Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Logos 2014. Sborník pro esoterní chápání života a kultury

Logos 2014. Sborník pro esoterní chápání života a kultury

Logos ½ 2014. Sborník pro esoterní chápání života a kultury

128 stran, nakladatelství Trigon, Praha 2014, brožované, cena 199 Kč
ISSN 0862-7606-2014

 

Hlavním tématem sborníku Logos 2014 je jazyk a řeč v roli lingua sancta, posvátného jazyka.

Na obálce je dřevěný polychromovaný reliéf Eduarda Ovčáčka nazvaný J. S. Bach, Fuga.

I my pojmeme prohlídku sborníku jako fugu – it. útěk, únik – přemítaje o Slovu unikajícím neznámému Nepříteli a skrytému v Těle. Budeme sledovat, jak se v naší fuze důsledně dodržuje rovnost všech protihlasů.

Úvodníkem jest Zlatá díra – Pokus o nahlédnutí role lidské řeči Jena Krásy.

„Řeč není jen zvuk, řeč je i představa. … My v řeči žijeme.“

Etymologické rozklady i přímý odkaz na dílo D. Ž. Bora nejlépe vystihuje autorovo směřování. Zaujala ho i řeč přírody, DNA, znakový systém genomu se dvěma dvojicemi (A-T a C-G), každá z těchto je složena z navzájem komplementárních dvojic – to je kontrapunktická skladba přírody.

Už Douglas R. Hofstadter ve své podivuhodné knize Godel Escher Bach. Existenciální gordická balada. Metaforická fuga o mysli a strojích v duchu Lewise Carrolla (Argo/Dokořán, Praha 2012), komentuje podobnosti mezi geny a hudbou v šestnácté kapitole Autoref a autorep, v podkapitole Ribozomy a magnetofony takto:

„Představme si mRNA jako dlouhý kus magnetofonového pásku a ribozom jako magnetofon. Když pásek prochází snímací hlavou magnetofonu, dochází ke čtení a převodu na hudbu nebo jiné zvuky. Magnetické záznamy jsou tedy »předkládány« na tóny. Podobně při průchodu »pásku« mRNA »čtecí hlavou« ribozomu vznikají »tóny« v podobě aminokyselin – a »hudební skladby«, které z »tónů« vznikají, jsou proteiny“ (str. 539).

Pokračování →

Filosof skrze oheň

San Květen - 17 - 2010

D. Ž. Bor: Philaletha. Byl alchymista George Starkey Eirenaeus Philaletha? (Trigon, sv. 7, Praha 2005)

Philaletha – Starkey

306 stran, nakladatelství Trigon, sv. 7, Praha 2005, vydání první, vázané, cena neuvedena
ISBN 80-86159-55-8

*

Nejvyšším cílem alchymisty je dosáhnout andělského kamene, jenž umožňuje zjevování Andělů a dodává moc rozmlouvat s nimi prostřednictvím Snů a Zjevení, a nedovoluje Zlému Duchu přiblížit se k místu, v němž ke komunikaci dochází.

Svazek sedmý alchymické knižnice nakladatelství Trigon obsahuje následující studii a traktáty:

 • Byl alchymista George Starkey Eirenaeus Philaletha?
 • George Starkey: Liquor Alcahest
 • Joaquin Pérez-Pariente: Podstata světla
 • Dopis pravým žákům Hermovým
 • Filosofický dopis o pravém Kameni mudrců
 • Eugenius Philaletha: Anima Magica Abscondita čili Skrytá magická duše
 • Euphrates čili Voda od Východu
 • Coelum Terrae čili Nebesa země
 • Antroposophia Magica
 • Josaphat Friedrich Hautnorton Svecus: O třetím počátku minerálních věcí
 • Bantaleonis Bifolium Metallicum

Jméno George Starkey je v posledních letech stále častěji uváděno do spojitosti s tajemným alchymistou 18. století Eiranæem Philalethem (Smírný [přátelský] Milovník pravdy). Historik alchymie K. Ch. Schmieder považoval Starkeyho za Philalethova žáka a domníval se, že za pseudonymem by se mohl skrývat mystik a alchymista Thomas Vaughan (1621-1665/6), píšící pod pseudonymem Eugenius Philaletha. Ten, zprvu vážený rektor oxfordské univerzity, kterou však pro své royalistické přesvědčení a účast v bitvě u Rowton Heath musel později (1650) opustit, byl nadšenec, který do svých alchymistických představ vkládal univerzalistické myšlenky tradiční kabaly a svá přirovnání a alegorie čerpal ze Starého Zákona. Jeho názory byly silně ovlivněny teoriemi „rudolfínského“ alchymisty Michaela Sendivoje a známého středověkého magika H. C. Agrippy z Nettesheimu. Po svém nuceném odchodu z oxfordské univerzity žil nějakou dobu v Kensingtonu, kde spolupracoval na poli (al)chemie s jedním ze zakladatelů Royal Society [Královská společnost] Thomasem Henshawem (1608-1673). Spolu s ním a pravděpodobně též s prvním prezidentem Královské společnosti sirem Robertem Morayem (1618-1673) prováděl nejrůznější alchymické a spagyrické experimenty; při jednom z nich, právě když laboroval se rtutí a dalšími ingrediencemi, došlo k nehodě, na jejíž tragické následky zemřel.

Pokračování →

Michael Sendivogius a jeho následníci

Michael Sendivogius a jeho následníci

370 stran, nakladatelství Trigon, sv. 6, Praha 2004, vydání první, vázané, cena 555 Kč
ISBN 80-86159-48-5

*

Svazek šestý alchymické knižnice nakladatelství Trigon obsahuje následující studii a traktáty:

 • Rafał T. Prinke: Michał Sędzivój ze Skorska a Lukavice
 • Michael Sendivogius: Dvanáct traktátů o kamenu filosofů
 • Michael Sendivogius: Colloquium hermetico-spagyricum
 • Michael Sendivogius: O síře
 • Limoyon de Saint-Didier: Hermetický triumf čili Vítězný filosofický kámen
 • Limoyon de Saint-Didier: Prastará rytířská válka
 • Philaletha: Otevřený vchod do kdysi uzavřeného královského paláce

Přelom 16. a 17. století patří v dějinách alchymie k neobvyklým obdobím. Na jedné straně přetrvává zájem o tradiční středověkou alchymii a je rozvíjen systém iatrochemické filosofie Paracelsovy, na druhé straně se však objevuje rovněž nový proud emblematické alchymie a manifesty rosenkruciánů vyzývají k všeobecné reformaci v duchu hermetismu. Alchymistům a jejich mecenášům již nestačí autorita starých filosofů, chtějí empirické důkazy pravdivosti svého Umění. A tak se objevují adepti, kteří předvádějí transmutaci obecných kovů ve zlato. Zvláště je přitahuje otevřená atmosféra pražského dvora císaře Rudolfa II. a dvorů německých knížat, jež ten pražský ovlivňuje.

Mezi tři v té době nejproslulejší údajné držitele Kamene filosofů, jejichž osudy zůstávají i nadále nejasné a vzájemně podivně propletené, patří Angličan Edward Kelley (1555-1597), Skot Alexander Seton (*1606) a Polák Michał Sędzivój (1566-1636).

Pokračování →

Spřízněné weby