Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Větvoj zelený

San Červen - 26 - 2016
Jaroš Griemiller z Třebska: Rosarium philosophorum, to jest růženná zahrada filozofská (Trigon, Praha 2016)

Jaroš Griemiller z Třebska: Rosarium philosophorum, to jest růženná zahrada filozofská
(Trigon, Praha 2016)

Jaroš Griemiller z Třebska: Rosarium philosophorum, to jest růženná zahrada filozofská

352 stran, nakladatelství Trigon, sv. 12, Praha 2016, vydání první, vázané, 650 Kč
ISBN 978-80-87908-11-2

 

Dvanáctý svazek Knižnice Logosu je další drahocennou perlou v růžové zahradě alchemikálních florilegií vydávaných péčí nakladatelství Trigon.

Z ediční poznámky Ivo Purše se dovídáme, že jde o českou verzi spisu Rosarium philosophorum od Jaroše Griemillera z Třebska z roku 1578, uloženého v Národní knihovně, který vycházel pravděpodobně z tištěného vydání Rosaria ze sbírky Artis Auriferae, quam chemiam vocant, sv. 2, Basilej 1572, třebaže pracoval s rukopisnou verzí, která text v nezanedbatelné míře obohatila, pomine-li se názor, že autorem všech textových doplňků nad rámec překládaného textu je sám překladatel – tedy Griemiller.

Kromě četných citací (samostatně je uváděn autor citátu a následně citát) je jeho překlad mj. obohacen i o textové a obrazové doplňky z latinského traktátu Donum Dei, dedikační předmluvu, báseň De Arte Sacra, a řadu dalších poznámek od alchymických autorit.

Vejděmež v zahrádku!

Pokračování →

O zácloně duchů

San Září - 12 - 2014
Logos 1/2 2013. Sborník pro esoterní chápání života a kultury (Trigon, Praha 2014)

Logos 1/2 2013. Sborník pro esoterní chápání života a kultury
(Trigon, Praha 2014)

Logos 1/2 2013. Sborník pro esoterní chápání života a kultury

128 stran, nakladatelství Trigon, Praha 2014, brožované
ISSN 0862-7606-2013

*

Autorem bakteriofágního objektu na obálce je Vladimír Kokolia. Zavíjení, odvíjení a stavba neseného poselství. Příznačně je hlavním tématem tohoto čísla sborníku Logos posvátná geometrie a její otisk v našem světě.

Úvodníkem je nekrolog Ivo Purše Tradice jako naděje za René Alleauem, jehož otisky v hermetickém díle a vlastní spagyrické dílně toto vzpomínání zaznamenává. Je symptomatické, že místo vybrané k realizaci Díla bylo nakonec využito pro jadernou elektrárnu a proti ní vystoupili tři lidé: tamní zámecký pán, jediný místní komunista a – dodejme – jediný místní alchymista. Jaké ingredience se v tom tyglíku sešly, přec řízené atomové reakci nezabránily…

Ladislav Puršl vedl krásný rozhovor s Ladislavem Moučkou, který se ukázal být psychogeografickou poutí vlastní vnitřní krajinou, příznačně uvozenou zvolenou myšlenkou: „Těžko budu odhadovat, co je za kopcem, když neznám krajinu pod nohama.“

Za ním logicky následuje vlastní článek Ladislava Moučky o Světle ohně smlouvy, který je počat coby Berešit a rozvíjí některé nastíněné myšlenky z jeho knihy Nachaš – had Mojžíšovy knihy Genesis.

V šlépějích nad jeho prací medituje Jindřich Veselý O stromu života.

Pokračování →

O umění rodit perly v noci

San Květen - 31 - 2014
Drahocenná perla v růžové zahradě. Alchemikální florilegia (Trigon, Praha 2012)

Drahocenná perla v růžové zahradě. Alchemikální florilegia
(Trigon, Praha 2012)

Drahocenná perla v růžové zahradě. Alchemikální florilegia

292 stran, nakladatelství Trigon, sv. 11, Praha 2012, vydání první, vázané
ISBN 978-80-86159-33-7

*

Jedenáctý svazek Knižnice Logosu představuje výkvět drahocenných alchymických spisů, které reprezentují západoevropskou alchymii 14. století, nicméně zároveň také dokumentují stálice alchymického myšlení od samých jeho počátků až do poloviny 16. století.

Procházka rozrostlou zahrádkou počíná u nejstaršího, leč krátkého textu Marie prorokyně, sestry Mojžíšovy (zv. též Marie Židovka), nazvaného Praxe umění alchymického. Následují hlavní letorosty tohoto kmene, jejž představují dvě významná pozdně středověká alchymická florilegia, Rosarius philosophorum, připisované Arnaldovi z Villanovy a Rosarium Johna Dastina, připojen jest další florální text, Flos florum, roub připisovaný Arnaldovi.

Korunu našeho stromu tvoří krátké pojednání Pretiosa Margarita Novella (Nová drahocenná perla), s významnou sérií komentovaných vyobrazení, jejímž autorem jest Janus Lacinius, kterým uvedl svoji edici rozsáhlého alchymického traktátu Petra Bona (Pietro Antonio Boni), poprvé vydaného v Benátkách roku 1546.

Pokračování →

O dokonání Díla

San Prosinec - 7 - 2013
Hrabě de Saint-Germain: Nejsvětější trinosofie (Trigon, Praha 2013)

Hrabě de Saint-Germain: Nejsvětější trinosofie
(Trigon, Praha 2013)

Hrabě de Saint-Germain: Nejsvětější trinosofie

104 stran, nakladatelství Trigon, Praha 2013, vydání první, brožované
ISBN 978-80-86159-91-1

*

Bohatě ilustrovaný rukopis z konce 18. století, Nejsvětější trinosofie, je jednou z nejkrásnějších knih hermetické tradice, a vydalo jej na podzim nakladatelství Trigon.

René Alleau, jehož obsáhlá studie tvoří úvod prvního českého vydání, dokazuje – neboť autorství tohoto francouzského anonymního rukopisu je dodnes předmětem dohadů a hypotéz –, že autorem knihy byl tajemný hrabě de Saint Germain. Jako možný autor se však dále uvádí i Cagliostro. Jediná dochovaná kopie se nachází v knihovně v Troyes ve Francii.

Nejsvětější trinosofie vychází česky v překladu Ivo Purše, studii René Alleaua přeložila Anna Hánová.

Esoterní umění lze považovat za fascinující studnici poznání, z níž prýští mimořádná a vybraná obrazivost, a chcete-li začlenit mystické a theosofické praktiky do svého života, pak byste měli nechat jeho energie vstoupit do tohoto procesu, jak ty chceš (thou wilt).

Text knihy, rozdělený do dvanácti kapitol v souladu se znameními zvěrokruhu, rozvíjí jedinečný duchovní příběh, působivou alegorii iniciace, cesty, odhalující tajemství zednářské legendy stejně jako taje alchymie a průběh Velkého Díla. Obrazový doprovod knihy tvoří původní celostránková vyobrazení spolu se záhlavími a koncovými vinětami jednotlivých kapitol a závěrečnými enigmatickými signaturami a nákresy tajných značek a šifer.

Pokračování →

Spřízněné weby

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: 📧 hrs (at) horus (dot) cz
🎄

Twitter

    Fotografie

    The Embrace,Theodor Kittelsen, 1914“The wheel that can’t be stopped: It”s human nature.” Illustrated by Samuel D. Ehrhart for Puck magazine, May 15, 1901.tumblr_n2n7bhQtTq1rzim2co1_1280tumblr_msirnmRSU61ruw29zo1_1280tumblr_inline_n06xz1a87F1qjcqcbtumblr_m28j7x6OQV1qb25n6o1_1280325_1Franz Gaul, 18370_c7dc7_1c73ec25_XL0_c7dc8_a5c89da7_XL0_c7e1b_8666d04e_XL0_c7de2_ab8c759f_XXXL0_c7d1e_2b8de5c7_XXXL315f7fb42065ccdf32f11c5c672e50e4tumblr_mxgx3beleF1rj0kjao1_500tumblr_my9k8x1NIH1rzim2co1_500tumblr_mbxtmhqVAW1qbvt5oo1_50010706688266_cb1864c955_b