Jak se naučit praktické astrologii

1127

„Astrologie je teoreticky dokonalá věda, neboť symboly v ní fungující zároveň existují v makrokosmu, a tudíž mají přirozený vztah k záležitostem mikrokosmu. Ovšem v praxi jsou výpočty výjimečně komplikované. Horoskop není nikdy úplný,“ vzkazuje Crowley ve své základní knize o magii, Magie v teorii a praxi.

*

Cara soror,

Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

 

„Vzhůru, stráže, a na ně!“ Nejdříve musíš znát všechny své souvislosti zpaměti tam a nazpátek (air connu). Prakticky všechny jsou v Knize Thothově; ale „pokud někdo něco postrádá,“ ať nahlédne do 777.

Pak si obstarej knihu o astrologii, čím starší tím lepší. Pro náš současný účel pravděpodobně postačí například Raphael’s Shilling Handbook. Pěkně se ji nauč, co se v rejstříku praví o povahách planet, vlivech aspektů, co znamenají příznivé stavy planet, rozsah jednotlivých domů atd.

Všechno má přesně zapadnout do tvého klasického vzdělání; charakter a vlastnosti, síly a hrdinské činy různých božstev, o něž se v astrologii jedná.

Dále, nauč se, jak sestavit horoskop. To nezabere průměrně inteligentní osobě více než hodinu. Můžeš se to naučit z knihy. A konečně, opatři si Baileyho 1001 pozoruhodných horoskopů a Horoskopy na pokračování. A také všechny další dostupné sborníky. Praktikuj sestavování horoskopů. Používej chaldejský systém čtverců; na první pohled ti ukáže, co se děje v rohových domech, které jsou klíčem k celému horoskopu.

Srovnej a dej do protikladu to, co víš o postavení hvězd při narození z historie, s tím, co se říká o aspektech (a ostatním) v knihách, jež jsi četla.

Dej k sobě podobné horoskopy; např. tucet těch, jež jsou narozeni ve znamení Střelce, další várku s Jupiterem v půlnebesí atd.; podívej se, jestli najdeš podobnost v jejich životech s tím, k čemu tě vedly knihy, že můžeš očekávat.
Neboj se kritizovat; naopak, prozkoumej sama něco po svém a najdi případy, které mají protikladnou tradici.

Třeba: Saturn v M.C. prý způsobuje spektakulární vzestup v kariéře člověka a pak končí stejně pozoruhodným krachem.

Příklady: Napoleon I a III, Oscar Wilde, Woodrow Wilson, Lord Northcliffe, Hitler. Poohlídni se po osobách se Saturnem takto umístěným, jejichž nativita se jakž takž stejnoměrně protloukala a jež zemřely s nádechem svatosti.

Zjisti, proč to, co u některých fungovalo, u jiných selhalo.

Po nějaké době, až si prostuduješ (řekněme) 500 horoskopů, budeš již docela slušně kompetentní soudce. „Nech promluvit své zbraně!“, jak říká Kipling; pořiď si přítele – protentokrát ti dovoluji lidský vztah – ten ti připraví horoskopy historicky významných osob nebo s nějakou mimořádnou vlastností (např. vrahů, známých sportovců, stvůr, filantropů, arcikacířů), aniž by ti řekl, ke komu patří.

Jabez Spencer Balfour

Vytvoř podle horoskopu jejich charakter, profesi a životní běh. Zní to neuvěřitelně, ale bezpočtukrát jsem schopen každého jmenovat!

Během nějaké doby se v této hře zdokonalíš – a opravdu to zajímavá hra je – takže si pak budeš moci říct, že jsi dobrým astrologem.

Občas i potom se ti přihodí, že připíšeš horoskop arcibiskupa z Yorku Jabezu Balfourovi1 nebo Kateřině Medicejské; nebo zaměníš velebné pány Moodyho a Sankeyho2 za Browna a Kennedyho3: neztrácej odvahu; možná se ti tím chce prostě jenom něco sdělit!

Věřím, jak doufám, že budeš překvapena rychlostí, s jakou nabudeš zběhlosti.

Kromě toho celou dobu vůbec nebudeš zahálet. Budeš pelášit jako pomatený králík a snažit se spočítat ascendent každému, koho znáš. Pohlédni na ně zepředu, pak z profilu; a všímej si nejnápadnějších charakterových vlastností, vyšpulených rtů, vystupující brady, bambulovitých frňáků, úzkého čela, odstávajících uší, uhrovitosti, šilhavosti, bradavic, obrysu tváře (tři hlavní typy: úzká, vystupující – pro hlavní znamení; čtvercovitá, odhodlaná a typická pro cherubské; slabá, nepopsatelná – pro zbytek); potom držení těla, zda-li je pružné, pěkně urostlé, statné, svalnaté, tlusté či nikoliv; v krátkosti každý tělesný rys od hlavy až k patě; ujasni si, v jakém znamení byl při narození a na to se upni!

Dwight Lyman Moody (cca. 1900)

A pak to znovu můžeš praktikovat v kavárnách, když navštěvuješ civilizované země a často je možné seznámit se s lidmi, kteří vypadají zvlášť zajímavě a nebudou tě jako tady v Anglii neustále podezřívat, že hledáš příležitost, jak je zneuctít a jak na ně vyzrát. Občas je to snadnější, když jsi s tím přítelem, kterého jsem ti tak shovívavě dovolil; a pomáhá to, nezapírám, diskutovat o podivných tvářích, i kdyby jenom proto udělat si jasno v tom, proč jsi ty rozhodla, že patří Panně a ten druhý Býku.

Jednou se přihodila zvláštní věc; vysvětloval jsem tohle všechno dívce, se kterou jsem žil: totiž, učil jsem ji názvy znamení; nevěděla nic o astrologii a dokonce ani nic o jednoduchých souvislostech. Asi po měsíci v tom byla lepší než já! („Proč podivné?“, zabručela jsi nevychovaně. „Zcela správně, má drahá! Byl jsem vždycky bídný čtenář horoskopů. Jémine! byla chvíle, kdy jsem vkládal své naděje do tebe,“ odvětil jsem krutě.) Měla fortel, viděla tomu na kloub; dovedla vybírat, eliminovat, znova zpracovat a srovnávat s minulými zážitky, měla jistý úsudek, aniž znala jména těch, s nimiž pracovala.

Až budeš mít námořnické nohy na obou těchto částech svého astrologického vzdělání, budeš se snad moci (myslím) s důvěrou vydat na moře. Pravděpodobně nejlepším testem tvé připravenosti bude, když v celkovém skóre správně posoudíš aspoň tři lidi ze čtyř. No, dejme tomu, že jsem v dobré náladě dnes večer, tak dva ze tří. Kdyby to bylo pouhopouhé hádání, znamená to, že ti to vyjde sedm ku jedné. Samozřejmě, když ti to půjde špatně, sestav horoskop, studuj jej pečlivěji než předtím a zjisti, co tě pomýlilo.

Pamatuj si pořád, že statistická metoda je tvojí jedinou sebeobranou proti sebeklamu.

Mohu stěží doufat, že rozsah dopisu mi dovolí ponořit se do této záležitosti podrobněji nebo hlouběji, než jak jsem učinil; ale na mou duši! Myslím, že to, co jsem řekl, by mělo inteligentnímu a pilnému studentovi stačit. Dovol mi, abych zdůraznil, že všechno, co za něco stojí, přichází se zkušeností. Naučíš-li se jednu věc, poskytne ti klíč k další.
Ku své lítosti dobře vím, jak těžké zpravidla je naučit se, jak něco dělat jenom podle napsané instrukce; tak by možná bylo lepší, kdyby sis zařídila, že se se mnou na jeden den uvidíš právě kvůli sestavení horoskopu. Taky tu možná bude pár bodů, o nichž by sis chtěla popovídat.

Skončím tím, že vsadím šest lístků na ošacení proti libře cukru, že po dvou letech soustředěné práce podle tohoto vodítka z tebe bude lepší astrolog, než jsem byl kdy já. (To je ode mě velmi vychytralé; do dvou let dostaneme všechno bez lístků.)

Láska je zákon, láska pod vůlí.

Bratrsky tvůj,

666

*

Poznámky:

1 Velcí podvodníci a slavní defraudanti: Horatio Bottomley, Maundy Gregory, Alves Reis, Ivar Kreuger, Victor Lustig, „Colonel de Bourg“, Arthur Orton, Charles Ponzi, Clarence Hatry, Serge Rubinstein, John Sadleir, Norman Mascall a Jabez Spencer Balfour (1843-1916), radikální politik a neblaze proslavený defraudant. Měl postavit železniční stanici v Bembridge. Stavba byla velkou událostí, šlo o elegantní dvoupatrovou viktoriánskou budovu s jakýmsi vestavěným ornátem z pálených cihel. Když stála, zdálo se, že nebyly vůbec žádné výdaje; není divu, že jako předseda společnosti odpovědný za výstavbu železnic skončil ve vězení pro dlužníky.
2 Dwight Lyman Moody (1837-1899), prominentní americký evangelista, který byl vzorem pro pozdější evangelismus ve velkých městech. Moody opustil v 17 farmu své matky a odešel pracovat do Bostonu a tady konvertoval z unitářství k fundamentalistickému evangelictví. V roce 1856 se přestěhoval do Chicaga a dařilo se mu jako prodejci bot, ale v roce 1860 se vzdal obchodu a věnoval se misionářské práci. Msgr. Sankey byl jeho spolupracovník; na velkých shromážděních v továrnách to byl on, kdo svým zpěvem uchvacoval davy a hromadně je přesvědčovali na víru.
3 Případ Browna a Kennedyho z roku 1928 patří mezi velké zločiny. V časných hodinách jednoho zářijového rána se stala uprostřed venkova v hrabství Essex poblíž Romfordu hotová tragédie. Vražda policejního strážníka Gutteridge byla jedním z nejchladnokrevnějších zločinů, které byly kdy spáchány. Bez slitování ho střelili do hlavy, když strážník vyzval řidiče a spolujezdce v autě, o němž existovalo podezření, že pochází z krádeže, aby vystoupili; pak ho s rozmyslem střelili do obou očí, když už ležel zraněný na zemi. Brown a Kennedy byli popraveni ve věznici Pentonville 31. května 1928. Jednou ze změn pocházejících z tohoto případu bylo, že GPO měla zajistit, aby všechny naléhavé hovory na hasiče, policii a první pomoc byly zdarma. Bylo to kvůli skandálu s jedním svědkem, který uvedl, že příslušník policejního sboru měl spor s operátorem ohledně hovorného, když se snažil přivolat nějakou pomoc.

*

Aleister Crowley: Magie bez slz, 22. kapitola.
Okultura e-© MMII

Uložit