Volání sirén

174
Acheloo: Sirens (AD Music, AD66CDr, 2008)
Acheloo: Sirens
(AD Music, AD66CDr, 2008)

Acheloo: Sirens (CDr)

AD Music, AD66CDr, 2008
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

 

Další kmenový autor britského vydavatelství AD Music je Ital Carlo Luzi, užívající pseudonym Acheloo. Jako původně kytarista se však začal zabývat i elektronickou hudbou v roce 1980. Založil skupinu Terra della Sera s Paolem de Gregorim, vytvořili spolu několik méně známých projektů v Německu. Opět s ním a sopranistkou Danielou Massi realizovali v roce 2008 projekt SeraSidereA na 2 CD s názvem Aestetica Tenebrarum. A stejný rok vyšlo u AD Music album Sirens pod pseudonymem Acheloo.

Snad si vysvětlíme ten pseudonym, protože asi bude mít vztah k albu Sirens. Achelous, Acheloos je největší řecká řeka, a podle ní byl nazván i říční bůh. Ten byl sice poražen Héraklem, ale jeho důležitost v mytologii pro zdroje vody je nepochybná. Sirény, v řečtině seirénes, jsou většině z nás známy jako bytosti, které lákaly svým zpěvem námořníky, takže neodolali, zamířili k ostrovu, ztroskotali a zahynuli. Ovšem jejich zpěv byl tak libý, že když plul kolem jejich ostrova Odysseus, nechal všem námořníkům zacpat uši voskem a sebe přivázat ke stěžni, aby je slyšel. Jediný Orfeus byl schopen hrát na svou lyru lépe. Sirény měly buď podobu krásných žen, nebo ptáků s ženskou hlavou.

achelooAcheloo nám nabízí sedm skladeb (Ligea 16:16, Teles 4:38, Sirens 12:06, Raidne 11:53, Deianira 7:36, The Bride Of Taar 7:32, Melody Of Darka 9:57). Mezi nimi má zhruba polovina jména sirén, protože jsou známa a také je známo jejich působení. Zda je má tato hudba vyjadřovat, si nejsem jistý, to asi je pouze představa autora. My si můžeme jen říci, že všechny skladby jsou pomalé, rozjímavé, bez rytmu a bez nějakého překvapení v harmoniích. Dají se tedy využít k relaxaci, meditaci nebo prostě ambientně na doplnění atmosféry.

Acheloo využil při nahrávání elektronická zařízení a kytaru. Dá se říci, že hudba se převaluje a omývá vás atmosférickými texturami, které se opakovaně navracejí. Reverby, echa, zastřený zvuk, jakoby trochu pod vodou, pomalé plynutí – to je podstata všech skladeb, i když se liší.

Hudbou Luzi spřádá krásné zvukové plochy, protkané klidem, kosmickými prostory i temnou prázdnotou, které se potkávají někde mezi mysteriósními vizemi raných Tangerine Dream a kosmickými krajinami alba Dreamtime Return Steve Roache.

Ta hudba vás pohladí a potěší. Určitě doporučuji.

*

Uložit