Pod ochranou božstva

246
V/A – Gyalpo: The Four Heavenly Kings
(CD, gTerma, gterma005, 2012)

V/A – Gyalpo: The Four Heavenly Kings

CD, gTerma, gterma005, 2012
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

Další album švédského vydavatelství gTerma má tibetský název, který čtěte „jalpo“ a znamená v překladu král. Tento výraz je v tibetském buddhismu i bönismu užíván pro čtyři krále, ochránce čtyř kontinentů, na něž se dělí Země podle tibetské mytologie a každému přísluší jedna ze světových stran a zároveň určitá božstva, jimž vládne a pomocí nichž má na starost něco, co souvisí s buddhistickou naukou. V tomto smyslu je to zřejmě převzato z hinduismu, kde je ovšem ochránců osm, ale obdobně rozdělených, s podobnými úkoly.

A právě tomu je zasvěceno toto CD, které má tudíž čtyři skladby. Každá je věnována jednomu ochránci a každou nahrál a složil někdo jiný, takže tu máme čtyři autory. Těžko se dá popsat pro nezasvěceného – kdo je však zasvěcený, snad jen podle svatých písem – jak se dílo podařilo, ale nám stačí konstatovat, že jde o hudbu ambientní, zcela elektronickou. Ani nemá cenu vás zatěžovat tibetskými názvy těchto božstev, tak to vyjádřím spíše pomocí světových stran. Jenom si snad řekneme, že první tři skladby mají všechny délku kolem 15 minut, ale poslední kupodivu 34 minut.

Nejprve tu máme ochránce severní strany, krále jakšů, tedy těch duchů a skřítků, kteří střeží zemské poklady a král je zároveň ochránce buddhistické discipliny. Skladba His Highness Most Precious Lord Namthöse (15:06) je hodně temná, mrazivá, po celou dobu zvukový cluster. Autorem je A.P.

Gyalpo
Gyalpo

Druhý král vládne západní straně, hadím bytostem čili nágům a je ochráncem dharmy, buddhistického učení. Autor užívá pseudonym Earth Vibration a jeho skladba His Highness Most Honourable Lord Chenmizang (13:39) je příjemně jasná, rytmická s po celou dobu se opakující stejnou hudební frází až do fade outu.

Třetí král vládne východnímu směru a nebeským hudebníkům čili gandharvům. Hudbu pro skladbu His Highness Most Exquisite Lord Yülkhorsung (14:08) složil a natočil Mathias Grassow. Použil svůj typický atmosférický drone, do nějž se občas neznatelně vplíží táhlý zvuk a postupně se také opět skoro neslyšně přidává druhý, spíše basový drone. Ovšem v desáté minutě nastává mírný zlom s další melodickou frází v hlubokém, velebném varhanním rejstříku. Ale nejde o nic výrazného, spíše je vše jaksi pohlceno do sebe sama.

Poslední a nejdelší jižní směr, jehož král je ochráncem ctností, si vzal na starost hudebník Indo. Ten zase s oblibou využívá doznívajících tónů do ticha, které přerušuje samply úderů chrámových činitelů, tzv. šengů. Toto mu vydrží celou dobu, jen se ten vydržovaný a trochu rotující tón mírně zesiluje a přidává se k němu houpavý, basový drone. Vše se valivě zesiluje a objevuje se i pravidelný rytmus jako sample tabel. A do toho se přidávají hvízdavé zvuky. Rytmus postupně vytéká kolem 30. minuty a skladba His Highness Most Noble Lord Phakyepo (34:17) se zklidní skoro do ticha a pomalu skončí. Velmi působivé. V bookletu je využito nádherných tradičních kreseb všech čtyř ochránců.

Uložit