Strážce pokladů

300
Mathias Grassow: Uttarakuru (2CD) (gterma013, gTerma, 2012)
Mathias Grassow: Uttarakuru (2CD)
(gterma013, gTerma, 2012)

Mathias Grassow: Uttarakuru (2CD)

gterma013, gTerma, 2012
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Jak jsem již napsal, je Mathias Grassow nesmírně plodný, přestože toto 2CD, vydané letos, nahrál a vydal již v roce 1999. Nyní bylo remasterováno a vydáno tedy znova ve vydavatelství gTerma, protože se mu hodilo do jeho ediční řady mající vztah k Tibetu.

Proto je třeba vysvětlit krátký název 2CD, protože nebude asi většině posluchačů nic říkat. Uttarakuru je mystická země, místo nebo jen město, které však prý skutečně existovalo, neboť je zmiňováno v puránách, Mahábhárátě, Rámájáně i buddhistických a džinistických textech. Měl mu vládnout bůh Kuvéra (též Kubéra), který je jednak jedním z osmi ochránců světa, severu, ale zároveň vládcem jakšů. To jsou polobozi, kteří střeží poklady ukryté v zemi. Kuvéra je tedy zároveň považován v indické mytologii za božstvo bohatství a pokladů. Jeho sídlem je výstavní město Alaka (též Alakapuri), které je na vrcholu hory Méru – sídlu bohů, v Himálaji. Tam jej vyhnal jeho nevlastní bratr, démon Rávana z Lanky, která se nachází na ostrově Cejlon, nyní Srí Lanka.

Tím se dostáváme konečně ke smyslu hudby Grassowa. Na každém disku je jen jedna skladba, každá přes 74 minuty dlouhá.

Kuvéra
Kuvéra

Na prvním disku se nazývá The Empty Sky (74:15) čili Prázdná obloha a má vyjadřovat právě pouť do města Alaka. Její struktura je velmi jednoduchá. Po celou dobu znějí „výživné“ drones v basovém prsním rejstříku a do něj se v pravidelných, rozjímavých intervalech opakuje spíše tiše jakoby zpovzdálí stejný hudební motiv. Ten se nezesiluje, nedramatizuje, je to taková pohoda až do konce, kdy se trochu více zintenzivní a skladba končí. Je to skutečně hudební meditace.

Na druhém disku pokračuje hledání města Alakapuri, sídla boha Kuvéry, v severním Tibetu cestou přes mrazivé pusté pláně a do nebe tyčící se hory. Celou skladbou Distant Light (74:41) se opět nesou drones, tentokrát má zvuk podobný nadzvukovému letadlu. Ovšem atmosféra již není tak klidná. Asi po 15-ti minutách se začínají objevovat neurčité zvuky, pak se zhruba po pěti minutách přidávají trouby a hoboje z buddhistického obřadu, ale jen nárazovitě. Mizejí a zase vyvstávají, stejně tak recitace manter mnichy. Toto vše pokračuje, jen se zrychluje rotace drones a zmenšují přestávky mezi zvuky, až zcela zmizí a následuje pasáž jen se zvuky asi deset minut. Pak opět přichází zklidnění od 60. minuty s táhlými, syčivými zvuky. V závěru dojde ještě k jednomu zhuštění a zředění zvuků a vše končí postupným vymizením samotných drones. Druhý disk je pro změnu takový rozevlátý, často máte pocit, že se s vámi celý zvukový prostor houpe a jeho působení je velmi emotivní.

Opět nádherné 2CD od Grassowa.

© okultura, III-MMXIII
© Jiří Mazánek

 

*

Uložit