Ulehni ke mně mezi blíny a asfodely

303
Lust From The Underworld
(2CD, HCD 02-2, HORUS CyclicDaemon, 2004)

Lust From The Underworld

2CD, HCD 02-2, HORUS CyclicDaemon, 2004
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

V roce 2004 vytvořil český label HORUS CyclicDaemon pozoruhodnou hudební kompilaci, v níž vznítil téma Chtíče z podsvětí – lásku a erotiku odvrácených stran našeho světa, položenou na oltář mezi hřbitovní květy dekadence, rozpalující při sabatech a bakchanáliích, spoutanou rámy zrcadla, tvořící mýty.

Při prvním setkání s tímto dílem člověka posedne lehké vzrušení, neboť drží v ruce tajemství – obálku s dráždivým nápisem, který by mohl být psán lidskou rukou. Uvnitř se skrývá útlá kniha fotografií, které naznačují cesty, jimiž se hudba a její texty ubírají, avšak neprozrazují příliš, vědomy si toho, že náznaky nechávají naší představivosti větší svobodu. Na vnitřních stranách obálek pak čekají dvě CD s dvaceti třemi skladbami. Na tomto místě narazíme na technický nedostatek – měkký papír neudrží desky na vlepených poduškách, a tak je pro lepší manipulaci nezbytné CD vyjmout a uložit jinde. Podobně křehká vazba knížky nenechá všechny stránky pohromadě, bude-li se jí častěji listovat. To nakonec však nemusí vadit, neboť se může stát, že CD dlouho neopustí přehrávač – hudba je stejně výjimečná jako její schránka.

„Ne Vzhůru srdce! […] ale Dolů srdce! říkají mé rty. Dolů k oné temné moci, jež znamená sílu, jejíž oheň nestravuje, ale zasvěcuje, neboť je z krádeže Prométheovy.“1

První deska je více „písňová“, uchovává výraznou melodii, rytmus i ambientní zvukové plochy, ovíjí nás, pozvedá a přitahuje k sobě. Když se nebráníme a oddáme se jí, začne nás těsněji stahovat sevření druhé desky několika experimenty. Na konci jsme uvolněni ukolébavkou, ležíme se zavřenýma očima na chladné mramorové desce…

„Vidíš, jak jsem na tebe přichystaná. Vždycky jsem na tebe byla přichystaná, čekám na tebe ve svatebních šatech, proč jsi tak otálel… za chvíli bude po všem. Nebude to bolet, miláčku můj.“2

Jack or Jive na začátku uhrane svým křehkým hlasem, jejž doprovází přelévání vln elektronických zvuků. Tanec Persefoné Unto Ashes je naopak poháněn akustickým nástroji: perským sazem, perkusemi a tably. Hudební čarování zakladatelů Za Frûmi je tu zastoupeno třemi skladbami z jejich různých projektů. Na druhém CD je píseň Through Jakesh Eyes z alba Legends Act 2: Vampires, která představuje upířího prince Jakeshe a jeho pohled na profánnost moderního světa. Je to dobrý příklad neoklasické hudby z fantasy příběhů Za Frûmi, i když tematicky do kompilace příliš nezapadá. V projektu Abnocto lze rozeznat blízkost k Za Frûmi – monumentální melodii s chórovým zpěvem a výraznou rytmiku. Zvláštní a fascinující je The Silver Mirrors Of Your Eyes sólového projektu Simona Kölleho Musterion. Nostalgický ambient s pianem, mluveným slovem a různými zvuky obsahuje vyprávění: zavřely se za tebou dveře starého domu, jsi tu teď sám, rozbité sklo křupe pod nohama, vanutí ztraceného času k tobě proudí po schodišti, jdeš do prvního patra, kolem dětského pokoje, v hračkách se zachytily ozvěny dětského pláče, jsi před dveřmi, vstoupíš a vejdeš do stříbrných zrcadel očí, byl jsi tam i předtím, stále tam jsi, milován a oklamán, několik tónů z piana, už je to dávno.

4th Sign of Apocalypse je temný ambient, stereotypní a kroužící kolem jednoho místa stejně jako Narcis, pokládající svůj obraz na plátno vodní hladiny, zaujat sám sebou se nesmí pohnout z místa, jinak by barvy zmizely, šepot se rozplynul. One Inch of Shadow svou skladbu a její slova zpomaluje a postupně rozkládá. Chaos As Shelter patří sice do stejného žánru, ale jejich aranžmá tradiční perské milostné písně Leili vykročilo směrem k etnické hudbě. Hexentanz a Ritual Kiss to Satan nás přenášejí na sabat, kam za bubnování čarodějnice přijíždějí na kozlech a přilétají na ohřeblech, trubka je svolává k tanci a rituálu, neboť on už ve své zvířecí podobě čeká na trůně. Rituální ambient s kazatelskými proklamacemi i evokujícími hlasy ceremonií. Spjatost s prapůvodními silami a tvary opěvuje Detritus v rytmické Sphere, naopak čistě ambientní je Down (Lo-fi Remix) se subsonickými zvukovými texturami.

Tradičnější podobu hudby s vokály a akustickými nástroji reprezentuje na prvním CD melancholický neofolk Romowe Rikoito a jejich půvabná The Song of Proserpine a The Mystery School se stejně působivou skladbou The Gift.

„On je ten něžný řezník, který mi ukázal, že cena za tělo je láska. Stáhneme králíčka, říká! A šaty ze mne spadnou.“3

Na druhém CD číhá několik pitvořících se sladeb, které nejsou jednoduché na poslech. Je to Empusae a Tenebris for the Unborn, proměnlivý noise ambient s industriálním skřípotem i paralyzujícími varhanami. Legendary Pink Dots a jejich improvizace značně uvolňuje stavbu skladby a ztěžuje její celistvé vnímání a podobně remix Lust od Hybryds spíše odkazuje k původní verzi. Jako klubový mix zní trochu i Cotton Ferox a Manifesto in Dub.

Tuto experimentující část vyvažují přístupnější skladby, jako je úvodní Forget Me Not od Sieben – projektu houslisty Matta Howdena – i následní Mondblut se zasmušilou majestátní Unser Untergang, která je plně oddána tématu podsvětní touhy: objetí Persefoné a Háda narušuje světlo, zhasínající temnotu, království stínů se otevírá, snad přichází zmrtvýchvstání, měsíc umírá, je čas odloučení, čas našeho zániku. V říši měsíčního svitu a přízraků zůstaneme i v neofolkovém Moonchild od While Angels Watch – instrumentálně je tu přítomen opět Howden, což znamená, že důležitou úlohu tu budou mít housle a viola. Před denním světlem nás ochrání i Delusional Day a Lull, darkwave s dominantní kytarou a ženským vokálem, který se neomylně ubírá k Léthé a čekajícímu Cháronovi. Zvláštní je The Circus of the Scars, v pravidelném rytmu dětské říkanky je vyprávěn příběh z antických mýtů. Koré trhala na lukách květiny a ve chvíli, kdy uviděla krásný nachový narkissos a chtěl jej vzít, se rozevřela země, vyřítil se Hádés ve svém kočáře a dívku unesl k sobě do podsvětí. Není to takto přímo zmíněno, události jsou zašifrovány vyprávěním z perspektivy Háda a indicie je i v názvu: She Is Always Drinking Pomegranate Wine, zrnko granátového jablka Persefoné připoutalo a podsvětní touha jí pronikla k srdci. Poslední zůstala instrumentální OssaserpiaA Lullaby for Geena, trochu strašidelná ukolébavka, doléhající do staré zahrady s omšelými sochami z oken opuštěného domu někde za labyrintem zdivočelých keřů.

„A že pohlavnost tohoto těla, jeho vášně, nikdy nemohly býti vášněmi lidí ostatních, že volily jen nebezpečné, strmé cesty.“4

Lust From The Underworld je skvostně vypravená antologie s širokým žánrovým rozpětím a mnoha výbornými skladbami, z nichž některé zaujmou i posluchače naladěného na jiný druh hudby.

Doporučeno ministrem podsvětí ke čtení dekadentní poezie a prohlížení symbolistických obrazů.

*

Citace z knih:

1 Jiří Karásek ze Lvovic: Scarabeus.
2 Angela Carterová: Krvavá komnata. Praha, Argo 1997.
3 Viz pozn. č. 1.
4 Viz pozn. č. 2.

© Jan Luffer
© okultura, MMIV

*

Uložit