Povzdechnutí věků

169
Steve Roach: Sigh Of Ages
(CD, PRO246, Projekt, 2010)

Steve Roach: Sigh Of Ages (CD)

PRO246, Projekt, 2010
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

Steve Roach nás opět překvapil a potěšil velmi hlubokým albem. Pracoval prý na něm deset měsíců, kdy sbíral hudební materiál při svých pozdních nočních a časných ranních rozjímáních ve svém studiu. V tomto osamocení a atmosféře arizonské poušti, která je umocňovala, nechal proudit své nejosobnější vnitřní stavy vědomí a zkusit je nahrát.

Z toho všeho vybral nyní šest skladeb, které vytvořily toto album s délkou jeho obvyklých 73-74 minut. O názvu dlouho přemýšlel, až mu přišel sám. Sigh Of Ages by se dalo přeložit jako Povzdechnutí věků, čili nostalgická vzpomínka na vše minulé, co se přenáší věky stále dál a dál. To symbolicky vyjádřil zamyšlenou sochou anděla podpírajícího si rukou hlavu, a potom též některými názvy skladeb – Morning of Ages, nebo Return of the Majestic.

K vyjádření svých pocitů se Roach vrátil ke starým, dobrým, jím oblíbeným analogovým a polyfonním syntetizátorům, které mají vřelejší zvuk než současné. Připomínají tak jeho alba z počátků tvorby, např. Structures From Silence či Quiet Music, které se vyznačovaly prostotou, minimalistickým opakováním frází a stupňováním jejich emotivního účinku hlavně zesilováním a zeslabováním zvuku. Totéž se později objevuje ve velmi propracované formě a komplikovaných, vícevrstevných, zvukových strukturách u alba Mystic Chords & Sacred Spaces a u loňského alba Dynamic Stillness, kde se přidává navíc jeho zkušenost s dynamickou podobou meditace a holotropními stavy vědomí.

Všechny tyto prvky Roach promítnul do skladeb tohoto alba. Jejich délka se pohybuje od 10-16 minut, jak si snadno odvodíte z jejich počtu a celkové délky CD. Výsledný pocit je vždy velmi meditativní a klidný, speciálně u třetí skladby Sentient Breath, ale to není zas až takovou výjimkou. V každé ze skladeb je využito některého z prvků, které jsem výše zmínil. Nálada je tentokrát světlá, pozitivní, žádný temný ambient. Velmi podnětné album – takže už jen poslouchat…

© okultura & Jiří Mazánek, MMX

*

Uložit