Ve chvílích extáze

168
Byron Metcalf, Steve Roach & Rob Thomas: Monuments of Ecstasy (CD, PRO313, Projekt, 2015)
Byron Metcalf, Steve Roach & Rob Thomas: Monuments of Ecstasy
(CD, PRO313, Projekt, 2015)

Byron Metcalf, Steve Roach & Rob Thomas: Monuments of Ecstasy (CD)

PRO313, Projekt, 2015
Distribuce v ČR: HORUS CyclicDaemon

 

Americké vydavatelství Projekt nám v poslední době nabídlo již několik alb tzv. šamanské hudby. Píši tzv. šamanské hudby, protože každý trochu znalý ví, že žádná šamanská hudba neexistuje. Šamani nepořádají koncerty, ale provádějí rituály za nějakým účelem, nebo léčí. Při nich obvykle užívají určitého typu rámového bubnu, do nějž buší plstěnou paličkou. Rytmus je nepravidelný, podle potřeby práce s energií člověka nebo duchů. Toto vše bývá doprovázeno výkřiky, mumláním, skřeky apod. Nejde tedy rozhodně o hudbu.

V poslední době se ovšem mezi hlavně „ezoteriky“ rozšířilo bubnování, které slouží šamanské cestě. Ta je něco zcela jiného, jde o skutečnou práci se sebou samým, většinou pod vedením někoho zkušeného. Za šamanskou hudbu je ovšem vydávané obdobné bubnování a hraní na didžridů, při němž se hudebníci uvádějí do jakéhosi transu a stejně tak jejich posluchači. To se projevuje pohyby až tancem do tohoto rytmu. Nahrazuje to potřebu lidí moderního světa po rituálu a společném prožívání něčeho neznámého, případně dosažení změněného stavu vědomí. Je to jen únik z tlaku denní všednosti. Tyto stavy nic neřeší, nedávají poznání. Je to obdobné braní drog, aniž by se pracovalo s vědomím pod vedením zkušeného šamana.

Tuto potřebu vystihli již před lety tři hudebníci, protagonisté tohoto alba. Inspiraci jim k tomu dal český psycholog, žijící již léta v USA, Stanislav Grof. Ten prováděl nejen výzkum s podáváním LSD, ale také tzv. holotropní dýchání. Při tomto rychlém dýchání za doprovodu rytmické hlasité hudby, je dosahováno obdobných stavů jako u šamanů.

Americký hudebník Steve Roach šel ještě dál. Vytvořil ve spolupráci s Byronem Metcalfem moderní šamanskou hudbu, při níž mohou u vnímavých posluchačů vznikat změněné stavy vědomí bez vedlejších nebezpečí.

Byron Metcalf vystudoval nejen psychologii a psychoterapii, ale je také zakladatelem moderního programu Šamanovo srdce. Ten využívá znalosti šamanské cesty z celého světa a školí účastníky na speciálních workshopech. Samotný Metcalf je virtuózem hry na rámové bubny, bubny a mnoho druhů perkusí. Od tradičních šamanů se liší tím, že nehraje paličkami, ale prsty, jako např. arabští hudebníci.

Třetí hudebník, Rob Thomas, je zakladatelem legendární kapely Inlakesh, známé doprovodem k filmu Posvátná planeta a albu The Gathering, které se stalo školou pro všechny moderní hráče na didžridů. Rob Thomas pořádá po celém světě semináře hry na didžridů.

Steve Roach je vždy lepší, když s někým spolupracuje. Tehdy není tak zahleděn do svých komplikovaných, vícevrstevnatých ploch. Zde výborně doplňuje oba hráče ambientními, lucidními prostory a často iniciuje nástup změny ve hře postupným, nenásilným způsobem.

Na albu je šest nestejně dlouhých skladeb. Můžete v nich především slyšet neobyčejné mistrovství hry Byrona Metcalfa. A to je, myslím, hlavní problém alba. Je tak zahleděn do sebe a druzí to bohužel respektují, takže často se ze skladeb stává především jeho exhibice. Takové jsou první dvě skladby, každá skladba zhruba po patnácti minutách.

Zcela jiné jsou další dvě, asi po devíti minutách. Ty jsou velmi sevřené, všichni hudebníci pracují na jednom cíli a každý dává to nejlepší. Mistrovským dílem je ovšem ústřední, opět asi patnácti minutová skladba Monuments of Ecstasy. Jsou v ní spojeny nejen ta sevřená kompoziční struktura, ale také jakási volnost ve vyjádření všech hudebníků. Ale to nejdůležitější je postupný vývoj skladby, který se nenápadně všemi prostředky posunuje ke skutečnému transu. A myslím, že k tomu nejvíce přispěl právě Steve Roach svými táhlými, houpavými plochami. Úžasné je zklidnění ve druhé třetině skladby, kterou rozhýbe krátkou exhibicí Byron Metcalf, k němuž se všichni přidali. A nakonec nádherný fade out.

Poslední skladba, pouze něco přes čtyři minuty dlouhá, This Place On Earth, je již jen záležitostí Roache a klidným spočinutím.

Za zmínku stojí přední strana obalu CD se skalními strukturami tří postav. Zřejmě to ale bude fotomontáž, nevěřím takové náhodě. Jinak jde o špičkové album špičkových hudebníků.

 

 

Uložit