Velká arkána Jaka Flashe

390
Jak Flash

Tato série fotografií mladého britského fotografa Jaka Flashe by se mi líbila i tehdy, kdyby se na nich nevyskytovali pohlední muži; přitažlivost se nachází v thaumaturgii. Pro opus Velká arkána si vzal jako zdroj inspirace tarotové trumfy a snaží se reinterpretovat jejich symbolismus, zatímco lpí na hieratické povaze tradičních obrazů. O tomto díle říká fotograf následující:

„Rozvinul jsem svá vlastní témata opírající se o geometrické tvary, takže jsem mohl zakódovat do obrazů své vlastní významy. Obrazy na sebe navazují a lze je do určité míry číst téměř jako příběh nebo komentář. Různé náznaky, jež používám, jako třeba krychle, trojúhelníky a koule pomáhají sdělovat mé ideje. Krychle například představuje hmotný svět a trojúhelník naznačuje změnu. V takovém obraze, jakým je Viselec, vidíme dva muže pevně usazené na velké krychli, zatímco nad jejich hlavou se jiná krychle dělí na malé kostky a ty krouží kolem nich. … Milenci jsou interpretací pádu člověka z Ráje. Muž zde představuje samotné lidstvo při jeho pádu poté, co pojedl ovoce ze Stromu poznání (dobrého a zlého), když odmítl věčný život (více zde).“

Sám Jak Flash o sobě říká: „Inspiraci nalézám u: filosofie, mužů, fotografování, fantasy, anime, umění, ničení, módy a sexu. Mé motto: Navrhovat. Stvořovat. Ničit. Předělávat.“

Kniha The Major Arcana je dostupná u Blurb.

*

Velká arkána

Jak Flash: Kolo štěstěny
Jak Flash: Slunce
Jak Flash: Smrt
Jak Flash: Velekněžka
Jak Flash: Spravedlnost
Jak Flash: Luna
Jak Flash: Síla
Jak Flash: Ďábel
Jak Flash: Císař
Jak Flash: Císařovna
Jak Flash: Blázen
Jak Flash: Viselec
Jak Flash: Poustevník
Jak Flash: Hierofant
Jak Flash: Válečný vůz
Jak Flash: Milenci
Jak Flash: Mág

*

Text © John Coulthart, 2010

Uložit