Hypnotické spršky éterických melodií

181
Carbon Based Lifeforms: Twentythree
(CD, inre047, Ultimae Records, 2011)

Carbon Based Lifeforms: Twentythree

CD, inre047, Ultimae Records, 2011
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

Pod tímto názvem se skrývá švédské duo Daniel Segerstad a Johannes Hedberg, kteří se dali dohromady v roce 1996. Nakonec se ukázalo, že tento projekt je důležitější než původní kapela Notch a od té doby již vydali pět alb. Toto je šesté a je třeba k němu připočítat ještě zvlášť vydanou a v duchu drone ambientu rozšířenou skladbu VLA z tohoto alba.

Dřívější alba byla spíše melodickou relaxační  hudbou, u níž se dalo dělat cokoli. Toto je jakýmsi obratem k náročnější, méně komerční ambientní hudbě. CD o délce přes 66 minut obsahuje osm skladeb o přibližně stejné délce, všechny jsou bez rytmu, pomalé a táhlé.

Ve třetí skladbě Somewhere in Russia je krátce využito vzdáleného recitativu. I v některých dalších skladbách je využito samplů třeba ptáků, dětských hlasů nebo štěkotu psů. Ve skladbách Inertia a Kensington Gardens slyšíte hlas Karin My Anderssonové.

Většina skladeb se však drží podobného modelu – jednolitý proud spojených zvuků, z nějž nevybočují, pokud možno, žádné melodie, ty jsou obsaženy již v něm. Čili nejde o melodii a její doprovod, vše je propojeno vzájemně. První skladba Arecibostream mi dost připomíná první skladbu z CD Inner Path od Mathiase Grassowa a Jiřího Mazánka, včetně využití tibetských mís Klause Wieseho, jen je v ní menší klid. Ale celkově je celé album velmi zvnitřněné a jednolitě propracované, takže se jistě zařadí mezi velmi poslouchaná u zájemců o ambient.

© Jiří Mazánek
© okultura, MMXII

*

Uložit