Žiješ, když hoříš…

137
Paul Williams: Pamatuj na své bytí
(Horus, Brno 2023)

Paul Williams: Pamatuj na své bytí

180 stran, Horus, Brno 2023, vydání první, vázané
ISBN 978-80-901884-6-4

Životopis novináře, publicisty a filosofa Paula Williamse by vystačil pro několik lidí a těžko lze odhadnout kolika lidem život ovlivnil a změnil a také je vždy fascinující, když se někdo ponoří do odlišných oborů činnosti a v každém z nich dokáže dojít takové hloubky, jak se to může podařit jen výjimečným. A právě takovým Paul Williams byl.

Čeští čtenáři se s jeho poměrně rozsáhlým dílem mohli dosud setkat pouze v jediném případě, když vyšla v roce 1996 péčí nakladatelství Horus asi jeho nejpopulárnější kniha Tak už se pusť!

A teprve v roce 2023 máme možnost číst rovněž témže nakladatelství vydanou knihu s názvem Pamatuj na své bytí, v originále Remember Your Essence (1987), která svým způsobem navazuje na předchozí titul Tak už se pusť!

Dostáváme do rukou soubor krátkých úvah, aforismů, které jsou věnovány do značné míry svobodě – svobodě nebýt ovládán, svobodě volby akceptovat i jiný než vlastní názor, svobodu mýlit se.

Text této krásně vypravené knihy je formálně rozdělen do čtyř částí, které se jmenují jednoduše – JEDNA, DVĚ, TŘI a ČTYŘI a v každé z nich můžeme sledovat určitý záměr.

Část JEDNA poukazuje na zdroj vnitřního tepla čili mystérium ohně, kde každé polínko je tvořeno slovy a skutky. Hořící oheň je podstatou všeho bytí, protože jsi živý jen tehdy, když hoříš a tehdy, když jsi sám se sebou v souladu.

Část DVĚ odhaluje další mystéria, a sice vyvěrajícího pramene inspirace a duchovního rozvoje, který Williams nalézá v lásce Boží, a dále mystérium světla neboli světla Božího na zemi, které napájí všechny, kdož žízní.

A také vybízí k cestě:

„Udělej první krok. První krok je vždy dokonalý, když jsi připraven udělat další. Jenom tehdy, když uděláš první krok, přijdeš na to, který bude ten příští.“

Část TŘI se věnuje Síle, která je projevem bytí prostřednictvím magie a imaginace. Vyjmenovává základní projevy Síly – inteligence, krása, soucit, ale také netečnost, trpělivost, nadšení přijímavost, vytrvalost, pochyby nebo přizpůsobivost, ale tu největší sílu spatřuje – v lásce.

Část ČTYŘI završuje knihu poukázáním, že pouze Síla nestačí, protože nejvyšší moc je v dávání.

Všechny myšlenky, které se nám otevírají, jsou tak jednoduché (nikoliv snadné), jak je to jen možné, podávané navíc nesmírně laskavě a moudře. Je to vlastně kniha pro každého a pro každou situaci, bez ohledu na to, jestli se člověk nachází někde na duchovní cestě, na jejím začátku anebo mimo ni.

Stačí mít srdce.

Ω