Wiese a vize

186
Klaus Wiese: Vision
(CD, AQ444, Aquamarin, 2010)

Klaus Wiese: Vision

CD, AQ444, Aquamarin Music, 2010
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

Trvalo to více než rok, než se po odchodu Klause Wieseho z tohoto světa vyřešily práva na jeho nahrávky a získalo je německé vydavatelství Aquamarin Verlag. To již práva na dost jeho děl mělo, a tak začalo vydávat některá jeho raná díla a znovu i ta, na která práva již mělo. Mezi ně patří i právě album Vision.

My bychom si mohli rozdělit tvorbu Wieseho na první období s tibetskými mísami hranými „normálně“, tzn. bez zpracování jejich zvuku. Tam patří více alb z jeho vydavatelství Akasha, např. Tibetské mísy 1, 2, Mudra a další. Potom přišlo období zpracování zvuku mís do jejich vnitřní podstaty, to jsou např. alba Neptun, Uranus a další. Tento zvuk jako sampl potom Wiese, ale i jeho přítel Grassow využívali na mnoha dalších nahrávkách.

Za třetí období by se daly považovat nahrávky, kde začal Wiese využívat další nástroje, např. tánpúru a citery. To se ovšem již prolínalo navzájem s předchozími obdobími, třeba na slavném albu Baraka nebo El-Hadra. Zvuk citery je minimalistický a vede k silné meditativnosti, až extázi. Teprve potom si začal Wiese přibírat také klávesové nástroje (keyboards), ale ty udržovaly buď samy, nebo se samplem tibetských mís statické pozadí, nad nímž se klenula melodie nebo jemné vlnění tónů citery. A to je právě případ alba Vision.

Je na něm šest, dalo by se říci, kratších skladeb, tj. od 4 do 16 minut a každá jako by nám přibližovala jedno z jeho období (kromě prvního). Duchovní obsah skladeb má vyjadřovat stav vědomí společného pro prvotní křesťany a islámskou mystiku. To už záleží na vás, jak si to přeberete. Každopádně jde o hlubokou duchovní hudbu. Nejdelší úvodní skladbu Devotion (16:17) bych označil jako esoterickou až new-age. Celkově mi připadá toto album tím, že je v něm využito více různorodých prvků, trochu nevyrovnané, ač má velmi vysokou úroveň.

*

© okultura, MMX
© Jiří Mazánek