Jsou sny, jež snílci sní, ač-li bdí…

162
Troum: Tjukurrpa (Part One: Harmonies)
(CD, TR-01, Transgredient Records, 2001)

Troum: Tjukurrpa (Part One: Harmonies) (CD)

TR-01, Transgredient Records, 2001
Distribuce: HORUS CyclicDaemon

*

Troum je německé duo z Brém, které vzniklo na počátku roku 1997. Oba členové GLITSC[H] a BARAKA[H] hráli předtím v ambientně industriálním uskupení Maeror Tri (jež existovalo v letech 1988 až 1996).

Troum je staroněmecký výraz pro sen. Sen jakožto ústřední projev nevědomí symbolizuje cíl skupiny Troum vést posluchače do hypnotizujícího snového stavu mysli. Jejich kreace jsou ovlivněny post-industriální minimalistickou hudbou a připomínají zvuky podobající se bzučení a drnčení. Tady je třeba připomenout milovníkům H. P. Lovecrafta, aby zbystřili. Troum používají hudbu jako přímou cestu do nevědomí při hledání archaické „esence“ lidské bytosti, vnímání a emocí.

Nová atmosférická hudba pro nevědomou mysl. Troum ke svému pojetí hudby uvádějí:

Myslíme si, že hudba – zejména plynutí, drnčení a bzučení [droning] (srv. H. P. Lovecraft: Šepot ve tmě, Dagon apod.), sférické zvukové plochy [jež rádi shrnujeme v pojmu Tiefenmusik] – je schopna fungovat jako „cesta” k lidskému nevědomí. Každá hudba obsahuje pod vědomým a viditelným obsahem také nevědomý obsah, který je vkládán do hudby jejím tvůrcem. Tento nevědomý obsah je přenášen na nonverbální nebo preverbální úroveň emocionální sférou zvuku. Ve velice raném stádiu vyjadřuje základní lidské zkušenosti nebo situace. Obzvláště Tiefenmusik se svými nelyrickými & nerytmickými rysy je mnohem vhodnější pro průchod bariérami vědomí, racionální mysli, jako i svým otevřeně plynoucím a atmosférickým Gestaltem, jenž se jeví vědomé mysli jako „podivná,” „cizí,” a „nelogická” entita, která není reálně fixovatelná nebo pochopitelná. Tento druh hudby funguje jako vlastní jazyk se svým vlastním přístupem, bezeslovná řeč, kterou lze pochopit jenom přijetím na nevědomé osobní úrovni. V tomto konceptu funguje Tiefenmusik jako atmosférická hudba na subliminální úrovni – fenomén, který bychom rádi pojmenovali jako submosférické umění nebo submosférická hudba.

Výsledkem vyslechnutí této hudby může být aktivace nejzákladnějších, preverbálních zkušeností, možná dokonce i potlačených obsahů, které hrají významnou roli v životě posluchače. S hudebním prožitkem může vstoupit do kontaktu se svými zkušenostmi-obsahy, jež jsou líhní jeho myšlenek, emocí a bytí – a vedou tak k lepšímu přijímání a pochopení jeho vnitřní mysli, k věcem, jež nás učinili tím, čím jsme právě nyní.

Vzory Starých…

Existují do sebe zapadající systémy „snění pravdivého“. Hypnotizující smyčky a sférické zvuky jsou ostrou sekerou zaseknutou do hlavy.

Nádherná vznešenost filosofie Starých vyráží z melodie skladby Wrota Sfeer, je v celku zakomponována do přehlídky jejich myšlenek, kultury, snění, filosofie, jež Staří mohou vložit do našeho podvědomí při snění, stavu, kdy se s Nimi můžeme sjednotit.

Mada Shaunda připomíná některé skladby britských Rapoon rytmickou složkou kmenových bubnů v pozadí a éterickou kytarou a la Cocteau Twins. [Jedna ze starších věcí Troum, dnes již velmi vzácného alba Mort Aux Vaches/Sen (to druhé slovo je opravdu česky!), má velmi „rapoonskou“ skladbu…]

Drone music v podání německých Troum je snem par excellence, je to „sen ve snu“, „jiná skutečnost“, která jímá naše smysly, uklidňuje je a harmonizuje.

Tohle je opravdu hudba pro rozjitřenou mysl XXI. století. Taková je komorní hudba ke stolu, na němž probíhá žeň Nového æonu.

Přisedněte a berte krmi, jíž zhoustne vaše krev a utlumí váš dech: snění přijde s prvním dotekem Starých…

*

© San
© okultura, MMII