Moje teorie astrologie

317

Cara soror,

Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Pár dobře volených slov o astrologii? Madam, jsem prostě nadšen, že to mohu udělat: naším cílem je sloužit. Zákazník obvykle za nic nestojí; ale statistika naznačuje, že se nevyplácí mu to říkat.

Horoskop frátera P. Natus Sanctus. Edwardus Alexander Crowley De Kerwal. Leamington. 22:52. 12.10.1875 e.v.

Zdá se to být už tak dávno, co jsem si sestavil svůj vlastní horoskop a vykládal si ho, ale mám v hlavě jasno, že jsi byla ohromena, jakož i mnozí jiní, jednoduchostí a bezchybností toho, co a jak jsem ho vykládal. Začalo to, jestli si pamatuješ, žes mi zadala obvyklé údaje, když jsme si odskočili na čaj k Anglers’ Rest. Spočítal jsem okamžitě ascendent a poznamenal: „Blbost!“ Pozorně jsem se na tebe zadíval; a pak, po řadě zabrblání, jsem poznamenal: „Mnohem pravděpodobnější je, že to bylo kolem půl jedenácté – prostě v průběhu té hodiny směrem vpřed či dozadu.“ Ty jsi odporovala, já odporoval. Protože jsme nechtěli v hospodě rozpoutat hádku, rozhodli jsme se, že se vydáš vstříc obtížím a napíšeš své matce, aby se rozprava uklidnila. A přišla zpět tato odpověď: „bylo to pár minut před jedenáctou. Pamatuji si to, protože tvůj otec setrval doma, dokud mohl – musel odejít na ranní službu.“ Tenhle jev je docela běžný podle mých zkušeností; odporoval jsme tomu, co vypadalo jako neověřená skutečnost a po dotazu se ukázalo, že je tomu tak; takže beru-li v úvahu to, co mi ukázaly statistiky, které jsem vypracoval před mnoha lety, pak jsem měl pravdu ve 109 případech ze 120 a myslím, že dvě věci jsou opravdu téměř dokazatelné: prvně, já nehádám – na tom moc nezáleží; a za druhé, což je daleko důležitější, existuje určité spojení mezi osobním zjevem a chováním zrozence, a znamením zvěrokruhu, jež právě vládlo, když se poprvé nadechl.
Dovol, abych ještě dodal, a tím posílil argumentaci, že při několika příležitostech, kdy jsem se mýlil, existoval pro to dobrý astrologický důvod. Například jsem třeba plácnul, že šlo o Ryby, ačkoliv to byl právě Kozoroh; jenže v tomhle případě byl Saturn ovlivněn tím, že byl v Raku, se špatným aspektem Venuše a Luny, čímž došlo k tomu, že byly oslabeny všechny jeho vlastnosti jako energičnost, chlapáctví a pracovitost, a v ascendentu mohl být Jupiter, který jeví mnohé z vlastností Ryb: a tak dále.
Dovol mi tedy začít! Chceš, abych ti vysvětlil systém – nebo ne-systém – který používám. Já „žádným mysteriosním způsobem nenechávám působit své zázraky“; neboť nic by nebylo jednoduššího. Za jeho vznik vděčím mágu Abramelinovi, který se za svých časů vysmál astrologům s jejich pedantskými výpočty „planetárních hodin“ atd. Myslím, že zašel příliš daleko, když řekl, že planeta nemusí mít vůbec žádný vliv nebo jen velmi malý, ledaže by byla nad horizontem; ale on to myslel dobře a bůh mu žehnej! A ačkoliv k tomu nic víc neřekl, věřím, že jsem svůj díl práce vykonal tak, jak by to učinil i on.
Tady je můj systém v ampuli číslo 000.
Podívej se na horoskop: studuj ho, dělej si poznámky o aspektech a příznivých stavech planet, soustřeď se – a otoč magickou pípou!
Příležitostně, když jsem začínal, jsem si udělal „progresivní horoskop“, abych viděl, co dělal pacient tenhle týden, ale nezdálo se, že by to nějak moc pomohlo při kompenzaci neshod způsobených nějakou komplikací. Čemu jsem se opravdu věnoval, bylo prošetření situace tranzitů toho dne. Shledal jsem, že jsou velmi spolehlivé; ale i při jejich znalosti jsem ignoroval aspekty menšího významu. Abych řekl pravdu, konjunkce znamená daleko víc než všechno ostatní dohromady.
O astrologii bylo napsáno tisíce knih; nikdo je pravděpodobně všechny nikdy nepřečte a byl by velký blázen, kdyby se o to pokoušel. Málo zla ovšem způsobí, když se do nich ponoří natolik, aby zjistil, že sotva půltuctu z nich se shodne na základech svého systému a stěží dvě pak na významu nějakého aspektu a příznivého stavu planety nebo pozice; nedobereš se pokaždé ani nějakého souladu ohledně toho, jaké otázky se pojí ke kterému domu.
Je taky pár zhola šarlatánských systémů, jako třeba ty, které směšují vědu s blbosofickými hypotézami; ty samozřejmě vynech. Ale dokonce i u takových přijatelných forem astrologie, jako je mundánní a horární, mám tendenci jim nevěřit. Ptám se třeba, proč, když Býk ovládá Polsko a Irsko, a o tom není pochyb, došlo k masakrům a zmaru v roce 1939 a později, se ani v jednom případě toho nezúčastnil? Všechny přístavy světa spadají samozřejmě pod tří vodní znamení; nevede to však ke zjištění, že ona pohroma, jež sužuje Tunis, by měla nějak postihnout i ostatní přístavy ovládané podobně stejnými znameními.
To nás přivádí k prvnímu velkému příkopu v téhle steeplechase celé této vědy. Slýcháváme o tisících lidí zabitých ve stejném okamžiku (během jedné či dvou hodin, možná i během jedné či dvou minut) zemětřesením, potopením lodi, válkou nebo jinými násilnostmi. Vyznačoval se horoskop každé jednotlivé oběti možností takového konce? Vím o pár velmi zvláštních případech souvislostí, ale nikoliv do takové míry!
Odpověď je, jak věřím, velice mnohostranná. Může být, například, že Polsko a Irsko ovládá Býk v různých stupních; že existují větší a menší postavení, první ovládá to druhé, takže horoskop spuštění Titaniku na vodu spolkne nativity všech obětí jeho ztroskotání.
Cosi tohoto druhu je opravdu zřejmou pravdou. Záplavy v Číně, hladomor v Indii, mor v kterékoliv části světa evidentně závisejí na mapě měřítka neskonale většího než je to osobní.
Pak – a tím jsem si v rozumné míře jist – může existovat jeden či více faktorů, o nichž vůbec nic netušíme a jež uvedou v činnost základní možnosti horoskopu. (Prostě jako auto s běžícím motorem, které nepojede, dokud je sešlápnutá spojka.)
Zakončím to vyhlášením poněkud pozoruhodného stanoviska.

1. Nevidím žádného důvodu, proč nepostulovat existenci jistého „záření“ nebo jiných prostředků přenosu nějaké zvláštní formy energie nebo forem energií, jež nás mohou dostihnout z jiných částí slunečního systému; vždyť můžeme vpravdě poukázat na dokonale analogický jev v objevech přibližně poslední stovky let. Není to ovšem nic víc než postulát.
2. Námitky proti astrologii jako takové naznačené tím, co jsem již vyložil, a pár dalších, by mohly postačit, aby mě zařadily mezi nejarogantnější nevěřící v celé studii, ať už to není pro to, co bude následovat.
3. Tyto skutečnosti týkající se ascendentu jsou tak zřejmé, tak nepopíratelné a tak nevysvětlitelné bez toho, co bylo řečeno v postulátu č. 1, že jsem vyloženě přesvědčen o fundamentální pravdě základních principů této vědy.
Řekl jsem „zakončím to“ a taky jsem to tak myslel. Protože teď, kdy už (aspoň doufám) budeš patřičně respektovat moje přesvědčení, že astrologie je pravou vědou a nejen chaotickou masou babských povídaček, si samozřejmě vyžádáš instrukci, jak se jí naučit, aby sis mohla ověřit můj názor ve světle svých vlastních experimentů.
Bude to vypadat mnohem lépe, když to udělám v dalším dopise.
Zatím –

Láska je zákon, láska pod vůlí.

Bratrsky,

666

*

Aleister Crowley: Magie bez slz, 21. kapitola.

Uložit