Aes Dana: Season 5 (CD)

298
Aes Dana: Season 5
(CD, inre 039, Ultimae Records, 2010)

Aes Dana: Season 5

CD, inre 039, Ultimae Records, 2010
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

Zde si přijde na své ten, kdo se zajímá o styl nazývaný psy-trance. Myslím, že byl vytvořen hlavně členy hippies a podobně orientovaných lidí v indickém nezávislém městě Goa, na pobřeží moře. Bylo třeba nalézt hudbu, která udržela zúčastněné celou noc bdělé, aby mohli v transu tančit. Samozřejmě, že to často též podpořili jistými drogami. Ale to nic nemění na významu a schopnosti hudby, která toto může dokázat a nemusí být nutně etnická jako u některých kultur, které to při svých rituálech provozují. Domyslíte si, že taková hudba musí být především rytmická, a ten rytmus se pokud možno nesmí příliš měnit – naopak udržovat stále stejný. Ostatně takové hudby využíval také Osho při svých dynamických i dalších meditacích. Hudba se často zesiluje a zase zeslabuje, až uvadá, aby se opět pozvedla ke svému opakování, rytmus zůstává (Natti Natti). To je obvyklé u reggae, nebo jeho odnože dubu, postaveného pouze na rytmu, nebo pak u stylu down-tempo, případně i chill out.

Všechny tyto prvky jsou v deseti skladbách skupiny se zvláštním názvem Aes Dana, za nímž se skrývá především Vincent Villuis se spoluhráči – Sunbeam, Pascale Auffret (žena), Sir John, ale také důležitým zvukovým mistrem Huby Sea, který všechny skladby zvukově při masteringu sjednotil. Zde nejsou prvky reggae či dubu využity, spíše chill out a typický goa psy-trans. U některých ze skladeb je využito hlasu Pascale Auffret (Forest Fish), ale ne jako zpěvu, nýbrž zvuku, ozývajícího se vzdáleně a konzistentního s ostatní zvukovou plochou.

Vůbec se dá celkově říci, že jde vlastně u všech skladeb o jednolitou zvukovou plochu, jen občas přerušovanou zastávkami nebo ztišeními, než se zase rozběhne rytmus (Season 5). Tím je výsledný dojem u všech skladeb podobný, ale při podrobném poslechu zjistíte, že tomu tak docela není a u všech se objevuje něco typického. Ale jinak jde, samozřejmě, o účelovou hudbu a záleží jen na vás, jestli jí využijete. Rozhodně není na poslouchání, musíte se při ní hýbat.

*

© Jiří Mazánek
© okultura, MMX