Výztuž pro vnitřní zpevnění

161
Stefan George: Poesie
(Délský potápěč, Praha, 2022

Stefan George: Poesie

230 stran, brožovaná vazba, Délský potápěč, Praha, 2022
ISBN: 978-80-907794-3-3

V nakladatelství Délský potápěč vyšel v roce 2022 v překladu Karla Velikého výbor z díla německého básníka Stefana George nesoucí název Poesie. Kniha obsahuje překlady vybraných básní i s německými originály a závěr zpřístupňuje pro českého čtenáře neznámé ukázky z esejistického díla a rovněž dobové české kritiky, včetně známé Šaldovy literární studie.

Stefan George (1868-1933), jeden z největších německých básníků, představuje jakousi paralelu k francouzské dekadenci a symbolismu. Pokud se vysloví slovo dekadence, většinou si každý představí dílo Huysmanse či d‘Aurevillyho, ale existuje rovněž inverze k ryze francouzské dekadentní představě – touto inverzí je dekadence a symbolismus německý – strohá a čistá metafyzická krása slova s přísně hlídanou básnickou formou. To je pomyslné krédo, které čteme z každého verše uhrančivě krásné poesie Stefana Georgeho. Je příznačné, že jeho poesie oslovila ke konci básníkova života tehdejší počínající nacistickou kulturu, básník však před ní utekl z Německa do ciziny a pak k vlastní smrti.

Stefan George

Stefan George podobně jako Jiří Karásek ze Lvovic svou uměleckou činnost podporoval vlastním vyhraněným literárním časopisem. Prosazoval lartpourlartismus – kdy umění je samo sobě cílem, a je zcela oproštěné od sociálních funkcí. Básníci se často potkávají v redakcích literárních časopisů, mnohdy vznikne skupina podobně smýšlejících umělců, někdy má takový okruh svého ideového vůdce, a to bylo případem časopisu Blätter für die Kunst, Listy pro umění, které vedl a redigoval Stefan George obklopen svými literárními druhy.

Stefan Georgie se pro svůj uhrančivě krásný, ale nezvyklý zvuk svých básní i hlubokou a někdy enigmatickou podstatu své poezie obtížně překládá. Navíc je Georgova poesie prostá, jednoduchá a podmanivě strohá. Pro překladatele jistě obtížný úkol.

Z básnického díla vyšlo česky málo a také ve velmi nízkých nákladech. V roce 1929 přeložil Otto F. Babler Tři legendy a v roce 1936 v překladu básníka Jana Zahradníčka byly publikovány Básně v próze.

Obsáhleji jsou básně Stefana Georgeho přeloženy až v roce 2016 v knize Slovo/Das Wort básníkem Radkem Malým.

Nové překlady Karla Velikého kladou důraz na pokud možno nejpřesnější významovou podobnost. Mezi jednotlivé sloky veršů v německém originálu jsou vkládány české překlady. Tento nápaditý přístup vede čtenáře k intimnímu propojení německých veršů s českými převody a umožňuje čtenáři nezvyklý čtenářský zážitek.

ψ