Kulatý stůl jest skutečnost aneb Apoteóza vysoce vznešeného Podvazkového řádu

415
Jakub Böhme: Dreifaches Leben

Kruhový stůl krále Artuše je velkolepou mytologickou syntézou. Je celý sám o sobě mytologií. Je křesťanský. Podle tradice pochází Kulatý stůl krále Artuše z nejdávnějších dob. Vyobrazení v tab. 4 (viz předchozí článek na konci) bylo kopírováno podle originálu s největší péčí a pozorností. Král Artuš na hlavním sedadle je idealizován v osobě Jindřicha VIII., v jehož době byl prý kruhový stůl opraven a restaurován. Za revoluce1 si z něho Cromwellovi vojáci po dobytí Winchesteru a v zuřivosti z představy, že jde o modloslužbu (Kulatý stůl je anglické „palladium“), udělali střelecký terč. Ještě jsou v něm vidět stopy po mnoha koulích.

Pětilisté růže (červená a bílá růže; Rhodion, Rhodes, rytíři z ostrova Rhodos nebo z Malty, nástupci templářů) znázorňují deset původních znamení zvěrokruhu. Červená růže – pět znamení (aspirace nebo ascense),2 bílá růže – pět znamení (nebo listů), descense (nebo „con“-descense),3 nebo S.S. neboli Duch svatý (klíč k celé apoteóze; podle výkladu mystika Jakuba Böhme).

Celek vyzařuje paprsky (třebaže paprsky jsou zelené 4; jinak též vyjadřují „linea viridis“ nebo „benedicta viriditas“; viz kap. 8 o „místu k setbě“ nebo o „zlatém slunci“ v centru velkého astronomického ústředního plamene. Tato dvojitá růže, slunce s „chloupky“ nebo „trny“ je (v této podobě) růží Tudorovců (lze si vzpomenout, že Rose-en-Soleil 5 bylo druhotným znamením Tudorovců)6; označuje spojení domu Yorků a Lancasterů v osobě Jindřicha VIII.7

Poznamenáváme, že každý rytíř kruhového stolu sedí jakoby na patě obelisku. Architektonická forma „obelisku“ (zářícího, rozvinutého nebo čepelovitého) je univerzální, rozšířená po celém světě v dobách starých i moderních. Egyptské obelisky jsou zasvěceny slunci. Palatinů8 Karla Velikého bylo dvanáct. Maršálů Francie prý bylo dvanáct.

Anglických soudců mělo být podle starého konstitučního principu dvanáct, protože i členů poroty je dvanáct. To vše je mytická odezva na dvanáct znamení neboli domů zvěrokruhu; dvanáct bylo i židovských pokolení (kmenů), dvanáct věšteckých kamenů na náprsním štítu židovského velekněze a v křesťanském světle mysticismu dvanáct apoštolů spolu se „zavrženým, zatraceným ústředním znamením“ jakožto Jidášem, zrádcem. Celek je v nejvyšší možné míře kabalistický, a proto běžně nesrozumitelný. Znamená druhé zvěstování, tedy astrologickou přestavbu a nové uspořádání zvěrokruhu, protože z původních deseti znamení ekliptiky (myticky jde o gladius 9 archanděla Michaela) vzešlo dvanáct; a protože mystická soustava prodělala největší změnu – vykázala nyní nový tradicionální a reproduktivní vzhled. (Viz předcházející kapitolu o původu Podvazkového řádu, Kabalistický výklad. San-grëale, gréal aneb Svatý grál atd.)

510. Perceval Le Galloys. – Tresplaisante et Recreative Hystoire du Trespreulx et vaillant Chevallier Perceval le galloys jadis chevallier de la Table ronde. Lequel acheva les adventures du sainct Graal. Avec aulchuns faictz belliqueulx du noble chevallier Gauvaîn. Et aultres Chevalliers estans au temps du noble Roy Arthus, non auparavant Imprimé. On les vend au Pallais a Paris. En la boutique de Jehan logis. Jehan sainct denis, et Galliot du pre. [A la fin]. Et fut acheve de Imprimer le premier jour de Septembre. Lan mil cinq cents trente [1530]. Půlarch. Gotické písmo, na titulní straně vybraný rámeček dřevorytu, další dřevoryty uvnitř, vynikající starofrancouzský olivově zelený safián, pozlacená ořízka, 135l. Srpen 1879. 29 New Bond Street.10

*

Poznámky:
1
V létech 1640 až 1660.
2 Vdechnutí n. výstup.
3 Sestup.
4 Zelená čára – blahoslavená zeleň.
5 Růže na Slunci.
6 Britská dynastie, kterou po válce „dvou růží“ (1455) založil Jindřich VII (1485-1509); dynastie panovala až do r. 1603.
7 Panoval v Anglii 1509 až 1547.
8 Falckrabě.
9 Meč; proto se v mýtu Kulatého stolu a krále Artuše objevuje i slavný meč Excalibur. – San.
10Perceval Le Galloys. Veležertovná a zábavná historie veleudatného a statečného rytíře Parsivala le Gallois, rytíře kruhového stolu. Atd., text je starofrancouzský. Vytištěno v Paříži 1. září 1530.

*

19. kapitola z knihy Hargrave Jennings: Rosikruciáni – rituály a mystéria, kterou připravuje k vydání nakladatelství Horus.

Translation © San
© okultura, MMII

Uložit