O hmatatelnosti

93
Bruno Sanfilippo: Tangible
(CD, ad21music, ad123, 2021)

Bruno Sanfilippo: Tangible (CD)

CD, ad21music, ad123, 2021
Distribuce v ČR: HORUS CyclicDaemon

Jen připomenu, že Bruno Sanfilippo je klasicky vzdělaný hudebník a skladatel, narozený v Argentině, ale žijící ve Španělsku. V jeho hudbě se střídají minimalistické klavírní obrazy s elektroakustickou hudbou. Dosahuje svou citlivou jemností v jejich provázání často snových nálad. Tyto sny působí přitom přirozeně, máte pocit, že je prožíváte obdobně jako on. Jeho hudba je srovnávána s Maxem Richterem, Arvo Pärtem, Haroldem Buddem a mnoha dalšími v oblasti soudobé klasiky.

Tangible je jeho dvacáté sedmé album. Hudba byla napsána během lockdownu nařízeného za globální pandemie. Tehdy byla většina lidí doma a často v kontaktu jen pomocí obrazovek počítačů.

Název alba s dvanácti kratšími kompozicemi znamená v překladu Hmatatelné. Svou hudbou chtěl připomenout hmatatelné věci jako je objímání, déšť a pocit země pod našima nohama.

Jako u většiny skladeb Bruna Sanfilippa uslyšíte nádherné minimalistické klavírní a ambientní zvukové plochy. K nim se občas připojí i jemně plynoucí textury strun houslí Laury Masotto a violoncella Antonia Cortesiho, které ještě více umocní jemnost a snovost skladeb. Spojení klavíru, smyčců a minimalistické elektroniky vytváří opravdovou krásu.

Protože skladby jsou krátké, naznačují jen určité situace, nemá cenu je podrobně rozebírat, přišli byste o překvapení, která každá obsahuje.

Pro názornost pouze v překladu některé názvy: Hmatatelné, Útěk do města, Dotýkání se mokré země, Déšť kamenů nebo Dítě objímající strom.

Bruno však nevyvolává pouze hluboké emoce – jeho tvorba je místy též hravá. To dává albu Tangible srdce a lidskost. Ponoření se do těchto dvanácti skladeb je úžasně posilující a potvrzuje Sanfilippa jako jednoho z nejlepších oduševnělých pianistů a skladatelů.