nikdy neukázalo.“

A právě takový člověk je arcimágem, který ovládá vril. Člověk rozvinutý do konečného stupně – jak tento postup a proměnu popisuje např. i Arthur Machen ve své knize Veliký bůh Pan – je falem, jímž protéká magická energie, magický proud.

„Toto je zákon silných: to je náš zákon a radost světa“. – AL, II:21

„Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon“. – AL, I:40

„Ty nemáš žádné právo než konat svoji vůli. Tak čiň, a nikdo další nechť neřekne ne“. – AL, I:42-43

„Každý muž a každá žena je hvězda“. – AL, I:3

Není jiného boha než člověka.

1. Člověk má právo žít podle svého vlastního zákona –
žít takovým způsobem, jaká jest jeho vůle:
pracovat tak, jaká jest jeho vůle:
hrát si tak, jaká jest jeho vůle:
spočinout tak, jaká jest jeho vůle:
zemřít kdy a jak chce.

2. Člověk má právo jíst to, co jest jeho vůle:
pít podle své vůle:
přebývat tam, kde chce:
křížem krážem cestovat, jak chce.

3. Člověk má právo myslet si, co chce:
mluvit to, co jeho vůle jest:
psát to, co jeho vůle jest:
kreslit, malovat, rýt, leptat, modelovat, stavět to, co chce:
oblékat se, jak chce.

4. Člověk má právo milovat to, co chce:
„syťte se dle libosti a vůle láskou tak, jak chcete, kdy, kde a s kým chcete!“ – AL, I:51

5. Člověk má právo zabít ty, kdož by chtěli těmto právům odporovat.
„otroci budou sloužit“. – AL, II:58

„Láska je zákon, láska pod vůlí“. – AL, I:57

*

*

*

*

*

*

*

Poprvé vyšlo © Revue HORUS – Thelémské texty pro Nový Æon, 1995 e. v.
Okultura e-© MMII

Uložit